Lursoft news

Janvārī stabilizējās jaundibināto komercsabiedrību dibināšanas temps

2008. gada 4. februāris

2008. gada janvārī reģistrēto jauno
komercsabiedrību skaits nav pieaudzis salīdzinot ar 2007.gada
janvāri

2008. gada janvārī nodibinātas 1341 jaunas komercsabiedrības,
kas ir tikai par 3 (0,2%) komercsabiedrībām vairāk, nekā
2007.gada janvārī. Šie skaitļi norāda, ka Latvijā
stabilizējas jaunu komercsabiedrību dibināšanas tempi, kas
iepriekšējos gados bija strauji pieaugoši, piemēram 2007.gada
janvārī tika nodibināti par 36,5% vairāk komercsabiedrību,
nekā šādā periodā pērn. Vienlaikus turpinās
Komercreģistrā nepārreģistrējušos uzņēmumu likvidācija,
un šī gada janvārī tika likvidēti 490 uzņēmumi.

Gads Jaunreģistrēto komercsabiedrību skaits
31.01.2003. 541
31.01.2004. 744
31.01.2005. 944
31.01.2006. 981
31.01.2007. 1338
31.01.2008. 1341

Lursoft atgādina, ka līdz pat 2002. gadam jaunu uzņēmumu
dibināšanas tempi katru gadu samazinājās, sasniedzot zemāko
skaitu 2002. gadā – 6270.

Sīkāk skat. statistiku: http://www.lursoft.lv/stat/ur_stat_019.html

2008. gada janvārī, salīdzinot ar
2007.gada janvāri par 45,5% palielinājies maksātnespējīgo
uzņēmumu skaits

2008. gada 1.janvārī Latvijā stājās spēkā Maksātnespējas
likums, un valstī tika ieviests jauns Maksātnespējas
reģistrs. Tajā pašā laikā turpinājās jau iepriekšējā
gadā tiesā iesniegto maksātnespējas prasību izskatīšana.
Līdz ar to šobrīd iesāktie maksātnespējas procesi tiek
izskatīti saskaņā ar likuma \”Par uzņēmumu un
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju\”prasībām, bet
jaunuzsāktie procesi – tiek sākti atbilstoši Maksātnespējas
likuma prasībām. Ņemot vērā atsevišķu valsts iestāžu,
pirmkārt, jau Valsts ieņēmumu dienesta aktivizēšanos
attiecībā pret uzņēmumiem, kuri nav pārreģistrējušies
komercreģistrā un kuriem ir nodokļu parādi, šī gada
janvārī ir reģistrēts par 33,6% vairāk maksātnespējas
lietām, nekā pērnā gada janvārī. Statistika par
maksātnespējas procesiem, kas uzsākti iepriekšējos gados, ir
pieejama:

http://www.lursoft.lv/stat/insolv.htm
l

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma prasībām ir uzsāktas
maksātnespējas lietas pret 17 uzņēmumiem, bet reģistrētas
maksātnespējas lietas – 14 uzņēmumiem. Līdz ar to š.g.
janvārī uzsākto maksātnespējas procesu skaits, salīdzinot
ar iepriekšējā gada janvāri kopā ir pieaudzis par 45,5%. Lai
gan jaunais likums atļauj uzsākt arī fizisko personu
maksātnespējas procesus, gada pirmajā mēnesī tādi nav
reģistrēti.

Jaunā Maksātnespējas reģistra ieraksti, saskaņā ar likumu
ir publiski pieejami un tiek publicēti gan Uzņēmumu reģistra,
gan Lursoft mājas lapās:

http://www.lursoft.lv/?a=84&v=lv

Minētais, straujais maksātnespējas procesu skaita pieaugums
gan nenorāda uz strauju maksātspējas samazināšanos
uzņēmumiem, bet gan vairāk attēlo savulaik vēsturiski
neatrisinātos jautājumus. Diemžēl, daudzi desmiti tūkstoši
uzņēmēju bija „paraduši” dibināt uzņēmumus, izmantot
tos kādiem darījumiem, bet pēc tam nelikties par tiem ne
zinis. Pārreģistrācija Komercreģistrā atklāja, ka vairāk
kā 22,900 uzņēmēji faktiski savus uzņēmumus bija pametuši.
Darbības izbeigšanas procesā tika konstatēts, ka vairāk kā
17 tūkstošiem uzņēmumu bija nenokārtotas saistības,
tādēļ tos nevarēja likvidēt automātiski. Lai gan daudzi
uzņēmumi savas saistības pret kreditoriem steidzās
savlaicīgi nokārtot, un ir jau likvidēti, uz 2008.gada
janvāra beigām 15,499 uzņēmumi joprojām ir nenokārtotas
saistības pret kreditoriem par vairāk 66,1 miljoniem latu.

Kreditoru statistika ir pieejama:

http://www.lursoft.lv/stat/di.html

Līdz ar to var konstatēt, ka šogad un arī nākamajos gados
ievērojami, iespējams, vairākas reizes, pieaugs
maksātnespējas procesu skaits, kurš gan nav saistāms ar šī
brīža ekonomisko situāciju, bet gan ar iepriekšējos gados
nerisinātajām problēmām.

***

Papildus informācija un statistika vairāk kā 2000 griezumos,
kas tiek regulāri atjaunota, bez maksas ir pieejama Uzņēmumu
reģistra un Lursoft mājas lapās.
Bezmaksas datu apstrādes pakalpojumus par jebkuru Latvijā
reģistrētu uzņēmumu tiešsaistes režīmā ikviens
interesents var iegūt UR un Lursoft mājas lapās: http://www.ur.gov.lvvai
http://www.lursoft.lv

Lursoft piedāvā uzņēmumu vadītājiem izmantot speciāli
izveidotu abonementu “Uzņēmēja palīgs”, kas ļauj iegūt
bez maksas informāciju par saviem uzņēmumiem. Šobrīd
abonementam “Uzņēmēja palīgs” ir pieteikušies un to
izmanto jau vairāk kā 40 tūkstoši uzņēmumu vadītāji.
Pakalpojums pieejams izmantojot arī Hansabankas, DnB NORD
bankas, Latvijas Krājbankas, Norvikbankas internetbanku
lietotājiem. Sīkāk par abonementam pieejamajiem pakalpojumiem
varat uzzināt: http://www.lursoft.lv/up/index.html

„Uzņēmēja palīga” abonementiem ir iespēja bez maksas
izmantot arī pakalpojumu „UR atgādinājumi”, kas dod
iespēju pārliecināties, vai tā pārstāvētais uzņēmums ir
izpildījis normatīvajos aktos uzliktos pienākumus (piemēram,
vai UR ir iesniegts paziņojums par pārstāvības tiesību
termiņa pagarināšanu, par pamatkapitāla apmaksu, vai UR ir
iesniegts gada pārskats par visiem uzņēmuma darbības gadiem
u.tml.). Sīkāk par pakalpojumu varat uzzināt: http://www.lursoft.lv/?a=210&v=lv

Papildus informācija:

Lursoft datu bāzes:
www.lursoft.lv

Lursoft abonēšanas centrs:
http://www.lursoft.lv/service/subscription/

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*