Lursoft news

Lursoft pētījumā konstatēts: no komercreģistrā reģistrētajām amatpersonām vairāk kā 20 tūkstošiem beidzies pārstāvības tiesību termiņš

2008. gada 23. aprīlis


Rīga, 22.04.2008. Pēc SIA \’\’Lursoft IT\’\’ (Lursoft) un Uzņēmumu Reģistra (UR) apkopotās statistikas 2008.gada aprīlī 20791 amatpersonai (valdes priekšsēdētājiem, valdes locekļiem) nav atjaunotas pārstāvības tiesības. Šāda situācija var radīt sarežģījumus, slēdzot darījumus ar klientiem vai sadarbības partneriem.Uzņēmuma valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Komerclikuma 224. pants paredz, ka valdes locekli ievēl uz trim gadiem,ja statūtos nav noteikts īsāks termiņš.Personai pārstāvības tiesības tiek piešķirtas ar dalībnieku sapulces vai vienīgā dalībnieka lēmumu. Par atkārtotu iecelšanu amatā, kā arī par valdes locekļa atcelšanu ir jāziņo UR. Tad Komercreģistrā tiek ierakstīts šis fakts, kas jau ir publiski ticams un saistošs trešajām personām.


Jau pirms gada (2007.gada martā) , veicot līdzīgu pētījumu, Lursoft konstatēja, ka vairāk kā 10% no visām komercreģistrā reģistrētajām amatpersonām (kopskaitā 10 861) nav atjaunotas pārstāvības (paraksta) tiesības. Tomēr jāatzīst, ka šajā gadā situācija ir pasliktinājusies.Lai informētu uzņēmējus par pienākumu iesniegt nepieciešamos dokumentus UR, 2007.gada novembrī Lursoft izveidoja pakalpojumu “UR atgādinājumi”. Laika posmā no 2008.gada februāra līdz aprīlim Lursoft UR uzdevumā 1092 amatpersonām nosūtīja uz e-pastiem paziņojumu ar lūgumu iesniegt UR normatīvajos aktos paredzētos dokumentus. Pēc paziņojuma saņemšanas UR nepieciešamos dokumentus iesnieguši 562 uzņēmumu pārstāvji.“UR atgādinājumi” ir bezmaksas pakalpojums, kas pieejams uzņēmuma amatpersonām, kurām komercreģistrā ir reģistrētas pārstāvības tiesības. Šis pakalpojums uzņēmumu amatpersonai dod iespēju pārliecināties, vai tā pārstāvētais uzņēmums ir izpildījis normatīvajos aktos uzliktos pienākumus (piemēram, vai UR ir iesniegts paziņojums par pārstāvības tiesību termiņa pagarināšanu, par pamatkapitāla apmaksu, vai UR ir iesniegts gada pārskats par visiem uzņēmuma darbības gadiem u.tml.).Piekļuve augstāk minētajam pakalpojumam ir pieejama arī tām uzņēmumu amatpersonām, kuras ir DnB Nord, Hansabanka, Norvik Banka un Latvijas Krājbanka internetbanku lietotāji, kas izmanto, kopīgi ar Lursoft izstrādāto, pakalpojumu “Tavi dati”. Šajā gadījumā, Jums jāieiet attiecīgās Internetbankas mājas lapā un jāievada lietotāja kodi, ko Jums ir izsniegusi banka. Tad Internetbankā piereģistrējieties uz kopīgi ar Lursoft veidoto pakalpojumu. Skatiet kolonnu Bezmaksas pakalpojumi, norādi Mani uzņēmumi, kur Papildinformācija spiediet uz norādi: UR atgādinājumi.“UR atgādinājumi” dod iespēju ikvienai amatpersonai ērti sekot tā pārstāvētā uzņēmuma publiski pieejamo datu kvalitātei. Arī gadījumā, ja uzņēmuma amatpersona nepārzina visus normatīvajos aktos tam noteiktos pienākumus, kas paredz noteiktu formalitāšu nokārtošanu UR, šis pakalpojums tagad palīdz amatpersonai šīs nepilnības apzināt un novērst.Lursoft informē, ka pakalpojums “UR atgādinājumi” tiek veidots, pamatojoties uz lietotāja pieprasījuma veikšanas brīdī komercreģistrā reģistrēto informāciju. Saraksts “Mani uzņēmumi” un pakalpojums “UR atgādinājumi” tiek veidots, pamatojoties uz lietotāja reģistrēto personas kodu. Ja datu bāzē amatpersonas personas kods nav ievadīts vai tas ir ievadīts nepareizi, uzņēmumu sarakstā uzņēmums, kurā attiecīgais lietotājs ir reģistrēts kā amatpersona, netiek iekļauts. Vienlaikus Lursoft informē, ka, veidojot pakalpojumu “UR atgādinājumi”, tiek pārbaudīta komercreģistrā reģistrētā vai UR iesniegtā informācija un konstatēts, vai tā atbilst Komerclikumā, kā arī Gada pārskatu likumā u.c. normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.Ņemot vērā augstāk minēto, Lursoft aicina komercsabiedrības, uzņēmumus, komersantus un to darbu organizējošos darbiniekus pievērst pastiprinātu uzmanību pārstāvības tiesību termiņiem. Parakstot līgumus, savlaicīgi pārliecinieties vai Jūsu sadarbības partneris ir tiesīgs tos parakstīt un vai viņa pārstāvības tiesību termiņš nav beidzies. Lai izvairītos no problēmām, ko rada nesakārtoti dokumenti, Lursoft piedāvā iespēju jau laicīgi par to parūpēties.

  • Lai varētu pārbaudīt amatpersonas pārstāvības tiesības un to termiņu, Lursoft piedāvā noslēgt abonēšanas līgumu. Jums ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko līguma variantu, griežoties Lursoft Abonēšanas centrā .

  • Ja esat Latvijā reģistrēta uzņēmuma amatpersona ar pārstāvības tiesībām tajā, reģistrējieties Lursoft piedāvātajam pakalpojumam – Uzņēmēja palīgs. Uzņēmēja Palīga abonents ir izveidots ar mērķi, lai amatpersonas bez maksas var pārbaudīt savu pārstāvības tiesību pilnvaru termiņu.
  • Jūs varat pārbaudīt jebkura Latvijā reģistrēta uzņēmuma amatpersonas pārstāvības tiesības un pilnvaru termiņus arī ar īsziņas palīdzību. Lai to izdarītu, Jums jānosūta pieprasījuma kods uz servisa numuru un dažu minūšu laikā saņemsiet atbildi. http://www.lursoft.lv/sms.

  • Lursoft datu bāzes varat izmantot arī savos ar WAP funkciju aprīkotajos mobilajos tālruņos WAP.NEWS.LV.
Lursoft piedāvā arī iepazīties ar UR iesniegtajiem amatpersonu skanētajiem paraksta paraugiem. Šis pakalpojums Jums dos iespēju pārliecināties par to, ka dokumentu ir parakstījusi norādītā uzņēmuma amatpersona.Papildus informācija:

Uzņēmēja Palīga abonements: http://www.lursoft.lv/?a=112

Pakalpojums UR atgādinājumi: http://www.lursoft.lv/appserver3?Form=URMY

Lursoft WAP pakalpojumi: http://www.lursoft.lv/wap/Lursoft datu bāzes: http://www.lursoft.lv/Lursoft abonēšanas centrs: http://www.lursoft.lv/?a=29Lursoft statistika: http://www.lursoft.lv/stat/Mobilie pakalpojumi: http://www.lursoft.lv/?a=92&v=lv

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.