Lursoft news

Prognozē, ka nākamgad ierosināto TAP un ĀTAP skaits saglabāsies līdzšinējā līmenī vai saruks

2011. gada 14. decembris

Pēc pagājušā gada straujā lēciena, kad īpašu popularitāti bija izpelnījušies ārpustiesas tiesiskās aizsardzības (ĀTAP) procesi, šogad to skaits sarucis par 70%.

Pēdējo gadu laikā pieaudzis ierosināto tiesiskās aizsardzības procesu (TAP) skaits. Ievērojamākais kāpums reģistrēts 2010. gadā, kad ierosināto procesu skaits pieaudzis vairāk kā divas reizes.

Ierosināto TAP un ĀTAP skaits

No šogad ierosinātajiem TAP, lielākā daļa, proti, 61, ierosināts sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA), 3 – akciju sabiedrībām (AS) un 2 – zemnieku saimniecībām (ZS). Līdzīga situācija vērojama arī pērn, kad no visiem TAP 91% ierosināts SIA, bet 9% – AS. Jāpiebilst, ka 2010.gadā ZS nav ierosināts neviens TAP.

2011.gadā ierosināto TAP un ĀTAP skaits

Juridiskā biroja INLAT PLUS juristi skaidro, ka TAP un ĀTAP skaita samazinājums kopš 2010. gada novembra mēneša, visticamāk, ir saistīts ar apstākli, ka 2010. gada 1. novembrī stājās spēkā jaunais Maksātnespējas likums, kurā paredzēti stingrāki noteikumi TAP un ĀTAP pasākumu plāna saskaņošanai salīdzinājumā ar iepriekšējo tiesisko regulējumu.

Vecais Maksātnespējas likums paredzēja, ka TAP un ĀTAP īstenošanai bija jāsaņem piekrišana no nenodrošinātajiem kreditoriem, kuru galvenie prasījumi kopumā veido vairāk nekā pusi no galveno prasījumu summas. Likumā vispār nebija paredzēts, ka TAP un ĀTAP pasākumu plāns būtu sūtāms nodrošinātajiem kreditoriem.

Taču jaunais Maksātnespējas likums ieviesīs būtisku jauninājumu, saskaņā ar kuru balsošana par TAP un ĀTAP pasākumu plānu tagad notiek atsevišķi divās kreditoru grupās: nodrošinātie kreditori prasījumu nodrošinātajā daļā un nenodrošinātie kreditori, arī nodrošinātie kreditori prasījumu nenodrošinātajā daļā.

TAP un ĀTAP pasākumu plāns ir saskaņots, ja to atbalsta nodrošināto kreditoru grupā – tie nodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido divas trešdaļas no kopējās nodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas un nenodrošināto kreditoru grupā – tie nenodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido vairāk nekā pusi no kopējās nenodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas.

Jaunie noteikumi, nenoliedzami, sarežģīja parādniekiem TAP un ĀTAP pasākumu plānu saskaņošanu un to virzīšanu tiesas apstiprināšanai, kas, savukārt, kalpoja par šķērsli TAP un ĀTAP īstenošanai.

INLAT PLUS pārstāvji bilst, ka pie pastāvošā tiesiskā regulējuma grūti prognozēt TAP un ĀTAP skaita palielināšanos. Visticamāk, ka TAP un ĀTAP skaits saglabāsies līdzšinējā līmenī vai pat turpinās sarukt.

 

* dati par 2011. gadu apkopoti uz 30.11.2011.

Papildu informācija:

Statistika par ierosinātajiem TAP un ATAP: https://www.lursoft.lv/exec?act=MNR_LSTAT&stat_id=532

Maksātnespējas datu bāze: http://www.lursoft.lv/maksatnespejas_datu_baze.html

Juridiskais birojs INLAT PLUS: http://inlatplus.lv/lat

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*