Lursoft news

Lursoft piešķirts ISO 9001:2008 sertifikāts

2010. gada 23. jūlijs

Kopš 2010.gada jūnija beigām “Lursoft” kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001: 2008 prasībām, ko apliecina BM TRADA Certification Ltd izsniegtais sertifikāts.

ISO 9001:2008 sertifikāta pamatā ir kvalitātes vadības principi ar mērķi nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus, kas atbilstu klientu vēlmēm un normatīvo aktu prasībām.

Iegūtais sertifikāts ir apliecinājums tam, ka gadu gaitā izstrādātā un pilnveidotā Lursoft kvalitātes vadības sistēma atbilst starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem, kas, savukārt, uzņēmuma klientiem nodrošina pieeju augstvērtīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem.

“Lursoft” valdes locekle Daiga Kiopa sertifikāta iegūšanu vērtē ļoti atzinīgi un stāsta, ka “Lursoft” galvenais mērķis ir pastāvīgi nodrošināt savus klientus ar kvalitatīviem pakalpojumiem un veikt uzņēmuma klientu apkalpošanu visaugstākajā līmenī. “Ieceres un idejas uzņēmuma izvirzīto mērķu sasniegšanai ir daudz, par ko varam teikt lielu paldies gan darbiniekiem, gan mūsu klientiem. Arī turpmāk mūsu galvenie centieni būs virzīti uz klienta vēlmju un prasību izpildi attiecībā uz produkta un pakalpojuma kvalitāti. Uzņēmums ir apņēmības pilns turpināt attīstību un veiksmīgu darbību ilgtermiņā,” skaidro D. Kiopa.

Sertifikāts izsniegts šādās darbības sfērās: datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītās darbības, datu apstrāde un uzturēšana, interneta portālu darbība.

ISO 9001:2008 sertifikāts

ISO 9001:2008 sertifikāts

Papildu informācija:

BM TRADA Certification: http://www.bmtrada.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*