Lursoft news

Lursoft pētījums par uzņēmumu finanšu rādītājiem 2009.gadā

2010. gada 24. maijs

Lursoft, apkopojot uzņēmumu iesniegto gada pārskatu datus, ir veicis pētījumu par 2009.gada uzņēmējdarbības tendencēm Latvijā.

Par 2009.gadu reģistrēti 66 345 gada pārskati, no kuriem 36,46% iesniegti aprīļa pēdējā nedēļā, savukārt pērn šajā pašā laikā iesniegti 25,81% no visiem pārskatiem, kuri reģistrēti par 2008.gadu.

Iesniegtie gada pārskati

Pēdējo gadu laikā lielākais iesniegto gada pārskatu pieaugums bijis 2006. un 2008.gadā. 2006.gadā, salīdzinot ar 2005., iesniegts par 7 223, bet 2008. par 11 012 pārskatiem vairāk kā 2007.gadā.

Pirmie pārskati ik gadu tiek reģistrēti jau tekošā gada pirmajās nedēļās. Tā, piemēram, 2009.gada 3.nedēļā iesniegti 2 pārskati par 2009.gadu, bet 2008.gada 1.nedēļā – 8 pārskati par 2008. finanšu gadu.

Pērn uzņēmumu vidējais apgrozījums samazinājies par 44,38%

Lursoft par saviem līdzekļiem līdz 20.maijam ir digitalizējis jau 28 175 jeb 42,47% no visiem gada pārskatiem, kas iesniegti par 2009.gadu.

Analizējot iesniegto un jau digitalizēto gada pārskatu informāciju, Lursoft ir veicis pētījumu par vidējo apgrozījumu un peļņu / zaudējumiem pēc nodokļu nomaksas uz vienu uzņēmumu laika posmā no 1996. līdz 2009.gadam.

Salīdzinot ar 2008.gadu, pērn vidējais apgrozījums* uz vienu uzņēmumu samazinājies par 44,38%, bet to vidējā peļņa pēc nodokļu nomaksas gada laikā sarukusi par 9 997,42 latiem. Ja vēl 2008.pārskata gadu uzņēmumi noslēguši ar 3 825,35 latu lielu peļņu, tad pērn pēc nodokļu nomaksas vidējie zaudējumi uz vienu uzņēmumu sastādījuši 6 172,42 latus. Ar zaudējumiem uzņēmumi strādājuši vēl tikai 1996.gadā. Tiesa gan, salīdzinot ar 1996.gadu, pērn vidējie zaudējumi uz vienu uzņēmumu bijuši 9,5 reizes lielāki.

Vidējais apgrozījums uz vienu uzņēmumu

Vidējā peļņa / zaudējumi uz vienu uzņēmumu

Vidējais apgrozījums, peļņa / zaudējumi pēc nodokļu nomaksas uz

vienu uzņēmumu (1996. – 2009.)*

Gads Vidējais apgrozījums, LVL Vidējā peļņa / zaudējumi pēc nodokļu nomaksas, LVL
1996.
240 950,64
– 645,78
1997.
275 375,37
5 812,95
1998.
286 347,95
3 751,77
1999.
268 325,23
2 008,72
2000.
282 044,78
3 370,14
2001.
288 519,07
5 562,64
2002.
307 679,36
3 798,94
2003.
327 816,45
4 440,59
2004.
366 741,47
13 768,96
2005.
423 222,47
13 969,21
2006.
483 616,86
24 054,82
2007.
547 766,22
26 543,27
2008.
486 571,72
3 825,53
2009.
270 654,01
– 6 172,42

Lielākais vidējais apgrozījums uz vienu uzņēmumu bijis 2007.gadā, kad tas sasniedza 54 7766,22 latus, šajā pašā gadā arī uzrādīta lielākā vidējā peļņa pēc nodokļu nomaksas – 26 543,27 lati.

Lai maksimāli samazinātu riskus, ar kuriem var nākties saskarties, slēdzot darījumus, Lursoft rekomendē pirms līgumu slēgšanas pārbaudīt savu esošo un potenciālo sadarbības partneru finanšu un maksātspējas radītājus.

* Dati aprēķināti uz 19.05.2010. Uzņēmumiem, kuru bilances kopsumma ir 1 milj.latu, neto apgrozījums 2,4 milj.latu un pārskata gadā vidējais darbinieku skaits bijis 250 (jāatbilst diviem no trim kritērijiem), un uzņēmumiem, kuri ir koncerna mātes sabiedrības, kuras gatavo konsolidēto gada pārskatu, gada pārskati jāiesniedz līdz 31.jūlijam, tādēļ paredzams, aprēķinātie finanšu rādītāji par 2009.gadu vēl būtiski mainīsies.

Papildu informācija:

Gada pārskatu reģistrs: http://www.lursoft.lv/Lursoft_uznemumu_gada_parskatu_registrs.html

Lursoft statistikas: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika

Gada pārskatu statistikas: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Gada-parskati

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*