Lursoft news

MK izskata PVN vienkāršotā režīma ieviešanas iespējas mazajiem uzņēmumiem

2011. gada 13. decembris

Otrdien, 13. decembrī Ministru kabinets (MK) uzklausīja Finanšu ministrijas (FM) informatīvo ziņojumu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) vienkāršotā režīma ieviešanas iespējām mazajiem uzņēmumiem. Ziņojums sagatavots Koncepcijas par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem ietvaros.

Koncepcijas galvenais mērķis ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, lai bez darba palikušos iedzīvotājus mudinātu uzsākt komercdarbību, izveidot mikrouzņēmumu darbību veicinošu komercdarbības vidi, kā arī attīstīt uzņēmēja spējas, tādējādi samazinot bezdarba līmeni un palielinot uzņēmēju īpatsvaru kopējo nodarbināto skaitā. Lai īstenotu šo mērķi, vieni no darbības virzieniem ir ieviest mikrouzņēmumiem draudzīgu nodokļu politiku un panākt, ka mikrouzņēmējs pats ir spējīgs kārtot grāmatvedību.

Attiecībā uz PVN FM kompetences ietvaros īstenojusi visus koncepcijā noteiktos pasākumus mikrouzņēmumu atbalstam: ar PVN apliekamo darījumu reģistrācijas slieksnis VID ar PVN apliekamo personu reģistrā paaugstināts no 10 000 līdz 35 000 latiem, noteikti ceturkšņa un pusgada PVN taksācijas periodi, kā arī ieviests „kases princips” PVN maksāšanā un priekšnodokļa atskaitīšanā ar PVN apliekamajām personām, kam ar PVN apliekamo darījumu summa kalendārajā gadā nepārsniedz 70 000 latu.

Vienlaikus secināts, ka, ieviešot PVN vienotās likmes režīmu, Eiropas Padomes direktīvā par kopēju PVN sistēmu noteiktais mērķis – vienkāršot PVN piemērošanu un PVN administrēšanas procedūras mazajiem uzņēmumiem – Latvijā netiktu sasniegts, līdz ar to šāda režīma ieviešana Latvijā šobrīd nebūtu lietderīga.

Ņemot vērā direktīvas mērķi un vienotās PVN likmes režīma ieviešanas nepieciešamību, FM izvērtēja visas iespējas un secināja, ka šādu režīmu būtu iespēja un vēlēšanās piemērot salīdzinoši nelielam nodokļa maksātāju skaitam. Tāpat jebkuras atkāpes no PVN piemērošanas sistēmas pamatprincipiem un jebkādi izņēmumi padara sarežģītāku un dārgāku PVN administrēšanu. Vienlaikus pastāv risks, ka vienotās PVN likmes režīma ieviešana varētu atstāt negatīvu ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem.

Tā kā Latvijā pagaidām nav tiesiski sakārtota situācija ar uzņēmumu darbības veida aktualizēšanu saskaņā ar NACE klasifikāciju, pastāv reāls risks, ka noteiktais vienotās PVN likmes procenta apmērs nebūs atbilstošs reālajai situācijai tautsaimniecības nozarē. Turklāt līdz šim pēdējo gadu laikā PVN jomā jau ir ieviesti vairāki pasākumi administratīvā sloga samazināšanai un PVN maksāšanas kārtības vienkāršošanai mazajiem uzņēmumiem.

 

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.