Lursoft news

Zināms Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas konkursa uzvarētājs

2010. gada 9. novembris

Uzņēmumu reģistrs (UR) informē, ka iepirkuma konkursā „Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana” uzvarētājs ir piegādātāju apvienība SIA „Lursoft” un SIA „Lursoft IT”. Iepirkuma komisija nolēma minēto piegādātāju apvienību atzīt par atbilstošu iepirkuma nolikumā un specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas konkursam bija pieteikušies divi pretendenti, no kuriem viens neatbilda iepirkuma nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām.

Konkursa rezultāts paredz, ka valstij piederēs sava informācijas sistēma, kas nodrošinās UR deleģēto funkciju izpildi. Sistēma būs pieejama bez maksas valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiks nodrošināti elektroniskie pakalpojumi, kas paredz veidlapu un dokumentu iesniegšanu, kā arī izziņu un citas informācijas saņemšanu. Sistēmas izstrādi plānots finansēt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem, un tā kopējās izmaksas ir 2 736 000 Ls.

Konkursa rezultātā pieaugs UR loma informācijas sistēmas uzturēšanā, kam būs nepieciešams papildus finansējums no valsts budžeta un spēcīgi IT speciālisti.

Informāciju sagatavoja:

TM Administratīvais departaments

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*