Lursoft news

Spēkā stājušies jauni MK noteikumi, kas regulē komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu

2011. gada 13. janvāris

Šodien, 13.janvārī, stājas spēkā jauni MK noteiktumi, kuri regulē jautājumus, kas saistīti ar komercķīlām.

Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.13 “Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu”. Noteikumu 2.2.apakšpunkts paredz jaunu valsts nodevu 10 LVL apmērā par komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrāciju uzņēmuma pārejas vai reorganziācijas gadījumā. Līdzšinējās nodevas par komercķīlas nodibināšanas, pārjaunojuma un dzēšanas reģistrāciju, kā arī par komercķīlas noteikumu grozījumu un nodrošinātā prasījuma cesijas reģistrāciju netiek mainītas.

Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.14 “Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.marta noteikumos Nr.81 “Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas pieteikumu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtība”.

Noteikumi papildināti ar jaunu pieteikuma veidlapu ieraksta izdarīšanai komercķīlu reģistrā par kreditora maiņas reģistrēšanu uzņēmuma pārejas vai reorganizācijas gadījumā.

Informāciju sagatavoja: LR Uzņēmumu reģistrs

Papildu informācija:

Lursoft Komercķīlu statistikas: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Komerckilas

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*