Lursoft news

Uzturlīdzekļu parādniekiem arvien aktīvāk apgrūtina dzīvi

2008. gada 22. janvāris

2007.gadā aktivizētas parādnieku mantiskā stāvokļa pārbaudes un regresā piedzīts gandrīz viens miljons latu

Ievērojami lielāks apzinātais parādnieku mantas apjoms, kuram reģistrētas piedziņas atzīmes vai visa veida aizliegumi, lai būtu iespējams uz to vērst piedziņu, un arvien vairāk ierosinātu kriminālprocesu pret uzturlīdzekļu parādniekiem par izvairīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem bērniem. Šādus secinājumus ļauj izdarīt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas pagājušā gada būtiskāko darbības rezultātu apkopojums.

Īpašumus grūtāk noslēpt

Fonda administrācija bieži konstatē gadījumus, ka parādniekam piederošajai mantai nav reģistrēta piedziņas atzīme, kas nozīmē, ka parādnieks, neskatoties uz savām parādsaistībām, var turpināt brīvi rīkoties ar savu mantu. Šādās situācijās fonda administrācija lūdz tiesu izpildītājiem paziņot valsts reģistriem par uzturlīdzekļu piedziņu piedziņas atzīmes vai visu veidu aizliegumu reģistrācijai parādniekam piederošajai mantai un vērst uz to piedziņu, lai segtu radušos parādu.

Lai uzlabotu informācijas iegūšanas iespējas par parādnieku mantisko stāvokli un tā izmaiņām, fonda administrācija pagājušajā gadā datu monitorēšanāuzsāka sadarbību ar SIA „Lursoft IT” (Lursoft). Tādējādi pašlaik daudz ātrāk ir iespējams iegūt informāciju par jebkurām izmaiņām visu vairāk nekā 13 tūkstošu parādnieku mantiskajā stāvoklī valsts nozīmes reģistros. Uzreiz pēc monitoringa uzsākšanas 2007.gada augustā, operatīvi iegūstot informāciju no reģistriem, ievērojami palielinājās parādniekiem piederošo uzņēmumu kapitāldaļu apjoms uz kurām bija iespējams reģistrēt apgrūtinājumu.

Fonda administrācijas veikto pārbaužu rezultāti par parādniekiem piederošajām uzņēmumu kapitāldaļām

Mēnesis Parādniekiem
piederošās uzņēmumu kapitāldaļas
no tiem uzņēmumu
kapitāldaļas, kurām
nebija reģistrēts apgrūtinājums
Janvāris 5 5
Februāris 1 1
Marts 1 1
Aprīlis 2 2
Maijs 5 5
Jūnijs 2 2
Jūlijs 8 8
Augusts 18 18
Septembris 8 8
Oktobris 19 19
Novembris 17 17
Decembris 12 12

Pagājušajā gadā veicot datu pārbaudes tika konstatēts, ka arī 253 parādniekiem pieder nekustamais īpašums vai tā daļa un no tiem 161 īpašumam nebija reģistrēts apgrūtinājums. Tikai pēc fonda administrācijas iniciatīvas uz minētajiem īpašumiem tika reģistrētas piedziņas atzīmes, lai parādniekiem nebūtu iespējams ar tiem brīvi rīkoties. Tāpat tika konstatēts, ka 227 parādniekiem pieder arī transporta līdzekļi un no tiem 187 nebija reģistrēts apgrūtinājums.

Fonda administrācija 2007.gada laikā sagatavoja un nosūtīja tiesībsargājošajām iestādēm 355 iesniegumus, lūdzot Kriminālprocesa likuma kārtībā uzsākt kriminālprocesu pret parādniekiem par izvairīšanos no uzturlīdzekļu došanas saviem bērniem. Nereti kriminālprocess tiek ierosināts tāpēc, ka fonda administrācijas rīcībā ir informācija par to, ka parādnieks strādā algotu darbu, uz sava vārda reģistrē automašīnas, nekustamos īpašumus, iegulda līdzekļus kapitālsabiedrībās un pat saņem valsts apmaksātus slimību pabalstus, taču atrast līdzekļus sava bērna uzturēšanai un parāda segšanai nevar vai nevēlas.

Vēl 219 gadījumos pagājušajā gadā, uzsākot uzturlīdzekļu izmaksu bērnam un konstatējot to, ka nav zināma parādnieka dzīvesvieta, fonda administrācija lūdza tiesu instances izsludināt parādnieku meklēšanu ar policijas palīdzību.

Regresā atgūts divreiz vairāk uzturlīdzekļu

2007.gadā fonda administrācijai izdevies jūtami palielināt regresa kārtībā atgūto uzturlīdzekļu apmēru. Pavisam pagājušā gada laikā tika atgūti 970 076 lati un tie ir 17,25 % no visiem izmaksātajiem uzturlīdzekļiem. Jāpiebilst, ka 2006.gadā, salīdzinot valsts izmaksāto minimālo uzturlīdzekļu apmēru ar regresā atgūtajiem finanšu līdzekļiem, izdevās atgūt 10,3 % jeb 421 932 lati, bet 2004. gadā un 2005.gadā kopā – 4,6 % jeb 114 081 lats no valsts izmaksātajiem uzturlīdzekļiem.

Pagājušajā gadā uzturlīdzekļi pavisam kopā tika maksāti 17 910 bērniem, no tiem pašlaik uzturlīdzekļus saņem 15 223, bet izmaksas – galvenokārt, saistībā ar pilngadības iestāšanos – tika izbeigtas 2 687 bērniem.

2007.gada beigās fonda administrācijā bija reģistrēti 13 320 parādnieki, kuri izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem bērniem un viņu vietā tos nodrošina valsts.

Informāciju sagatavoja:

Daiga Bluķe
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67 830 626, 2789 40 22
e-pasts: daiga.bluke@ugf.gov.lv

Lursoft: www.lursoft.lv

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.