Lursoft news

Pēdējā pusotra gada laikā ievērojami samazinājies amatpersonu sarakstos reģistrēto izmaiņu skaits

2011. gada 22. novembris

Pagājušā gada 15.aprīlī Saeimā tika pieņemti Grozījumi Komerclikumā, kas stājās spēkā pērnā gada 1.maijā. Papildus vairākām būtiskām izmaiņām likumā tika ieviesti grozījumi, kuri paredz pagarināt kapitālsabiedrību valdes un padomes pilnvaru termiņus.

Pamatojoties uz Komerclikumā veiktajiem grozījumiem, kopš 2010.gada 1.maija sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdi un padomi ievēl uz nenoteiktu laiku. Pārejas noteiktumi papildus paredzēja, ka SIA, kuru valdes vai padomes loceklis ievēlēts līdz 2010.gada 30.aprīlim un kura pilnvaru termiņš nav beidzies līdz 2010.gada 1.maijam, uzskatāms par ievēlētu uz nenoteiktu laiku.

Lai izpētītu, kā grozījumi likumā ietekmējuši uzņēmēju ikdienu, Lursoft apskatījis dinamiku par pēdējos gados veiktajām izmaiņām amatpersonu sarakstos.

Vērtējot dinamiku pa mēnešiem, uzskatāmi redzams, ka jau pirmajā mēnesī pēc grozījumu stāšanās spēkā reģistrēto izmaiņu amatpersonu sarakstos ir ievērojami mazāk (-21,97%), savukārt jūnijā to skaits samazinājies vēl ievērojamāk.

Patlaban vidēji ik mēnesi amatpersonu sarakstos tiek reģistrētas 1 600 izmaiņas. Salīdzināšanai – pirms Komerclikuma grozījumu stāšanās spēkā katru mēnesi reģistrēja vidēji 2 600 izmaiņas.

Amatpersonu sarakstos reģistrēto izmaiņu skaits

Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa uzsver, ka Komerclikuma grozījumu radīto ietekmi var vērtēt divējādi. “No vienas puses šādu izmaiņu spēkā stāšanās, proti, ka amatpersonu iecelšanai amatā likumā netiek noteikts precīzs maksimālais pilnvaru termiņš, vērtējama pozitīvi, jo šī procedūra tagad ir vienkāršota, un tā rezultātā ievērojami samazinājušās uzņēmēju izmaksas. Iepriekš, lai veiktu valdes locekļu pilnvaru termiņa pagarināšanu, bija jākārto papildus formalitātes – jāsagatavo un Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz vairāki dokumenti, jāsamaksā valsts nodeva, kā arī jāapmaksā maksas sludinājums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Šobrīd pēc Komerclikuma grozījumu spēkā stāšanās uzņēmēji no šādas formālas procedūras ir atbrīvoti,” skaidro D. Kiopa. Tādējādi, viņasprāt, kaut nedaudz ir samazinājies arī LR Uzņēmumu reģistra valsts notāru darba apjoms, kas bija saistīts ar šo procedūru reģistrēšanu (dokumentu izskatīšana, lēmumu pieņemšana), ko apstiprina arī pētījumā publicētie statistikas dati.

Lursoft pārstāve atzīst, ka šīm izmaiņām ir arī savas ēnas puses: “Šobrīd, lai pilnībā varētu pārliecināties par uzņēmuma amatpersonu pārstāvības tiesību apjomu un tā pilnvaru termiņu, uzņēmēji ne tikai apskata komercreģistra ierakstus, bet papildus iepazīstas arī ar uzņēmuma statūtiem, kuros tomēr var būt norādīts maksimālais valdes locekļu pilnvaru termiņš, un dalībnieku sapulces protokoliem, kuros var noteikt, ka attiecīgā amatpersona iecelta uz noteiktu laiku. Sakarā ar to, ka komercreģistrā netiek ierakstīts šādos dokumentos norādītais amatpersonu pilnvaru beigu datums, tas var radīt papildus pārpratumus gadījumos, ja šādu termiņu uzņēmuma dalībnieki tomēr ir noteikuši.”

Daiga Kiopa arī piebilst, ka Komerclikumā ietvertais princips par komercreģistra publicitāti un ierakstu spēkā esamību pret trešajām personām dod iespēju trešo personu interešu aizsardzībai gadījumos, ja šādi pārpratumi rodas, tomēr jāatzīst, ka amatpersonu pilnvaru beigu termiņa norādīšana (ja dokumentos – statūtos, dalībnieku sapulces protokolā tāds norādīts) ievērojami atvieglotu uzņēmēju ikdienu (piemēram, darījumu slēgšanā u.tml.).

Klientu portfelis – ērtākais veids, kā monitorēt klientu sarakstus

Klientu ērtībām Klientu portfelis ir ieviesis jaunumu – fizisko personu monitoringu. Fizisko personu monitorings ļauj ērti sekot līdzi izmaiņām personu amatos, dalībās un prokūrās, līdz ar to visu sev svarīgāko informāciju par klientiem varat saņemt vienuviet.

Klientu portfelis ir moderns klientu pārvaldības rīks, ar kura palīdzību iespējams ne tikai organizēt klientu datu bāzi, grupējot to pa sarakstiem, bet arī pievienot monitoringa pakalpojumus. Klientu portfelis saviem lietotājiem piedāvā Maksātnespējas, Uzņēmumu reģistra, Komercķīlu reģistra notikumu un fizisko personu monitoringu.

Piesakoties monitoringa pakalpojumiem, Jūs uz savu norādīto e-pasta adresi regulāri saņemsiet aktuālāko informāciju par reģistrētajiem notikumiem, kā arī varēsiet tiem sekot līdzi savā Klientu portfelī.

Papildu informācija:

Uzņēmumu reģistra datu bāze un amatpersonu meklēšana: http://www.lursoft.lv/latvija_registreto_uznemumu_datu_baze.html

Par Klientu portfeli: http://www.lursoft.lv/klientu-portfelis.html

Klientu portfelis: https://www.klientuportfelis.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*