Lursoft news

Nenokavē! Gada pārskatu iesniegšanas termiņš – 30.aprīlis

2010. gada 27. aprīlis

Lursoft informē, ka 2010.gada 30.aprīlis ir beigu termiņš uzņēmumu gada pārskatu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Gada pārskatu likuma 66.panta 1.punkts nosaka, ka sabiedrība sagatavoto gada pārskatu VID iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Savukārt sabiedrībām, kuru bilances kopsumma ir 1 milj.latu, neto apgrozījums 2,4 milj.latu un pārskata gadā vidējais darbinieku skaits bijis 250 (jāatbilst diviem no trim kritērijiem), un uzņēmumiem, kuri ir koncerna mātes sabiedrības, kuras gatavo konsolidēto gada pārskatu, gada pārskati jāiesniedz līdz 31.jūlijam.

Gada pārskati nav jāiesniedz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, ja to ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu.

Gan uzņēmumiem, gan biedrībām un nodibinājumiem gada pārskati jāiesniedz tikai VID. Iepriekš tie bija jāiesniedz gan VID, gan Uzņēmumu reģistrā (UR).

Arodbiedrībām gada pārskati joprojām ir jāiesniedz gan VID, gan UR, savukārt reliģiskajām organizācijām gada pārskatus par finansiālo darbību jāiesniedz VID, bet gada pārskati par reliģisko darbību jāiesniedz Tieslietu ministrijā.

Lursoft apkopotā statistika liecina, ka līdz 26. aprīlim gada pārskatus bija iesnieguši 25 613 uzņēmumi. Vislielākais iesniegto gada pārskatu skaits bijis pērn, kad par 2008.gadu iesniegts 80 101 pārskats.

Gadījumā, ja gada pārskats netiek iesniegts savlaicīgi, likums paredz administratīvo sodu – tiesa var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu.

Papildu informācija:

Lursoft Gada pārskatu reģistrs

Reģistrēto gada pārskatu skaits pa gadiem

Reģistrēto gada pārskatu skaits pa nedēļām

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*