Lursoft news

Plāno grozīt likumu atklātāka kapitālsabiedrību mantas iznomāšanas procesa nodrošināšanai

2011. gada 11. janvāris

Otrdien, 10. janvārī Ministru kabineta (MK) sēdē atkārtotai virzīšanai uz Saeimu tika apstiprināti Finanšu ministrijas izstrādātie grozījumi likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu ar mērķi nodrošināt atklātāku kapitālsabiedrību mantas iznomāšanas procesu.

Šobrīd neviens ārējais normatīvais akts neregulē kapitālsabiedrību īpašumā esošās mantas iznomāšanas kārtību, kā arī neuzliek par pienākumu nodrošināt atklātu (publisku) iznomāšanas procesu un caurskatāmu lēmumu pieņemšanu, tādējādi praktiski neiespējami pārliecināties, ka kapitālsabiedrības noteiktais pienākums, ka manta nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, tiek nodrošināts.

Grozījumi likumā paredz, ka informācija par iznomāšanai paredzētajiem un iznomātajiem kapitālsabiedrības nekustamajiem īpašumiem ir publiski pieejama valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā internetā. Tāpat grozījumi paredz, ka kapitālsabiedrība izstrādā iekšējo normatīvo aktu, kurā nosaka nekustamās mantas iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību un publicē to savā mājaslapā, ja tāda ir, vai arī nodrošina informācijas publisku pieejamību kapitālsabiedrības telpās.

Vienlaikus likumprojektā paredzēti izņēmumi no augstāk norādītās prasības, nosakot, ka informācijas publiskošanas prasības neattiecas uz gadījumiem, kad kapitālsabiedrība savu nekustamo īpašumu iznomā personām, kuras sniedz sabiedriskos pakalpojumus un kurām ir ekskluzīva licence attiecīgo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm, atvasinātām publiskām personām un publisko tiesību juridiskajām personām valsts pārvaldes uzdevumu izpildei. Tāpat arī gadījumos, kad nomnieks ir sabiedrība, kas ar kapitālsabiedrību atrodas viena koncerna sastāvā, un tas ir noteikts kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībā.

Likumprojekts: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40198569&mode=mk&date=2012-01-10

Informāciju sagatavoja:

LR Finanšu ministrija

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.