Lursoft news

Lursoft IT” un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija uzsāk sadarbību uzturlīdzekļu parādnieku mantiskā stāvokļa monitorēšanā

2007. gada 1. augusts

Lai būtiski uzlabotu informācijas iegūšanas iespējas par uzturlīdzekļu parādnieku mantisko stāvokli un tā izmaiņām, SIA „Lursoft IT” un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (fonda administrācija) ir noslēgušas līgumu par datu monitoringa (datorizētas uzraudzības) sistēmas izstrādi un uzturēšanu.

2.augustā aprit trīs gadi kopš darbojas Uzturlīdzekļu garantiju fonds un līdz šim informācijas iegūšana par parādnieku mantisko stāvokli bija ļoti darbietilpīgs un izmaksu ziņā dārgs process. Latvijā ir astoņas datu bāzes, kurās tiek reģistrēts personu īpašums un kurās tiek pārbaudīts uzturlīdzekļu parādnieku mantiskais stāvoklis un tā izmaiņas. Šīs datu bāzes ir Uzņēmumu un komercreģistra datu bāze, Komercķīlu reģistra datu bāze, Komercsabiedrību amatpersonu un īpašnieku datu bāze, kā arī Laulāto mantisko attiecību reģistra datu bāze, CSDD Transportlīdzekļu un to vadītāju datu bāzē, Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, kā arī Lauksaimniecības tehnikas datu bāzē un Lauksaimniecības datu centra Ganāmpulku reģistrā.

Pašlaik fonda administrācijā ir reģistrēti vairāk nekā 12 tūkstoši uzturlīdzekļu parādnieki, kuru vietā valsts maksā uzturlīdzekļus viņu bērniem. Lai iegūtu informāciju par katra parādnieka mantisko stāvokli nepieciešams ilgs laiks.

„Tagad fonda administrācijai ir iespējams visus uzturlīdzekļu parādnieku datus pārbaudīt ar vienlīdz lielu intensitāti. Savukārt iepriekš, lai iegūtu datus par katra parādnieka mantisko stāvokli, katrā reģistrā atsevišķi vajadzēja ievadīt katra parādnieka personas datus. Turklāt tīri fiziski nebija iespējams datu pārbaudes par vairāk nekā desmit tūkstošiem parādnieku veikt savlaicīgi un vienlīdz intensīvi,” norāda fonda administrācijas direktors Edgars Līcītis.

„Lursoft IT” izstrādātā sistēma ļauj veikt pastāvīgu uzturlīdzekļu parādnieku mantas stāvokļa monitoringu, kas savukārt dod iespēju ekonomēt cilvēkresursus un finanses, kā arī operatīvi iegūt informāciju par parādniekiem piederošo mantu pret kuru vērst uzturlīdzekļu parāda piedziņu. „Vēl pirms sistēmas ieviešanas mēs veicām sākotnēju datu pārbaudi un konstatējām, ka aptuveni astoņiem procentiem uzturlīdzekļu parādnieku ir reģistrēti dažādi īpašumi, kurus būtu iespējams realizēt un atgūt valsts iztērētos līdzekļus, maksājot uzturlīdzekļus viņu bērniem. Protams, dažiem darbiniekiem nav iespējams operatīvi pārbaudīt vairāk nekā divpadsmit tūkstošu parādnieku datus. Savukārt, pašlaik mūsu izstrādātā un uzturētā programmatūra nepārtraukti uzrauga personām piederošo īpašumu maiņas reģistros un informē par jebkurām izmaiņām fonda administrāciju. Uzskatām, ka kompleksais parādnieku monitorings jeb uzraudzība ir visefektīvākais datu apstrādes veids gan izmaksu, gan laikietilpīguma, gan datu kvalitātes ziņā, tādēļ nākotnē šādas vai līdzīgas sistēmas tiks izmantotas ne tikai UGF, bet arī citās iestādēs un uzņēmumos” norāda „Lursoft IT” valdes priekšsēdētājs Ainārs Brūvelis.

Paredzams, ka sistēma līdz gada beigām ļaus datus monitorēt 8 valsts reģistros.

Papildus informācijai:

Informāciju sagatavoja:

Daiga Bluķe

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 7 830 626, 29 123 038

e-pasts: daiga.bluke@ugf.gov.lv

Lursoft IT:

e-pasts: info@lursoft.lv

http://www.lursoft.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*