Lursoft news

No jūlija jauni noteikumi kārtībai, kādā vedams mantiskā ieguldījuma vērtētāju saraksts

2010. gada 14. jūlijs

Komerclikumā un Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajos gadījumos akciju sabiedrībām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un kooperatīvajām sabiedrībām mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var veikt vienīgi eksperts, kurš iekļauts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (UR) apstiprinātajā sarakstā.

Komerclikuma 154.panta 1.1 daļa noteic, ka kārtību, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu, un vērtētājiem izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets 2010. gada 29. jūnijā ir apstiprinājis noteikumus „Kārtība, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu, un vērtētājiem izvirzāmās prasības” (Noteikumi).

Noteikumi regulē personas iekļaušanu un izslēgšanu no mantiskā ieguldījuma novērtēšanas ekspertu saraksta (turpmāk – saraksts), saraksta publicēšanas kārtību un vērtētājiem izvirzāmās prasības, kā arī citus ar saraksta vešanu saistītus jautājumus.

Sarakstu elektroniski ved UR, to publicējot savā mājas lapā (saraksts vairs netiek publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”).

Personas, kuras līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai ir iekļautas sarakstā atbilstoši Komerclikuma 154.panta pirmajai daļai, var veikt mantiskā ieguldījuma novērtēšanu līdz 2010. gada 1. septembrim. No 2010. gada 1. septembra mantiskā ieguldījuma novērtēšanu varēs veikt personas, kas būs iekļautas sarakstā atbilstoši Noteikumu prasībām.

 

Papildu informācija:

LR Uzņēmumu reģistrs: http://www.ur.gov.lv

Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas ekspertu saraksts: http://www.ur.gov.lv/?a=59&v=lv

 

Informāciju sagatavoja:

LR Uzņēmumu reģistrs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*