Lursoft news

Padarīs atklātu kapitālsabiedrību mantas iznomāšanas procesu

2011. gada 19. jūlijs

Otrdien, 19. jūlijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti Finanšu ministrijas izstrādātie grozījumi likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu ar mērķi nodrošināt atklātāku kapitālsabiedrību mantas iznomāšanas procesu.

Šobrīd neviens ārējais normatīvais akts neregulē kapitālsabiedrību īpašumā esošās mantas iznomāšanas kārtību, kā arī neuzliek par pienākumu nodrošināt atklātu (publisku) iznomāšanas procesu un caurskatāmu lēmumu pieņemšanu.

Tādējādi grozījumi likumā paredz pienākumu valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, un kapitālsabiedrībām, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 %, nodrošināt, ka informācija par iznomāšanai paredzētajiem un iznomātajiem kapitālsabiedrības nekustamajiem īpašumiem ir publiski pieejama valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā.

Lai nodrošinātu caurskatāmu valsts kapitālsabiedrības īpašumā esošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanu un novērstu iespējamos korupcijas riskus, grozījumi paredz, ka kapitālsabiedrībai būs jāizstrādā iekšējais normatīvais akts, kurā būs noteikta nekustamās mantas iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība, un jānodrošina tās publiska pieejamība (ja kapitālsabiedrība veic savu nekustamo īpašumu iznomāšanu). Šajā gadījumā kapitālsabiedrībām, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtības publisku pieejamību, būs jāpublicē to savā mājaslapā (ja tāda ir) vai arī jānodrošina informācijas publiska pieejamību kapitālsabiedrības telpās.

Vienlaikus likumprojektā paredzēti izņēmumi no iepriekš norādītās prasības, nosakot, ka informācijas publiskošanas prasības neattiecas uz gadījumiem, kad kapitālsabiedrība savu nekustamo īpašumu iznomā personām, kuras sniedz sabiedriskos pakalpojumus un kurām ir ekskluzīva licence attiecīgo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm, atvasinātām publiskām personām un publisko tiesību juridiskajām personām valsts pārvaldes uzdevumu izpildei, kā arī gadījumos, ja nomnieks ir sabiedrība, kas ar kapitālsabiedrību atrodas viena koncerna sastāvā, un tas ir noteikts kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībā.

Likumprojektu vēl skatīs un par to lems Saeima

Papildu informācija:

Likumprojekts: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40198569&mode=mk&date=2011-07-19

 

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*