Lursoft news

2008.gada pirmajos 3 mēnešos nodibināts par 8,9% mazāk komercsabiedrību, kā iepriekšējā gadā līdzīgā laika periodā

2008. gada 1. aprīlis

SIA „Lursoft”
(Lursoft) sadarbībā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru (UR)
veicis pētījumu, kurā analizēta komercdarbības rādītāju statistika
par 2008.gada pirmajiem 3 mēnešiem un izvērtētas ekonomiskās
attīstības tendences. Visi pētījumā norādītie statistikas dati
fiksēti 2008. gada 1.aprīlī.

Pētījumā konstatēts,
ka šī gada pirmajos 3 mēnešos valstī turpinājās vairāku
komercdarbības aktivitātes rādītāju stabilizācija, kas sākās jau
pagājušajā gadā, nomainot vairākus gadus ilgstošo
straujo pieaugumu tempus. šajā periodā ir reģistrētas 3599
jaunas komercsabiedrības un uzņēmumi, un šis rādītājs ir
zemāks, kā iepriekš līdzīgā periodā 2007. gadā (3952). Līdz ar
to var uzskatīt, ka apstājies vairākus gadus ilgušais
straujais jaunu uzņēmumu dibināšanas process, lielāko skaitu
sasniedzot pērn. Kā jau Lursoft informēja, 2007. gadā tika nodibināts
vislielākais jauno uzņēmumu skaits pēdējo 13 gadu laikā.

Šī gada
pirmajos 3 mēnešos ir reģistrēts par 8,9 % mazāk jaunu
komercsabiedrību, kā pagājušajā gadā tādā pašā periodā.


Gada
pirmie 3 mēnešiJaundibināto
subjektu skaits2004240620052681200633352007395220083599


Latvijas nodokļu
politikas konkurētspēja ES valstu starpā, ES finansējuma un tirgus
pieejamība, politiskā stabilitāte attiecībā uz komercdarbības
regulējumu ir tie faktori, kas bija ļāvuši pēdējos gados
arvien vairāk cilvēkiem iesaistīties komercdarbībā. Būtisks faktors
ir arī UR aktivitātes (pretstatā daudzām citām valsts iestādēm)
normatīvo aktu skaidrošanā, birokrātisko šķēršļu
samazināšanā un reģistrācijas procesa vienkāršošanā
un caurspīdīgumā.

Latvijas Republikā
spēkā esošie normatīvie akti jau vairākus gadus paredz iespēju
nodibināt komersantus pat 4 stundu laikā un maksimālais pieteikumu
izskatīšanas termiņš ir 3 dienas, kas ir vieni no
labākajiem rādītājiem pasaulē. Pēdējos mēnešos ieviestā UR
prakse attiecībā uz vienas personas dibinātām sabiedrībām ļauj
piereģistrēt uzņēmumu nekavējoties, jeb „vienā atnākšanas
reizē” uz iestādi.

Iesniegto dokumentu
„kustībai” UR lietvedībā ir iespējams sekot, izmantojot
UR mājas lapu Internetā. Kopš 2006.gada 1. jūlija atsevišķos
gadījumos ir iespējams reģistrēt komercsabiedrību un apliecināt
parakstus pašā UR, nevis pie zvērināta notāra, kas ievērojami
samazina kopējo reģistrācijas procesa laiku un līdz ar to arī
izmaksas, kā arī padara procesu daudz drošāku, jo izslēgti
procesa starpnieki. šo pakalpojumu jau izmantojušas
vairāk 13,330 personas – gandrīz katrā otrā gadījumā, kad tiek
dibināti individuālie komersanti un viendibinātāju SIA.

Lai atvieglotu
reģistrācijas procesu, šogad paredzēts ieviest speciāli
veidotas, Internetā aizpildāmas e-veidlapas un atļaut elektronisku
reģistrāciju. Tādējādi, ierodoties UR, visa nepieciešamā
informācija par veicamajām izmaiņām jau būtu sagatavota.

Tajā pašā
laikā straujais darbaspēka, energoresursu u.c. izmaksu pieaugums,
kvalificēta darbaspēka trūkums, vieni no augstākajiem ar darbaspēku
saistītajiem nodokļiem ES, nepamatoti paaugstinātais nekustamā
īpašuma nodoklis, kas Latvijā ir līdz pat 10 reizēm augstāks,
kā daudzās ES valstīs, ir iemesli, kas attur no jaunu uzņēmumu
dibināšanas.

Kreditēšana,
izmantojot komercķīlas: pirmo reizi kopš Komercķīlu reģistra
darbības uzsākšanas darījumu skaits 3 mēnešos – mazāks
kā iepriekšējos gados līdzīgā
laika periodā

Lursoft pētījumā
konstatēts, ka, izmantojot komercķīlu kā kredīta (arī līzinga u.c.)
nodrošinājuma mehānismu, valstī stabilizējies arī kreditēšanas
pieauguma temps, kas kopš Komercķīlu reģistra ieviešanas
visu laiku ir pieaudzis.

Šī gada 3
mēnešos noslēgti 4682 komercķīlas līgumi par kopējo maksimālo
prasījumu summu 2,83 miljardi latu. 2008. gada pirmajos 3 mēnešos
darījumu skaita ziņā pret analoģisku periodu iepriekšējā gadā
ir konstatēts samazinājums par 15.8%. Salīdzinot kopējās
nodrošinājuma maksimālās prasījuma summas ar pagājušā
gada 3 mēnešiem, jāsecina, ka tās samazinājušās par
18.2% . Vairākus iepriekšējos gadus līdzīgā periodā bija
vērojams šī rādītāja pieaugums pat par 90%. Tas liecina, ka,
iespējams, darījumos ar komercķīlu ir sasniegts zināms tirgus
piesātinājums, jo liela daļa personas, kam šis darījumu
slēgšanas veids ir bijis nepieciešams, jau ir darījumus
noslēgušas, un šobrīd pilda saistības par paņemtajiem
kredītiem, bet jaunas saistības vairumā gadījumu neuzņemas, kamēr nav
nokārtotas iepriekšējās. Tāpat, šo procesu ietekmē arī
valsts uzliktie kreditēšanas ierobežojumi.

Komercķīla arvien
biežāk tiek izmantota sadzīves kreditēšanai – arvien vairāk
līzinga darījumi tiek nodrošināti ar komercķīlu. Turklāt šo
patēriņa kredīta mehānismu īpaši neietekmē Latvijas Bankas
noteiktās kredītlīdzekļu sadārdzināšanas programmas, jo
attiecībā uz līzinga kompānijām normas par obligāto rezervju
palielināšanu nedarbojas. Rezultātā arvien vairāk kredīti tiek
ņemti, kārtojot līzinga darījumus līzinga kompānijās, nevis bankās.
Līzinga kompānijas nav pakļautas kredītiestāžu darbību regulējošajiem
normatīvajiem aktiem un līdz ar to faktiski līzingu kompāniju
sniegtie aizdevumi objektīvi var būt lētāki.

Uzņēmumu maksātspēja

2008. gada 1.janvārī
spēkā stājās Maksātnespējas likums un uzsāka darbību Lursoft
finansētais un izveidotais Maksātnespējas reģistrs. Jaunais likums
paredz daudz precīzāk definētu kreditoru interešu aizstāvības
mehānismu, iespēju uzsākt maksātnespējas procesu fiziskai personai,
un vienlaikus paredz tiesiskus mehānismus, kas ļautu lielākam
maksātnespējīgo uzņēmumu skaitam izvairīties no bankrotiem un
atjaunot darbību. šī gada pirmajos 3 mēnešos saskaņā ar
Maksātnespējas likumu tiesās jau uzsākti 139 maksātnespējas procesi
un par maksātnespējīgiem pasludināti 56 uzņēmumi. Ir uzsākti arī 2
tiesiskās aizsardzības procesi.

Tāpat šajā
periodā par maksātnespējīgiem pasludināti 219 uzņēmumi, kuru
maksātnespējas procesi uzsākti pēc likuma „Par uzņēmumu un
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” prasībām.

Apskatot abus
maksātnespējas tendences kopumā, jāsecina, ka par 4% palielinājies
uzņēmumu maksātnespējas procesu skaits (347 -2007.gada 1.ceturksnī.,
361 – 2008.gada 1.ceturksnī).

****************

Bezmaksas
statistikas atskaites, kas tiek aktualizētas reizi dienā, var atrast
UR un Lursoft mājas lapās: www.ur.gov.lv,
http://www.lursoft.lv/

Tāpat Lursoft
aicina:


1. Inflācijas un
ražošanas izmaksu pieauguma apstākļos optimizēt izmaksas.
Izmantojot Lursoft pakalpojumus, uzņēmums var reālā laikā sekot savu
partneru vai konkurentu darbībai saņemot informāciju no vairāk kā 70
avotiem, neizejot no sava biroja.

2. Uzņēmumu
vadītājus izmantot speciāli izveidotu abonementu “Uzņēmēja
palīgs”, sīkāk par abonementam pieejamajiem pakalpojumiem varat
uzzināt: http://www.lursoft.lv/up/index.html.
šobrīd abonementam “Uzņēmēja palīgs” ir
pieteikušies un to izmanto jau vairāk kā 40 tūkstoši
uzņēmumu vadītāji.

3. Hansabankas, DnB NORD bankas, Latvijas
Krājbankas, Norvik bankas internetbanku lietotājus izmantot iespēju
bez maksas noskaidrot par sevi valsts reģistros ierakstītās ziņas.
Sīkāk par pieejamajiem pakalpojumiem varat uzzināt:
http://www.lursoft.lv/?a=204&v=lv

4.
Izmantot Demo abonementu, kas paredzēts potenciālajiem klientiem un
dod iespēju bez maksas iepazīties ar Lursoft piedāvātajiem datu
apstrādes pakalpojumiem. Sīkāk par abonementa saņemšanas
iespējām varat uzzināt: http://www.lursoft.lv/?a=31&v=lv

Papildus
informācija:

Lursoft
datu bāzes: http://www.lursoft.lv/
Laikrakstu
bibliotēka Internetā: www.news.lv
Lursoft
meklēšanas serviss: www.latne.lv
Lursoft
WAP pakalpojumi: wap.news.lv
Jaunākie tiesvedības dati:
http://court.jm.gov.lv/statresult/html/index.html