Lursoft news

Likvidējot sabiedrību, vairs nav jāiesniedz izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību

2011. gada 23. marts

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta trešās daļas 8.punkts paredz pienākumu likvidējamam nodokļu maksātājam iesniegt Uzņēmumu reģistram Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par nodokļu maksājumu samaksu.

Lai nodrošinātu minētās normas izpildi, neiesaistot privātpersonas, Uzņēmumu reģistrs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par savstarpēju sadarbību, paredzot, ka nodokļu maksātājiem šāda izziņa Uzņēmumu reģistrā vairs nav jāiesniedz.

Saņemot likvidējama nodokļu maksātāja (komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) un citas privāto tiesību juridiskas personas)  pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu, pirms tā izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra (kurā tas reģistrēts juridiskā statusa iegūšanai) Uzņēmumu reģistrs elektroniski pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu maksājumu samaksu.

Kā likvidēt komersantu?

Kā likvidēt kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību?

Informāciju sagatavoja: LR Uzņēmumu reģistrs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*