Lursoft news

Nedēļa Zemesgrāmatās (17.05.2010. – 23.05.2010.)

2010. gada 26. maijs
Grupējums Kopā Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits
342
+0,9
Zemes un ēkas nekustams īpašums
42
+50,0
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums
18
-62,5
Zemes nekustams īpašums
151
+20,8
Dzīvokļa īpašums
121
+5,2
Neapdzīvojamās telpas
10
-56,5
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi
3797
+21,0
Īpašuma tiesību atjaunošana
28
+12,0
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu
65
+10,2
Dzīvokļa privatizācija
119
-9,2
Pirkuma līgums
748
+1,6
Dāvinājuma līgums
160
-7,0
Ķīlas līgums
288
+3,2
Ķīlas grozījumi
198
-19,2
Ķīlas dzēšana
392
-3,0
Laulāto mantas līgums
49
-41,0
Mantošana
166
+4,4
Piedziņas vēršanas atzīme
243
-40,7
Maksātnespēja
19
-47,2
Aizliegums
26
+73,3
Pārējie
713
-9,6
Nostiprinātas īpašuma tiesības 2143
+7,0
LR pilsonis
1240
+11,3
LR nepilsonis
170
+3,7
ārvalstnieks
56
-9,7
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība
455
+11,8
LR reģistrēts uzņēmums
6
-40,0
Reliģiska organizācija
0
0,0
Sabiedriska organizācija
13
-63,9
Zemnieku saimniecība
5
+150,0
Individuālais uzņēmums
0
0,0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums
39
-30,4
Ārvalsts juridiska persona
9
+125,0
Valsts
16
-48,4
Pašvaldība
133
+14,7
Cits
1
0,0

Papildu informācija:

Zemesgrāmata: http://www.lursoft.lv/zemesgramata.html

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata http://www.zemesgramata.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

http://www.zemesgramata.lv

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*