Lursoft news

MK sēdē apstiprināti grozījumi noteikumos par PVN likuma piemērošanas kārtību

2010. gada 22. septembris

Otrdien, 21. septembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma normu piemērošanas kārtību.

Lai termins „apbūves zeme” būtu skaidri saprotams, noteikumos ir iekļauts skaidrojums, ka apbūves zeme nav zemesgabals, attiecībā uz kuru būvatļauja būvdarbu veikšanai ir izsniegta līdz 2010. gada 1. janvārim, bet pēc 1. janvāra ir pagarināta vai pārreģistrēta.

Lai atvieglotu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ar PVN apliekamo personu reģistrā, reģistrēšanas laiks tiek samazināts no 15 uz 10 darbdienām. Ir izmainīta arī iesnieguma reģistrācijai VID ar PVN apliekamo personu reģistrā forma.

Noteikumi papildināti ar punktu, kurš paredz, ka fiziskajai personai, kura vienu reizi 12 mēnešu laikā ir veikusi vienu darījumu, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, bet kura rezultātā pārsniegts likumā noteiktais reģistrācijas slieksnis 10 000 latu, nav jāiemaksā valsts budžetā PVN no summas, kas pārsniedz reģistrācijas slieksni 10 000 latu.

Noteikumi ir papildināti ar punktu, kas skaidro ar PVN apliekamā darījuma vērtību nelietotam nekustamajam īpašumam visos gadījumos, kad notiek ēkas vai būves renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbi.

Turpmāk arī apliekamajai personai ir jākoriģē PVN deklarācija, ja eksporta darījums pēc tā uzsākšanas nav noticis vai muitas iestāde atzinusi to par neesošu. Tā kā preču specifikācija pēc savas būtības nevar nepārprotami apliecināt eksporta faktu, noteikumos tā ir svītrota no eksporta apliecinošu dokumentu uzskaitījuma.

Tāpat noteikumos iekļauts punkts, kurš paredz, ka taksācijas periods (viens kalendārais mēnesis) ir tikai tām apliekamajām personām, kas sniedz citas dalībvalsts personai pakalpojumus vai veic likumā noteikto preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā. Savukārt tām personām, kas neveic minētos darījumus un kurām apliekamo darījumu vērtība nepārsniedz likumā noteiktās robežvērtības, taksācijas periods ir kalendārais ceturksnis vai puse no kalendārā gada.

Noteikumos ir svītroti punkti, kas attiecas uz PVN pārmaksas atmaksas kārtību, kas bija spēkā līdz 2010. gada 1. janvārim.

Ir noteikts, ka gadījumos, kad PVN taksācijas periods ir puse no kalendārā gada, PVN summa par zaudēto parādu ir iekļaujama pirmā pusgada PVN deklarācijā.

Dokumentā skaidrots, ka saskaņā ar gada deklarāciju līdz 1. maijam ir jānomaksā arī PVN. Tāpat arī paskaidrots, par kādu taksācijas periodu maksā PVN un kad ir atskaitāms priekšnodoklis gadījumos, kad pakalpojuma sniegšanas vieta ir iekšzeme un PVN maksā pakalpojumu sniedzējs.

Lai nodrošinātu skaidrāku noteikumu normu piemērošanu gadījumos, kad, izlaižot preces brīvam apgrozījumam, apliekamā persona darbojas citas ES dalībvalsts apliekamās personas vārdā, noteikumos ir veikti atsevišķi precizējumi – minēti piemēri tādiem pavaddokumentiem, kas apliecina preču ievešanu no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām.

Papildu informācija:

MK Tiesību aktu projekti: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40175407&mode=mk&date=2010-09-21

 

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*