Lursoft news

Nedēļa Zemesgrāmatās (17.05.2010. – 23.05.2010.)

2010. gada 26. maijs
Grupējums Kopā Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits
342
+0,9
Zemes un ēkas nekustams īpašums
42
+50,0
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums
18
-62,5
Zemes nekustams īpašums
151
+20,8
Dzīvokļa īpašums
121
+5,2
Neapdzīvojamās telpas
10
-56,5
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi
3797
+21,0
Īpašuma tiesību atjaunošana
28
+12,0
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu
65
+10,2
Dzīvokļa privatizācija
119
-9,2
Pirkuma līgums
748
+1,6
Dāvinājuma līgums
160
-7,0
Ķīlas līgums
288
+3,2
Ķīlas grozījumi
198
-19,2
Ķīlas dzēšana
392
-3,0
Laulāto mantas līgums
49
-41,0
Mantošana
166
+4,4
Piedziņas vēršanas atzīme
243
-40,7
Maksātnespēja
19
-47,2
Aizliegums
26
+73,3
Pārējie
713
-9,6
Nostiprinātas īpašuma tiesības 2143
+7,0
LR pilsonis
1240
+11,3
LR nepilsonis
170
+3,7
ārvalstnieks
56
-9,7
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība
455
+11,8
LR reģistrēts uzņēmums
6
-40,0
Reliģiska organizācija
0
0,0
Sabiedriska organizācija
13
-63,9
Zemnieku saimniecība
5
+150,0
Individuālais uzņēmums
0
0,0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums
39
-30,4
Ārvalsts juridiska persona
9
+125,0
Valsts
16
-48,4
Pašvaldība
133
+14,7
Cits
1
0,0

Papildu informācija:

Zemesgrāmata: http://www.lursoft.lv/zemesgramata.html

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata http://www.zemesgramata.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

http://www.zemesgramata.lv

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.