Lursoft news

Šogad strauji pieaudzis fiziskām personām pasludināto maksātnespējas procesu lietu skaits

2011. gada 17. oktobris

Lursoft apkopotie statistiku dati uzskatāmi apliecina, ka fizisko personu maksātnespēja pēdējā laikā kļūst aizvien aktuālāka.

Vairāk nekā 10 reizes pieaudzis fiziskām personām pasludināto maksātnespējas lietu skaits

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad no visām ierosinātajām maksātnespējas procesu lietām fizisko personu procesi svārstījās robežās līdz 10%, tad šogad to skaits ievērojami palielinājies – no šogad ierosinātajiem 1 145 maksātnespējas procesiem gandrīz puse ir fizisko personu maksātnespējas lietas. Jāpiebilst gan, ka 2011.gadā ievērojami samazinājies kopējais ierosināto maksātnespējas procesu lietu skaits – pērn kopā ierosinātas 2 813 lietas, savukārt šogad līdz 7.oktobrim – 1 145.

Ierosināto maksātnespējas procesu skaits

Šogad vien atsevišķos mēnešos juridiskām personām ierosināto maksātnespējas procesu lietu skaits pārsniedzis fiziskām personām ierosināto lietu skaitu. Fiziskām personām ierosināto maksātnespējas lietu skaits janvārī un februārī turējies robežās līdz 50, bet jau pārējos gada mēnešos tas pakāpies virs 60. Visvairāk fiziskām personām ierosināto lietu reģistrēts augustā – 79.

Pieaugot ierosināto maksātnespējas procesu lietu skaitam, ievērojami palielinājies arī pasludināto maksātnespējas lietu skaits. Salīdzinot ar 2009.gadu, šogad fiziskām personām pasludināto maksātnespējas lietu skaits pieaudzis vairāk nekā 10 reizes. Kopumā no visām šogad pasludinātajām maksātnespējas lietām 46,59% pasludinātas fiziskām personām.

Fiziskām personām pasludināto maksātnespējas lietu skaits

Visbiežāk izsola nekustamo īpašumu

Likumsakarīgi, ka, pieaugot ierosināto un pasludināto fizisko personu maksātnespējas procesu lietu skaitam, palielinās arī izsoļu skaits, kurās tiek izsolīta fizisko personu manta. Ievērojams fizisko personu mantu izsoļu skaita pieaugums reģistrēts pērn – salīdzinot ar 2009.gadu, pieaugums vairāk nekā 20 reizes.

Visbiežāk izsolēs tiek izsolīts nekustamais īpašums – šogad no visām fizisko personu ūtrupēm 305 tiek izsolīts nekustamais īpašums, 63 – kustamā manta, bet 3 – kustamā manta un nekustamais īpašums. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šogad pieaudzis to izsoļu skaits, kurās tiek izsolīta kustamā manta (2010. gadā – 13,14% no visu fizisko personu izsoļu kopskaita, 2011.gadā – 16,98%).

Fizisko personu mantas izsoles

Jaunā Maksātnespējas likuma nosacījumi krietni vien pievilcigāki fizisko personu maksātnespējas procesa uzsākšanai

Mārtiņš AljēnsAdvokātu biroja Raidla, Lejiņš & Norcous zvērināts advokāts Mārtiņš Aljēns skaidro, ka fizisko personu maksātnespējas procesu skaita ievērojamais pieaugums 2011. gadā, visticamāk, izskaidrojams ar apstākli, ka 2010. gada 1. novembrī stājās spēkā jaunais Maksātnespējas likums, kurš paredz fizisko personu maksātnespējas procesa noteikumus, kas ir krietni vien pievilcīgāki fizisko personu maksātnespējas procesa uzsākšanai salīdzinājumā ar iepriekš piemērojamiem noteikumiem.

Zvērināts advokāts M. Aljēns arī izceļ vairākus būtiskus jauninājumus, kuri iekļauti jaunajā Maksātnespējas likumā.

Ja iepriekš spēkā esošais Maksātnespējas likums noteica, ka fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā fiziskajai personai un tās apgādībā esošajām personām nodrošināma samaksa, ne mazāka par minimālo mēnešalgu uz katru cilvēku, tad jaunais Maksātnespējas likums nosaka, ka fiziskajai personai ir tiesības saņemt vismaz divas trešdaļas no saviem ienākumiem, lai segtu fiziskās personas uzturēšanas izmaksas.

Jaunais Maksātnespējas likums ir ievērojami saīsinājis laika periodu, pēc kura tiek dzēstas fiziskās personas saistības. Ja iepriekš fiziskās personas bankrota procedūras norises termiņš bija pieci gadi (ja vien tiesa nebija noteikusi īsāku termiņu), tad šobrīd fiziskā persona var pretendēt uz savu saistību dzēšanu jau vienu gadu pēc fiziskās personas mantas pārdošanas, sedzot vismaz 50 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc fiziskās personas mantas pārdošanas ieņēmumu novirzīšanas kreditoru prasījumu dzēšanai. Gadījumā, ja fiziskās personas kopējās saistības nepārsniedz 100 tūkstošus latu, tad, novirzot kreditoru prasījumu segšanai vienu trešdaļu no fiziskās personas ienākumiem, fiziskās personas saistības tiek dzēstas divus gadus pēc fiziskās personas mantas pārdošanas.

Visbeidzot, jaunais Maksātnespējas likums ir samazinājis fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas, izslēdzot noteikumu, ka fiziskajai personai jāmaksā administratoram ikmēneša atlīdzība vienas minimālās mēnešalgas apmērā. Šobrīd fiziskajai personai ir jārēķinās tikai ar vienreizēju atlīdzību administratoram divu minimālo mēnešalgu apmērā, bet par administratora sniegto juridisko palīdzību fiziskajai personai saistību dzēšanas procedūrā un par fiziskās personas saistību dzēšanas plāna projekta izstrādi administrators saņem atlīdzību, kas nepārsniedz samaksu par valstī nodrošinātās juridiskās palīdzības – juridiskās konsultācijas – sniegšanu.

Klientu portfelis – ērtākais veids, kā monitorēt klientu sarakstus

Klientu portfelis ieviesis jaunu pakalpojumu – fizisko personu monitoringu. Fizisko personu monitorings ļauj ērti sekot līdzi izmaiņām personu amatos, dalībās un prokūrās, kas dod iespēju visu sev svarīgāko informāciju par klientiem saņemt vienuviet.

Klientu portfelis ir moderns klientu pārvaldības rīks, ar kura palīdzību iespējams ne tikai organizēt klientu datu bāzi, grupējot to pa sarakstiem, bet arī pievienot monitoringa pakalpojumus. Klientu portfelis saviem lietotājiem piedāvā Maksātnespējas, Uzņēmumu reģistra, Komercķīlu reģistra notikumu un fizisko personu monitoringu.

Piesakoties monitoringa pakalpojumiem, Jūs uz savu norādīto e-pasta adresi regulāri saņemsiet aktuālāko informāciju par reģistrētajiem notikumiem, kā arī varēsiet tiem sekot līdzi savā Klientu portfelī.

* dati uz 07.10.2011.

Papildu informāciju:

Lursoft maksātnespējas statistikas: https://www.lursoft.lv/exec?act=MNR_LSTAT

Par Klientu portfeli: http://www.lursoft.lv/klientu-portfelis.html

Klientu portfelis: https://www.klientuportfelis.lv/ka-sekot-izmainam-datos

Advokātu birojs Raidla, Lejiņš & Norcous: http://rln.lv/lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*