Lursoft news

77,28% no visām ārvalstu investīcijām ieguldīti Rīgas uzņēmumos

2011. gada 22. jūlijs

Vasaras sākumā notikušajās Latvijas Bankas ekspertu sarunās par investīcijām Latvijā pēc globālās finanšu krīzes diskusijas dalībnieki pauda atziņu, ka ārvalstu investīcijas mūsu valstī negatīvi ietekmē salīdzinoši lielā korupcija, politiskā nestabilitāte, kā arī mainīgā nodokļu politika.

Pēc Lursoft apkopotajiem datiem, ārvalstu tiešās investīcijas uz š.g. 21.jūliju sastādījušas 4,076 miljardus latu, savukārt investoru skaits pārsniedzis 17 200.

Straujākais ārvalstu tiešo investīciju pieaugums reģistrēts 2007.gadā, kad to apjoms pieauga par 31,23%, savukārt otrs lielākais – 2009.gadā (+26,89%).

Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā

Šī gada pirmajos mēnešos, salīdzinot ar 2010.gadu, ārvalstu tiešo investīciju pieaugums sastāda 2,67%.

Likumsakarīgi, ka lielākā daļa ārvalstu investīciju ieguldītas tieši Rīgā reģistrētajos uzņēmumos. Kopumā galvaspilsētas uzņēmumos investēti 3,149 miljardi latu jeb 77,28% no kopējā ārvalstu tiešo investīciju apjoma Latvijā.

TOP 10 pilsētas / novadi pēc ārvalstu tiešo investīciju apjoma (01.01.1991. – 21.07.2011.), mld LVL

NPK Pilsēta / novads Investīcijas, mld LVL
1 Rīga 3,149
2 Ķekavas novads 0,133
3 Ventspils 0,113
4 Mārupes novads 0,094
5 Daugavpils 0,066
6 Priekuļu novads 0,062
7 Olaines novads 0,051
8 Liepāja 0,038
9 Jūrmala 0,035
10 Kuldīgas novads 0,030

Atšķirībā no Latvijas lielākajām pilsētām un galvaspilsētas tuvumā esošajiem novadiem, atsevišķos novados ārvalstu investīciju apjoms pēdējo divdesmit gadu laikā nav pārsniedzis pat 10 000 latu. Tā, piemēram, kopš 1991.gada sākuma līdz 2011.gada 21.jūlijam Riebiņu novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstu investori ieguldījuši vien 700 latus, savukārt par 300 latiem vairāk ( kopumā 1000 LVL) – Vārkavas novada uzņēmumu pamatkapitālos.

Ārvalstu tiešās investīcijas pašvaldībās

Kopš 1991.gada lielākās ārvalstu tiešās investīcijas ieguldītas uzņēmumos, kuri darbojas banku sektorā – Swedbank (0,662 mld LVL), AS DnB NORD Banka (0,134 mld LVL) un AS SEB banka (0,102 mld LVL) – un telekomunikācijas uzņēmumos SIA Lattelecom (0,071 mld LVL) un SIA BITE Latvija (0,069 mld LVL).

Papildu informācija:

Lursoft statistikas par āvalstu investīcijām Latvijā: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Arvalstu-investicijas

* dati par 2011.gadu apkopoti uz 21.07.2011.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*