Lursoft news

Grozījumi kārtībā, kādā iesniedz pieteikumu PVN atmaksai citā ES dalībvalstī

2011. gada 19. janvāris

Otrdien, 18. janvārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti grozījumi noteikumos par kārtību, kādā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamā persona iesniedz pieteikumu PVN atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī un kārtība, kādā atmaksā PVN citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai.

Šobrīd pieteikumu PVN atmaksas saņemšanai par citā dalībvalstī iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem jeb šajā dalībvalstī veikto preču importu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) vēlākais līdz tā kalendārā gada, kas seko atmaksas periodam, 30. septembrim.

Grozījumi paredz papildināt noteikumus ar jauniem punktiem, nosakot, ka pieteikumu par atmaksas periodiem 2009. gadā apliekamā persona iesniedz VID ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. martam.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai par atmaksas periodiem 2009. gadā pagarināts, lai nāktu pretī Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurām bija radušās tehniskas problēmas no 2010. gada 1. janvāra izveidot elektroniskos portālus, kas nepieciešami pieteikumu iesniegšanai elektroniskā veidā, tādējādi liedzot šajās dalībvalstīs iespēju iesniegt pieteikumus par 2009. gada atmaksas periodiem līdz 2010.gada 30.septembrim.

Pieteikumus par atmaksas periodiem 2009. gadā, kas iesniegti laika posmā no 2010.gada 1. oktobra līdz 2011.gada 1. februārim, VID izskatīs tādā pašā kārtībā kā pieteikumus, kas iesniegti līdz 2010.gada 30.septembrim.

Attiecībā uz atmaksas periodiem, sākot ar 2010. gadu, paliks spēkā iepriekš noteiktais pieteikumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz tā kalendārā gada, kas seko atmaksas periodam, 30. septembris.

Grozījumi izstrādāti, ieviešot Eiropas Padomes direktīvas (ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus PVN atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī) grozījumus.

Papildu informācija:

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1639 “Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai””

 

Informāciju sagatavoja:

LR Ministru kabinets

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*