Lursoft news

Pērn sarucis reģistrēto laulību līgumu skaits

2011. gada 25. februāris

Ja līdz šim ik gadu reģistrēts aizvien pieaugošs laulāto mantisko attiecību līgumu skaits, tad pērn noslēgto līgumu skaits sarucis par 37%.

Statistika par laulību līgumiem

No visiem patlaban aktuālajiem līgumiem vairāk kā 95% paredz laulāto mantas šķirtību, savukārt 3,75%  nosaka, ka laulātajiem gan pirms laulības noslēgšanas piederējusī, gan laulības laikā iegūtā manta tiek apvienota vienā kopīgā nedalāmā lielumā. Līgumu par laulāto atsevišķas mantas šķirtību noslēguši vien 90 pāri (0,75% no visiem aktuālajiem līgumiem).

Apskatot informāciju par mantu kategorijām, kuras visbiežāk tiek reģistrētas laulību līgumos, redzams, ka viennozīmīgi populārākās kategorijas ir nekustamais īpašums un cita manta. Jāpiebilst, ka kategorijā “cita manta” lielākoties tiek reģistrēta dažāda sadzīves tehnika un piederumi.

No visiem laulību līgumiem 2 421 atrunāta mehānisko transportlīdzekļu piederība, savukārt 1 367 – kapitāla daļu.

Laulāto mantisko attiecību līgumos reģistrētā manta

Mantas veids Līgumu skaits
Traktortehnika 14
Mazizmēra kuģošanas līdzeklis 16
Reģistrētie dzīvnieki 23
Vērtspapīri, obligācijas 24
Noguldījumi 88
Kapitāla daļas 1 367
Mehāniskie transporta līdzekļi 2 421
Nekustamais īpašums 6 275
Cita manta 7 156

Papildu informācija:

Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistra statistika: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Laulato-mantisko-attiecibu-ligumu-registrs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*