Lursoft news

Izmaiņas masu informācijas līdzekļu reģistrācijā

2011. gada 18. oktobris

Šā gada 22. septembrī Saeimā pieņemtie grozījumi likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, kas stāsies spēkā 20. oktobrī paredz, ka masu informācijas līdzekļa nosaukuma rakstībā drīkstēs lietot tikai latviešu vai latīņu alfabēta burtus. Tomēr masu informācijas līdzekļa nosaukumu reģistrācijas pieteikumā papildus varēs norādīt valodā, kurā tas tiks izdots, taču nosaukums svešvalodā netiks ierakstīts masu informācijas līdzekļu reģistrā. Minētais neattiecas uz masu informācijas līdzekļiem, kas reģistrēti līdz šo grozījumu spēkā stāšanās. Tikai gadījumos, ja tiks pieteikta agrāk reģistrēta masu informācijas līdzekļa nosaukuma maiņa, jaunajam nosaukumam būs jāatbilst jaunajām likuma prasībām. Pieņemtie grozījumi tāpat paredz, ka interneta vietne arī var tikt reģistrēta kā masu informācijas līdzeklis.

Likuma 8.panta pirmajā daļā ir konkretizēti subjekti, kuriem ir tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus, un tie ir: juridiskas un fiziskas personas, kā arī personālsabiedrības. Ar grozījumiem Likuma 9.pantā tiek noteikta jauna prasība pieteikumā norādīt masu informācijas līdzekļa darbības termiņu, ja tas tiek dibināts uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai.

Likums arī papildināts ar 9.1. pantu, kas reglamentē iepriekš reģistrētās informācijas izmaiņu reģistrāciju un iesniedzamos dokumentus, ar 10.1.pantu, kurā noteikta reģistrācijas lēmuma spēkā stāšanās, paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība, kā arī ar 10.2.pantu, kas uzliek par pienākumu masu informācijas līdzekļu dibinātājiem un īpašniekiem, kuri ir kapitālsabiedrības, Komerclikumā noteiktajos gadījumos un kārtībā informēt reģistra iestādi par to patiesajiem labuma guvējiem.

 

Informāciju sagatavoja: LR Uzņēmumu Reģistrs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*