Lursoft news

Lursoft izveido komercsabiedrību vadītāju TOPu pēc nodarbināto skaita

2007. gada 21. augusts

2007.gada 20.augusts. SIA „Lursoft IT”
(Lursoft) sadarbībā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru
(UR) ir veicis pētījumu, kura rezultātā pirmoreiz Latvijā
izveidots komercsabiedrību vadītāju TOP saraksts. Šoreiz par
TOPa vadītāju atlases pamatkritēriju ņemts vadītājiem
pakļauto darbinieku skaitu, kas summēts visos šo personu
pārvaldītajos uzņēmumos.

TOPā iekļauti komercsabiedrību valdes locekļi.
Ja kāds uzņēmuma valdes loceklis vienlaicīgi ir valdes
loceklis citās sabiedrībās, darbinieku skaits tiek summēts.
Sarakstā iekļautas tikai tās personas, kam uz TOPa veidošanas
brīdi ir pārstāvniecības tiesības komercsabiedrība/-ās.
Šajā TOPā, piemēram, iekļauta amatpersona, kas ieņem valdes
locekļa statusu 11 komercsabiedrībās, lai gan vairumā
gadījumu pārvaldīto uzņēmumu skaits svārstās ap 1-2.

Pētījumā, un līdz ar to TOPā netiek iekļautas
bankas, apdrošināšanas sabiedrības, kā arī tie uzņēmumi,
kuri savos UR iesniegtajos gada pārskatos nav norādījuši
darbinieku skaitu. Līdz ar to saraksts nepretendē uz absolūtu
precizitāti,- tā mērķis ir izcelt tās personas, kuras vada
uzņēmumus ar vairāk kā 1000 darbiniekiem.

Lai arī katru gadu palielinās to gada pārskatu
skaits, kuros darbinieku skaits ir norādīts, 2006. gadā šis
rādītājs uzrādīts tikai 70.31% no UR iesniegtajiem gada
pārskatiem. Šajā TOPā nav iekļauti dati no konsolidētajiem
gada pārskatiem. Ja sabiedrībā ir vairāki valdes locekļi,
katram tiek norādīts uzņēmumā strādājošo skaits.

Papildus izveidotajā TOPā norādīti arī
sekojoši personas vadīto uzņēmumu finansu rādītāji –
kopējais apgrozījums, apgrozījums un peļņa vidēji uz 1
viņa pakļautībā strādājošo („darbinieka
efektivitāte”), kā arī „administrācijas
efektivitāte”-administratīvās izmaksas pret apgrozījumu, jo
tieši no uzņēmumu valdes lielā mērā ir atkarīga uzņēmuma
vadības efektivitāte.

Lai arī vidējās administrācijas izmaksas šajā
uzņēmumu grupā ir 2,5%, atseviškos gadījumos tās pat
pārsniedz 10% no komercsabiedrības apgrozījuma. Zinot, ka
jebkuras komercsabiedrības mērķis ir gūt peļņu, tajā
pašā laikā jāsecina, ka augstas administratīvās izmaksas ne
vienmēr to nodrošina. Tāpat jāsecina, ka vairāku uzņēmumu
darbinieku efektivitāte ir ļoti zema- apgrozījums uz 1
strādājošo gadā ir sākot no LVL 3440, kas liek domāt, ka
pēc nodokļu nomaksas uzņēmums spējīgs izmaksāt tikai
minimālās algas, nerunājot jau par pievienoto vērtību
(peļņu), kas būtu jārada.

Plašāka
informācija par pētījumu ir pieejama pēc pieprasījuma
Lursoft Klientu apkalpošanas daļā (e-pasts: info@lursoft.lv).

Tabula 1. „TOP vadītāji 2007” pēc to
vadīto sabiedrību darbinieku kopskaita

Amatpersona Darbinieku skaits Apgrozījums 2006, milj. LVL Apgrozījums uz 1 strādājošo, tūkst. LVL Administrācijas izmaksas /Apgrozījums (%) Peļņa uz 1 strādājošo tūkst LVL
Magonis Uģis >10000 150-200 10-25

7,9 0-1
Pētersons Uldis >10000

150-200 10-25 7,9 0-1
Strakšas Aivars >10000 150-200 10-25

7,9 0-1
Šteinbriks Andris >10000

150-200 10-25 7,9 0-1
Škodovs Gints 7500-10000 25-50 <10

8,7 <0
Stūrītis Miks 7500-10000

25-50 <10 8,7 <0
Stūre Māra 7500-10000 25-50 <10

8,7 <0
Rozenberga Ieva 7500-10000

25-50 <10 8,7 <0
Pitrāns Jānis 7500-10000 25-50 <10

8,7 <0
Kalniņš Jānis 7500-10000

25-50 <10 8,7 <0
Antāne Līga 7500-10000 25-50 <10

8,7 <0
Žagars Igors 6500-7000

50-100 10-25 3,9 0-1
Volkinšteins Igors 6000-6500 50-100 10-25

2,9 0-1
Stakens Jānis 6000-6500

250-300 25-50 1,6 0-1
Rezebergs Imants 6000-6500 50-100 10-25

2,9 0-1
Kondrašova Jeļena 6000-6500

250-300 25-50 1,6 0-1
Dīriņš Egils 6000-6500 50-100 10-25

2,9 0-1
Dāvidsone Tamāra 6000-6500

50-100 10-25 2,9 0-1
Bemhens Leons 6000-6500 50-100 10-25

2,9 0-1
Andersons Kārlis 6000-6500

250-300 25-50 1,6 0-1
Vītols Olafs 4500-5000 >300 50-100

N 5-10
Stuklis Ilmārs 4500-5000

>300 50-100 N 5-10
Miķelsons Kārlis 4500-5000 >300 50-100

N 5-10
Meļko Aigars 4500-5000

>300 50-100 N 5-10
Kurgs Arnis 4500-5000 >300 50-100

N 5-10
Daugulis Arnis 4500-5000

>300 50-100 N 5-10
Bariss Uldis 4500-5000 >300 50-100

N 5-10
Auziņa Valda 4500-5000

>300 50-100 N 5-10
Zake Iļja 2500-3000 25-50 10-25

2,0 1-5
Veitmans Aigars 2500-3000

100-150 25-50 2,9 1-5
Veinbergs Arnolds Atis 2500-3000 25-50 10-25

2,0 1-5
Terentjevs Valērijs 2500-3000

150-200 50-100 4,1 1-5
Spūls-Vilcāns Raimonds 2500-3000 100-150 25-50

2,9 1-5
Segals Iļja 2500-3000

150-200 50-100 4,1 1-5
Ptičkins Leons 2500-3000 150-200 50-100

4,0 1-5
Pļaviņš Māris 2500-3000

25-50 10-25 2,0 1-5
Misāne Irina 2500-3000 25-50 10-25

2,0 1-5
Mikšus Egita 2500-3000

25-50 10-25 2,0 1-5
Matvejs Juris 2500-3000 100-150 25-50

2,9 1-5
Martinsons Agris 2500-3000

25-50 10-25 2,0 1-5
Lācis Mārtiņš 2500-3000 100-150 25-50

2,9 1-5
Kurāte Ilga 2500-3000

100-150 25-50 2,9 1-5
Kovisārs Indulis 2500-3000 100-150 25-50

2,9 1-5
Ciems Jānis 2500-3000

100-150 25-50 2,9 1-5
Biķis Uldis 2500-3000 100-150 25-50

2,9 1-5
Palkavnieks Juris 2000-2500

25-50 10-25 12,4 0-1
Millers Juris 2000-2500 25-50 10-25

12,5 0-1
Laugalis Guntars 2000-2500

25-50 10-25 12,7 0-1
Kalniņa Iluta 2000-2500 25-50 10-25

1,8 0-1
Zabolonska Irīna 1500-2000

5-10 <10 6,0 0-1
Urbanovičs Vilnis 1500-2000 25-50 10-25

12,7 0-1
Tralmaks Aleksandrs 1500-2000

10-25 <10 6,3 0-1
Šilovs Andrejs 1500-2000 25-50 10-25

2,9 0-1
Suščinskis Jevgēnijs 1500-2000

50-100 25-50 1,2 <0
Skudra Jānis 1500-2000 25-50 10-25

12,7 0-1
Rupmejs Ivars 1500-2000

10-25 10-25 0,8 0-1
Platkājis Edvīns 1500-2000 10-25 10-25

0,8 0-1
Mozgis Dzintars 1500-2000

5-10 <10 6,0 0-1
Mednis Valdis 1500-2000 10-25 10-25

0,8 0-1
Matvejeva Tatjana 1500-2000

25-50 25-50 1,1 <0
Liberts Māris 1500-2000 25-50 10-25

12,7 0-1
Lejietis Aivars 1500-2000

25-50 10-25 0,5 0-1
Legzdiņš Vigo 1500-2000 25-50 10-25

12,7 0-1
Kušnerčuks Igors 1500-2000

25-50 10-25 0,5 0-1
Kubarko Rita 1500-2000 25-50 10-25

12,7 0-1
Kramzaks Arnis 1500-2000

5-10 <10 6,0 0-1
Keskula Aivar 1500-2000 10-25 10-25

3,8 0-1
Kārkliņa Jeļena 1500-2000

25-50 10-25 7,1 0-1
Kalniņš Ēriks 1500-2000 10-25 10-25

0,8 0-1
Jankovskis Oskars 1500-2000

25-50 10-25 0,5 0-1
Golovaņa Bernardeta 1500-2000 10-25 10-25

3,8 0-1
Frīdmanis Juris 1500-2000

10-25 10-25 7,6 0-1
Filippov Evgeny 1500-2000 10-25 10-25

3,8 0-1
Cipele Lauma 1500-2000

5-10 <10 6,0 0-1
Breicis Ģirts 1500-2000 5-10 <10

6,0 0-1
Ašeradens Arvils 1500-2000

25-50 10-25 8,6 0-1
Žīgurs Āris 1000-1500 50-100 50-100

4,4 1-5
Zudāns Jānis 1000-1500

10-25 10-25 N 0-1
Zīberts Franks Matiass 1000-1500 150-200 >100

3,3 10-20
Zants Aivars 1000-1500

10-25 10-25 9,1 <0
Zaharenko Pēteris 1000-1500 10-25 10-25

N 0-1
Vancovičs Valdis 1000-1500

100-150 50-100 N >20
Ulpe Anda 1000-1500 150-200 >100

3,3 10-20
Tužilkina Tatjana 1000-1500

25-50 25-50 9,6 1-5
Tumats Jorgs 1000-1500 150-200 >100

3,3 10-20
Talcis Normunds 1000-1500

50-100 50-100 4,4 1-5
Štelmahers Edgars 1000-1500 50-100 25-50

7,8 5-10
Šteina Daiga 1000-1500

10-25 10-25 9,1 <0
Solovjova Tatjana 1000-1500 10-25 10-25

4,4 0-1
Skvarnovičs Jānis 1000-1500

50-100 50-100 4,4 1-5
Skurvide Raisa 1000-1500 25-50 25-50

0,7 1-5
Simorevs Nikolajs 1000-1500

10-25 10-25 N 0-1
Sihtors Andris 1000-1500 50-100 50-100

4,0 1-5
Sarjo Jari Tapani 1000-1500

5-10 <10 4,7 0-1
Rubenis Andris 1000-1500 50-100 50-100

4,4 1-5
Rone Ingrīda 1000-1500

100-150 50-100 N >20
Putniņa Vidaga 1000-1500 50-100 50-100

4,8 10-20
Plotkin Aleksandr 1000-1500

10-25 10-25 4,4 0-1
Mihejevs Aleksandrs 1000-1500 150-200 >100

3,3 10-20
Melngailis Nils 1000-1500

100-150 50-100 N >20
Māziņa Jolanta 1000-1500 5-10 <10

10,8 <0
Ločmelis Andis 1000-1500

100-150 50-100 N >20
Linužs Andris 1000-1500 50-100 50-100

4,8 10-20
Ligers Jānis 1000-1500

100-150 50-100 N >20
Krievāns Aivars 1000-1500 50-100 50-100

4,4 1-5
Komarovs Igors 1000-1500

25-50 25-50 2,5 0-1
Juhna Viktors 1000-1500 10-25 10-25

9,1 <0
Freibergs Gints 1000-1500

150-200 >100 3,3 10-20
Forss Johan Martin 1000-1500 5-10 <10

4,7 0-1
Dāvis Adrians 1000-1500

150-200 >100 3,3 10-20
Cudečkis Vladimirs 1000-1500 5-10 <10

4,7 0-1
Cepurītis Mārcis 1000-1500

10-25 10-25 9,1 <0
Ceplis Reinis 1000-1500 5-10 <10

4,7 0-1
Bronfmans Aleksandrs 1000-1500

10-25 10-25 9,1 <0
Beņķis Andrejs 1000-1500 50-100 50-100

4,4 1-5
Belovs Vasilijs 1000-1500

10-25 10-25 N 0-1
Bambe Uldis 1000-1500 10-25 10-25

9,1 <0
Asars Uldis 1000-1500

50-100 50-100 4,0 1-5
Žuka-Ņikuļina Viktorija ap 1000 10-25 10-25

N 1-5
Stolders Aivars ap 1000

25-50 25-50 2,5 0-1
Meļņiks Vasilijs ap 1000 25-50 25-50

2,8 0-1
Maligins Valērijs ap 1000

10-25 10-25 N 0-1
Ļaško Igors ap 1000 50-100 50-100

3,4 10-20
Liščika Inga ap 1000

10-25 10-25 N 1-5
Lapiņš Armands ap 1000 10-25 10-25

N 1-5
Kaplinovs Jurijs ap 1000

10-25 10-25 N 1-5
Jegorovs Andris ap 1000 10-25 10-25

N 1-5
Jansons Jānis ap 1000

10-25 10-25 0,2 1-5
Davidovičs Jānis ap 1000 25-50 25-50

2,5 0-1
Černobrovijs Aleksandrs ap 1000

10-25 10-25 N 1-5
Borcova Jeļena ap 1000 10-25 10-25

N 1-5
Artemenko Larisa ap 1000

25-50 25-50 2,5 0-1
Apts Josifs ap 1000 10-25 10-25 N 0-1

N – gada pārskatā nav norādīti finansu dati, no
kuriem tiek aprēķināts attiecīgais rādītājs

Lursoft atgādina,
ka bezmaksas statistikas atskaites, kas tiek aktualizētas reizi
dienā, ir apskatāmas UR un Lursoft mājas lapās: www.lursoft.lv/stat/un www.ur.gov.lv

Tāpat Lursoft aicina:

 • Uzņēmumu vadītājus izmantot speciāli
  izveidotu abonementu “Uzņēmēja palīgs”, sīkāk par
  abonementam pieejamajiem pakalpojumiem varat uzzināt:
  http://www.lursoft.lv/?a=88 Šobrīd abonementam “Uzņēmēja
  palīgs” ir pieteikušies un to izmanto jau vairāk kā 40
  tūkstoši uzņēmumu vadītāji.

 • Lursoft sadarbībā ar vairākiem valsts
  reģistriem, autorizētiem lietotājiem, kā arī AS
  “Hansabanka” (www.hanzanet.lv), AS ”DnB
  Nord” (www.dnbnord.lv), AS ”Norvik
  Banka” (www.norvik.lv) un AS \”Latvijas
  Krājbanka\” (www.lkb.lv)
  internetbanku lietotājiem piedāvā bez maksas noskaidrot valsts
  reģistros ierakstīto par sevi.

 • Izmantot Bezmaksas abonementu, kas
  paredzēts potenciālajiem klientiem un dod iespēju bez maksas
  iepazīties ar Lursoft piedāvātajiem datu apstrādes
  pakalpojumiem. Vairāk varat uzzināt: http://www.lursoft.lv/?a=31&v=lv

Papildus informācija:

Lursoft datu
bāzes: www.lursoft.lv
Laikrakstu bibliotēka Internetā: www.news.lv

Lursoft meklēšanas serviss: www.latne.lv
Lursoft WAP pakalpojumi: wap.news.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*