Lursoft news

Budžeta ieņēmumu plāns šī gada oktobrī ir pārpildīts

2010. gada 5. novembris

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotās informācijas par VID administrēto ieņēmumu izpildi oktobrī ir konstatēts, ka budžeta ieņēmumu plāns ir pārpildīts. Kopsummā pagājušajā mēnesī valsts budžetā ieņēmumos, ko administrē VID, tika iekasēti 315,7 miljoni latu, kas ir 109,2 %, salīdzinot ar plānoto. Savukārt šā gada desmit mēnešos valsts budžeta ieņēmumos tika saņemti 3,03 miljardi latu, kas veido 102,2 % izpildi pret plānu.

Saskaņā ar Valsts kases (VK) operatīvajiem datiem par valsts budžeta izpildi oktobrī valsts pamatbudžeta ieņēmumi bija 203,8 miljoni latu, bet izdevumi sasniedza 257,2 miljonus latu, veidojot finansiālo deficītu – 53,4 miljonus latu. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi oktobrī sasniedza 108,2 miljonus latu, izdevumi – 114,5 miljonus latu, veidojot finansiālo deficītu 6,3 miljonu latu apjomā. Valsts konsolidētā budžeta deficīts oktobrī ir 59,7 miljoni latu. Savukārt valsts budžeta deficīts šā gada desmit mēnešos bija 413,3 miljoni latu.

VID administrētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi oktobrī (bez iedzīvotāju ienākuma nodokļa un dabas resursu nodokļa, kuru ieņēmumi tiek sadalīti starp valsts pamatbudžetu un pašvaldību budžetiem) bija 155,3 miljonu latu apmērā, kas veido 131,4 % izpildi pret plānu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (kopā ar atskaitījumiem otrā līmeņa pensiju ieguldījumu plāniem) bija 95,7 miljonu apmērā, izpildot 96,2 % no plānotā. Kopsummā VID administrētie ieņēmumi oktobrī izpildīti 109,2 % apmērā, salīdzinot ar plānu.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) ieņēmumi oktobrī veidoja 8,9 miljonus latu, kas ir 282,6 % no plānotā apjoma. UIN ieņēmumi tika pārpildīti šādā apjomā, jo sākotnēji tika sagatavots ļoti piesardzīgs nodokļa ieņēmumu plāns oktobrim – 3,2 miljoni latu, taču tā izpilde tika pārsniegta. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi bijuši 80,9 miljoni latu, kas par 29,8 % pārsniedz plānoto. Jāuzsver, ka salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgā perioda ieņēmumiem, šogad oktobrī PVN ieņēmumi pārsniedz iekasēšanas apjomu par 22,1 miljonu latu.

Akcīzes nodoklī tika iekasēti 39,1 miljons latu, kas par 5,1 % atpaliek no plānotā iekasēšanas apjoma. Oktobrī akcīzes nodokļa ieņēmumi no tabakas pārsnieguši plānu par 2 % un veido 8,1 miljonu latu, jo tabakas izstrādājumu izplatītāji ir veikuši lielākas iemaksas budžetā. Akcīze no alus ir iekasēta 124,7 % apmērā. Savukārt ieņēmumi no akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem pārsniedz plānu par 11,3 %.

Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumi oktobrī bijuši pārpildīti par 54,1 %, arī muitas nodokļa ieņēmumi pagājušajā mēnesī pārsniedza plānoto iekasēšanas apjomu par 48,3 %.

 

Papildu informācija:

Kopsavilkums par VID administrēto ieņēmumu izpildi šā gada oktobrī: www.fm.gov.lv/preses_relizes/dok/20101105_PR_kopsavilkums.pdf

LR Finanšu ministrija: www.fm.gov.lv

Valsts ieņēmumu dienests: www.vid.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja:

LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*