Lursoft news

Šogad laulāto mantisko attiecību līgumus slēdz kūtrāk nekā iepriekšējos gados

2010. gada 22. jūlijs

Šī gada pirmajos mēnešos reģistrēts zemākais noslēgto laulāto mantisko attiecību līgumu skaits kopš 2003.gada.

Lielākā daļa līgumu nosaka mantas šķirtību

Līdz šī gada 21.jūlijam noslēgti 11 600 laulāto mantisko attiecību līgumi, no kuriem patlaban aktuāli ir 11 374.

No visiem aktuālajiem līgumiem 95,44% nosaka mantas šķirtību, kas paredz, ka katram laulātajam īpašumā saglabājas pirms laulības noslēgšanas piederējusī manta, kā arī laulības laikā persona mantu var patstāvīgi iegūt, lietot un rīkoties ar to neatkarīgi no otra laulātā. 442 aktuāli līgumi nosaka, ka laulātajiem pirms laulības noslēgšanas piederējusī, kā arī laulības laikā iegūtā manta ir apvienota vienā kopīgā nedalāmā lielumā, savukārt līgumu par laulāto atsevišķas mantas šķirtību noslēguši 77 laulātie pāri.

Analizējot pēdējo desmit gadu rādītājus, jāsecina, ka ik gadu novērojama tendence palielināties reģistrēto laulāto mantisko attiecību līgumu skaitam. Tā, piemēram, ja 2000.gadā tika reģistrēti 429 līgumi, tad pērn to skaits sasniedzis 1 412, kas ir pieaugums par 229%. Salīdzināšanai: šī gada pirmajos sešos mēnešos reģistrēti 429 līgumi, kas ir tikpat, cik visā 2000.gadā kopā.

Paredzams, ka 2010.gadā neturpināsies iepriekšējos gados vērojamā tendence – palielināties noslēgto līgumu skaitam –, jo patlaban reģistrēto līgumu skaits sastāda vien trešo daļu no pērn kopumā noslēgto skaita.

Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācijas dinamika

Līgumos reģistrē gan villas, gan virtuves piederumus

Lursoft ir apkopojis statistiku, lai noskaidrotu, kādas mantu kategorijas laulātie savos līgumos visbiežāk reģistrē. Kā vienas no līgumos visbiežāk minētajām kategorijām ir nekustamais īpašums un cita manta. Cilvēku izdoma ir neierobežota, tādēļ kā cita manta tiek reģistrēta gan sadzīves tehnika un virtuves piederumi, gan žogi ap privātmājām u.tml.

No visiem noslēgtajiem līgumiem 6 056 gadījumos kā manta reģistrēts nekustamais īpašums, savukārt 2 332 līgumi regulē mehānisko transporta līdzekļu piederību. Ceturtā populārākā kategorija, kas visbiežāk aprakstīta noslēgtajos laulību līgumos, ir kapitāla daļas (reģistrēti 1 308 gadījumi).

23 gadījumos laulātie savos līgumos kā mantu norādījuši dzīvniekus.

Laulāto mantisko attiecību līgumos reģistrētā manta

Mantas veids Skaits
Traktortehnika 14
Mazizmēra kuģošanas līdzekļi 16
Reģistrētie dzīvnieki 23
Vērtspapīri, obligācijas 24
Noguldījumi 88
Kapitāla daļas 1 308
Mehāniskie transporta līdzekļi 2 332
Nekustamais īpašums 6 056
Cita manta 6 838

Papildu informācija:

Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistra statistika: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Laulato-mantisko-attiecibu-ligumu-registrs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*