Lursoft news

2008.gada pirmajos 2 mēnešos nodibināts par 1% mazāk komercsabiedrību, kā iepriekšējā gada līdzīgā laika periodā

2008. gada 11. marts

SIA „Lursoft” (Lursoft) sadarbībā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru (UR) veicis pētījumu, kurā analizēta komercdarbības rādītāju statistika par 2008.gada pirmajiem 2 mēnešiem un izvērtētas ekonomiskās attīstības tendences. Visi pētījumā norādītie statistikas dati fiksēti 2008. gada 2.martā.


Pētījumā konstatēts, ka šī gada pirmajos 2 mēnešos valstī turpinājās vairāku komercdarbības aktivitātes rādītāju stabilizācija, kas sākās jau pagājušajā gadā, nomainot vairākus gadus ilgstošo straujo pieaugumu tempus. Šajā periodā ir reģistrētas 2576 jaunas komercsabiedrības un uzņēmumi, un šis rādītājs ir zemāks, kā iepriekš līdzīgā periodā 2007. gadā (2597). Līdz ar to var uzskatīt, ka apstājies straujais jaunu uzņēmumu dibināšanas process, lielāko skaitu sasniedzot pērn. Kā jau Lursoft informēja, 2007. gadā tikai nodibināts vislielākais jauno uzņēmumu skaits pēdējos 13 gadu laikā.


Šī gada pirmajos 2 mēnešos ir reģistrēts par 1% mazāk jaunu komersantu, kā pagājušajā gadā tādā pašā periodā. Analizējot šo rādītāju pieauguma tempus, jau pagājušā gadā tika secināts, ka tie stabilizējās, jo 2007. gada 2 mēnešu analoģisks pieauguma rādītājs bija 28.4%.

Gada pirmie 2 mēneši Jaundibināto subjektu skaits
2004 1468
2005 1798
2006 2023
2007 2597
2008 2576

Latvijas nodokļu politikas konkurētspēja ES valstu starpā, ES finansējuma un tirgus pieejamība, politiskā stabilitāte attiecībā uz komercdarbības regulējumu ir tie faktori, kas ļāvuši pēdējos gados arvien vairāk cilvēkiem iesaistīties komercdarbībā. Būtisks faktors ir arī UR aktivitātes normatīvo aktu skaidrošanā, birokrātisko šķēršļu samazināšanā un reģistrācijas procesa vienkāršošanā un caurspīdīgumā.


Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti jau vairākus gadus paredz iespēju nodibināt komersantus pat 4 stundu laikā un maksimālais pieteikumu izskatīšanas termiņš ir 3 dienas, kas ir vieni no labākajiem rādītājiem pasaulē. Pēdējos mēnešos ieviestā UR prakse attiecībā uz vienas personas dibinātām sabiedrībām ļauj piereģistrēt uzņēmumu nekavējoties, jeb „vienā atnākšanas reizē” uz iestādi.

Iesniegto dokumentu „kustībai” UR lietvedībā ir iespējams sekot, izmantojot UR mājas lapu Internetā. Kopš 2006.gada 1. jūlija atsevišķos gadījumos ir iespējams reģistrēt komercsabiedrību un apliecināt parakstus pašā UR, nevis pie zvērināta notāra, kas ievērojami samazina kopējo reģistrācijas procesa laiku un līdz ar to arī izmaksas, kā arī padara procesu daudz drošāku, jo izslēgti procesa starpnieki. Šo pakalpojumu jau izmantojušas vairāk 12,800 personas – gandrīz katrā otrā gadījumā, kad tiek dibināti individuālie komersanti un viendibinātāju SIA.


Lai atvieglotu reģistrācijas procesu, šogad paredzēts ieviest caur internetu aizpildāmas veidlapas un atļaut elektronisku reģistrāciju. Tādējādi, ierodoties UR, visa nepieciešamā informācija par veicamajām izmaiņām jau būtu sagatavota.


Kreditēšana izmantojot komercķīlas: darījumu skaits pirmoreiz mazāks kā iepriekšējā gadā


Lursoft pētījumā konstatēts, ka, izmantojot komercķīlu kā kredīta (arī līzinga u.c.) nodrošinājuma mehānismu, valstī stabilizējies arī kreditēšanas pieauguma temps, kas kopš Komercķīlu reģistra ieviešanas visu laiku ir pieaudzis. Šī gada 2 mēnešos noslēgti 3266 komercķīlas līgumi par kopējo maksimālo prasījumu summu 2,03 miljardi latu. 2008. gada pirmajos 2 mēnešos darījumu skaita ziņā pieaugums pret analoģisku periodu iepriekšējā gadā ir par 5,9% mazāks. Salīdzinot kopējās nodrošinājuma maksimālās prasījuma summas ar pagājušā gada 2 mēnešiem, jāsecina, ka pieaugums ir bijis 41%, kas, lai ir liels pieaugums, nav vairs tik straujš, kā iepriekš. Vairākus iepriekšējos gadus līdzīgā periodā tas pārsniedzis pat 90%. Tas liecina, ka, iespējams, darījumos ar komercķīlu ir sasniegts zināms tirgus piesātinājums, jo liela daļa personas, kam šis darījumu slēgšanas veids ir bijis nepieciešams, jau ir darījumus noslēgušas, un šobrīd pilda saistības par paņemtajiem kredītiem, bet jaunas saistības vairumā gadījumu neuzņemas, kamēr nav nokārtotas iepriekšējās. Tāpat, šo procesu ietekmē arī valsts uzliktie kreditēšanas ierobežojumi.


Komercķīla arvien biežāk tiek izmantota sadzīves kreditēšanai – arvien vairāk līzinga darījumi tiek nodrošināti ar komercķīlu. Turklāt šo patēriņa kredīta mehānismu īpaši neietekmē Latvijas Bankas noteiktās kredītlīdzekļu sadārdzināšanas programmas, jo attiecībā uz līzinga kompānijām normas par obligāto rezervju palielināšanu nedarbojas. Rezultātā, arvien vairāk kredīti tiek ņemti, kārtojot līzinga darījumus līzinga kompānijās, nevis bankās. Līzinga kompānijas nav pakļautas kredītiestāžu darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un līdz ar to faktiski līzingu kompāniju sniegtie aizdevumi objektīvi var būt lētāki.


Bezmaksas statistikas atskaites, kas tiek aktualizētas reizi dienā, var atrast UR un Lursoft mājas lapās: www.ur.gov.lv, http://www.lursoft.lv/


Tāpat Lursoft aicina:
1.Uzņēmumu vadītājus izmantot speciāli izveidotu abonementu “Uzņēmēja palīgs”, sīkāk par abonementam pieejamajiem pakalpojumiem varat uzzināt: http://www.lursoft.lv/up/index.html. Šobrīd abonementam “Uzņēmēja palīgs” ir pieteikušies un to izmanto jau vairāk kā 40 tūkstoši uzņēmumu vadītāji.

2.Hansabankas, DnB NORD bankas, Latvijas Krājbankas, Norvikbankas internetbanku lietotājus izmantot iespēju bez maksas noskaidrot par sevi valsts reģistros ierakstītās ziņas. Sīkāk par pieejamajiem pakalpojumiem varat uzzināt: http://www.lursoft.lv/?a=204&v=lv

3.Izmantot Demo abonementu, kas paredzēts potenciālajiem klientiem un dod iespēju bez maksas iepazīties ar Lursoft piedāvātajiem datu apstrādes pakalpojumiem. Sīkāk par abonementa saņemšanas iespējām varat uzzināt: http://www.lursoft.lv/?a=31&v=lv


Papildus informācija:

Lursoft datu bāzes: http://www.lursoft.lv/
Laikrakstu bibliotēka Internetā: www.news.lv
Lursoft meklēšanas serviss: www.latne.lv
Lursoft WAP pakalpojumi: wap.news.lv
Jaunākie tiesvedības dati: http://court.jm.gov.lv/statresult/html/index.html

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*