Lursoft news

Lursoft paziņojums presei

2010. gada 28. aprīlis

Ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par valdības pieņemto lēmumu 2011.gada augustā nepagarināt līgumu ar pašreizējo Uzņēmumu reģistra datu bāzes uzturētāju, SIA “Lursoft” sniedz skaidrojumu par savu pozīciju šajos jautājumos.

Jauna sistēma tiek veidota gadījumos, ja līdz šim tādas nav bijis vai arī esošā ir strādājusi neefektīvi un nav spējusi veikt savas funkcijas. Esošā sistēma kopš 1992.gada veic Uzņēmumu reģistra funkcijas un strādā labi. Par to arī liecina Uzņēmumu reģistra vadītāja izteikumi plašsaziņas līdzekļos: “Valdībai jālemj par reģistra sistēmu” (11.03.2010., Dienas bizness), “Neziņa bremzē jauna reģistra izveidi” (27.04.2009., Dienas bizness), “Pašlaik, pateicoties sistēmas uzturētājam, ziņas par personas nāvi Uzņēmumu reģistrs aktualizē automātiski” (21.01.2010., BNS) u.c., līdz ar to Lursoft neredz loģisku pamatojumu nepieciešamībai veidot jaunu sistēmu.

Sabiedriskajā telpā vienlaicīgi tiek skatītas divas dažādas lietas, proti, Uzņēmumu reģistra sistēmas izstrāde un uzturēšana un valsts sektora informācijas atkalizmantošana. Lursoft, pamatojoties uz 2001.gada 13.februāra Ministru kabineta lēmumu, līgumu par sistēmas izstrādi un uzturēšanu ar Tieslietu ministriju noslēdza 2001.gada 7.augustā, līdz ar to ir nepamatoti norādīt uz uzņēmuma monopolstāvokli, jo Lursoft savas tiesības izstrādāt un uzturēt konkrēto sistēmu ir ieguvis konkursa ceļā.

Lursoft ir viens no Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantotājiem, kas, radot papildus pievienoto vērtību (jaunus pakalpojumus, servisus u.c.), piedāvā savus pakalpojumus izmantot ikvienam interesentam.

Lursoft un Tieslietu ministrijas noslēgtais līgums jau tagad paredz kārtību, ka valstij kopš 2001.gada ir tiesības esošo sistēmu iegādāties savā īpašumā, un Lursoft jau kopš 2008.gada ir vedis aktīvas sarunas ar Uzņēmumu reģistru un Tieslietu ministriju, rakstveidā iesniedzot priekšlikumus ar ierosinājumiem, kā valstij ekonomiski izdevīgāk risināt jautājumus par sistēmas darbības nodrošināšanu un Uzņēmumu reģistra funkciju īstenošanu pēc 2011. gada 7. augusta.

Sistēma, kura darbojas patlaban, ir izstrādāta un uzturēta par Lursoft līdzekļiem, līdz ar to valsts par to nav tērējusi ne santīma. Noslēgtais līgums paredz, ka Lursoft saņem datus no Uzņēmumu reģistra komerciāliem mērķiem, savukārt Lursoft, veidojot informatīvos pakalpojumus no vairāk kā 70 dažādiem informācijas kanāliem, uzņemas risku rast finanšu līdzekļus Uzņēmumu reģistra sistēmas izstrādei, uzturēšanai un attīstīšanai. Būtiski arī ņemt vērā, ka Uzņēmumu reģistra informācijas saņemšana nepieciešama vairāku valsts un pašvaldību iestāžu funkciju nodrošināšanai, ko patlaban nodrošina Lursoft, garantējot nepārtrauktu un regulāru informācijas pieejamību datu apmaiņas veidā. Pēc Lursoft domām pašreizējais darbības modelis ir līdz šim labākais realizētais publiskās privātās partnerības paraugs.

Lursoft vairākkārt ir uzsvēris, ka noslēgtajā līgumā nepastāv aizliegums Uzņēmuma reģistrā uzkrāto informāciju saņemt arī citiem tirgus dalībniekiem. Ikvienam interesentam ir iespēja izmantot vairākas alternatīvas, proti:

  • samaksājot noteikto valsts nodevu, nepastarpināti saņemt jebkuru sev interesējošo informāciju no Uzņēmumu reģistra;
  • saņemt Uzņēmumu reģistra informāciju arī no citiem informācijas kanāliem, t.sk., arī elektroniski no laikraksta “Latvijas Vēstnesis”.

Būtiski, ka gan Uzņēmumu reģistrā, gan laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” pieejamajai informācijai ir juridisks spēks. Līdz ar to ir nepamatoti medijos izskanējušie viedokļi, ka citiem ir aizliegts saņemt Uzņēmumu reģistra uzkrāto informāciju.

Lursoft informē savus klientus, ka arī pēc 2011.gada augusta tiks nodrošināti visi līdz šim pieejamie pakalpojumi un pildītas līgumos noteiktās saistības.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*