Lursoft news

Vairāk kā 40% uzņēmumu pašu kapitāls ir ar mīnuss zīmi

2010. gada 21. jūnijs

Šī gada pirmajos piecos mēnešos reģistrēts lielākais ierosināto maksātnespējas procesu skaits pēdējo trīs gadu laikā.

Šogad reģistrēti jau trīs rekordi

Pēc Lursoft datiem 2008.gada pirmajos piecos mēnešos ierosināts 471 maksātnespējas process, bet 2010.gadā to skaits pieaudzis par 155%, sasniedzot 1217. Šogad arī būtiski palielinājies ierosināto tiesiskās aizsardzības procesu (TAP) skaits: pērn laika posmā no 1.janvāra līdz 31 maijam ierosināti 9 TAP, taču šogad to skaits gandrīz četrkāršojies (33 TAP).

Pagājušā gada jūlijā ierosināts pirmais ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process (ATAP), bet laika gaitā to skaits tikai palielinājies, virsotni sasniedzot šī gada aprīlī, kad ierosināti 26 procesi. Šogad martā sasniegti vēl divi “rekordi” – reģistrēts lielākais ierosināto maksātnespējas procesu (302) un TAP (14) skaits.

Ierosināto maksātnespējas procesu, TAP, ATAP skaits

Pērn kopumā ierosināti 2736 maksātnespējas procesi, 28 TAP un 55 ATAP, bet šogad, lai arī gads ir tikai pusē, ir pārsniegts pagājušā gada divpadsmit mēnešos ierosināto TAP (35) un ATAP (87) skaits. Salīdzinot šī gada pirmajā pusē ierosināto maksātnespējas procesu skaitu ar 2009.gada pirmajiem 6 mēnešiem, jāsecina, ka palielinājies arī ierosināto maksātnespējas procesu skaits.

Neraugoties uz lielo maksātnespējas procesa skaita pieaugumu, ATAP un TAP skaita palielināšanās  liecina arī par to, ka šis tiesiskās aizsardzības instruments tiek izmantots arvien vairāk, un uzņēmumi savlaicīgi veic pasākumus (plāna saskaņošana ar kreditoriem utt.), lai varētu atjaunot savu maksātspēju. Vienlaikus šī tendence ir vērtējama kā pozitīvs signāls, kas liecina, ka kreditori, izvērtējot parādnieka sagatavoto pasākumu plānu un savstarpēji vienojoties, dod iespēju parādniekam īstenot plānā iecerēto.

Lielai daļai uzņēmumu vērojamas maksātnespējas pazīmes

Lursoft dati (uz 14.06.) liecina, ka gada pārskatus par 2009.gadu iesnieguši 71 444 uzņēmumi, no kuriem Lursoft digitalizējis 51 401 pārskatu.

Analizējot digitalizētos gada pārskatus, Lursoft secinājis, ka vairāk kā 40% (21 673) komersantu pagājušo gadu noslēguši ar negatīvu pašu kapitālu. Negatīvais rādītājs ir viena no pazīmēm, kas var liecināt par uzņēmuma nespēju segt savas saistības, kas, savukārt, norāda uz potenciālajiem maksātnespējas draudiem.

No visiem uzņēmumiem, kuri 2009.pārskatu gadu noslēguši ar negatīvu pašu kapitālu, 437 ir likvidēti, bet 1 378 ierosināts maksātnespējas process.

Ņemot vērā, ka liela daļa uzņēmumu pagājušo gadu noslēguši ar negatīviem finanšu rādītājiem, paredzams, ka tuvākajā laikā ierosināto maksātnespējas procesu lietu vai ATAP skaits varētu palielināties.

Papildu informācija:

Maksātnespējas statistikas: https://www.lursoft.lv/exec?act=MNR_LSTAT

Uzņēmumu peļņa pa gadiem: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Uznemumu-pelna-pa-gadiem&id=1

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.