Lursoft news

Uzņēmumu īpašnieku vidējais vecums – 47 gadi

2011. gada 12. janvāris

Pēdējos gados jaunus uzņēmumus aizvien biežāk dibina personas vecumā līdz 30 gadiem, ko apliecina Lursoft apokopotie statistiku dati.

Vispārējās ekonomiskās tendences Latvijā vecina izmaiņas uzņēmumu dibinātāju vecuma struktūrā

Ja līdz 2005.gadam starp jaunreģistrēto uzņēmumu dibinātājiem visbiežāk bija personas vecumā no 31 līdz 40 gadiem, tad pēdējos piecos gados situācija ir mainījusies un uzņēmējdarbībā iesaistās aizvien jaunāki cilvēki. Tā, piemēram, pērn no visiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem 5043 (35,14%) dibinājušas personas, kuras uz uzņēmuma reģistrācijas brīdī bijušas vecumā no 21 līdz 30 gadiem, savukārt 4542 (31,65%) – personas vecumā no 31 līdz 40 gadiem.

Uzņēmumu dibinātāju skaita sadalījums pa vecuma grupām

Pēdējos gados uzņēmējdarbībā aizvien aktīvāk iesaistās arī pirmspensijas vecuma cilvēki. Tā, piemēram, ja 2009.gadā 911 jaunreģistrētiem uzņēmumiem dibinātāji bija vecumā no 51 līdz 60 gadiem, tad pērn to skaits pieauga par 39,41%.

Lursoft pārstāvis Ainars Brūvelis skaidro, ka izmaiņas jaunreģistrēto uzņēmumu dibinātāju vecuma struktūrā lielā mērā izskaidrojamas ar vispārējām tendencēm valstī – optimizējot uzņēmumus, bieži vien no darba tiek atlaisti vecāka gadagājuma cilvēki, kas, savukārt, veicina šo personu pievēršanos uzņēmējdarbībai. Tāpat arī vecāka gadagājuma cilvēku pievēršanos privātajai uzņēmējdarbībai bieži vien veicinājušas biežās izmaiņas likumdošanā, aizliedzot pensionāriem, kuri saņem pensiju, strādāt algotu darbu u.tml.

Visbiežāk mazkapitāla SIA reģistrē personas vecumā no 21 – 30 gadiem

Lursoft jau iepriekš ziņoja, ka aizvadītajā gadā iespēju reģistrēt mazkapitāla SIA steiguši izmantot daudzi uzņēmēji (no visām reģistrētajām SIA 44,56% bijuši ar samazinātu pamatkapitālu).

Mazkapitāla SIA dibinātāju sadalījums pa vecuma grupām

Visbiežāk mazkapitāla SIA pērn reģistrējušas personas vecumā no 21 līdz 30 gadiem (37,80%), savukārt kūtrāki bijuši vecāka gadagājuma cilvēki. No pērn reģistrēto mazkapitālu SIA skaita 2,10% gadījumu dibinātāji bijuši vecumā no 61 līdz 70 gadiem, bet vecumā no 71 līdz 80 gadiem – vien 0,40%.

Uzņēmumu īpašnieku vidējais vecums – 47 gadi

Lai arī pēdējos gados uzņēmumus aizvien aktīvāk dibina gados jauni cilvēki, tas nenodrošina uzņēmumu īpašnieku vecuma struktūras atjaunošanos, kā rezultātā vidējais uzņēmumu īpašnieku vecums minimāli, bet tomēr turpina pieaugt.

Uzņēmumu īpašnieku vidējais vecums

Tā, piemēram, 1992.gadā vidējais uzņēmumu īpašnieku vecums bija nedaudz virs 39 gadiem, savukārt patlaban tas pietuvojies jau 47 gadu atzīmei.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*