Lursoft news

Lielākais komersantu kopskaita pieaugums 3,8% – Jelgavā un Jelgavas rajonā

2007. gada 20. jūlijs

SIA „Lursoft” (Lursoft) sadarbībā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru (UR) veicis pētījumu, kurā analizēta komercdarbības rādītāju statistika par 2007.gada pirmajiem 6 mēnešiem un izvērtētas ekonomiskās attīstības tendences. Šoreiz vairāk izvērtētas reģionālās attīstības tendences.

Apskatot šī gada pirmajos 6 mēnešos no jauna reģistrēto uzņēmumu reģionālo sadalījumu, jākonstatē, ka līdzīgi kā līdz šim, visstraujāk jaunu uzņēmumu un komercsabiedrību skaits pieaug Rīgā un Rīgas rajonā (tālāk tekstā tiek lietots tikai rajona nosaukums, neizceļot, ka ieskaitīta arī pilsēta), kur tas jau vēsturiski ir vislielākais. Ja salīdzina pirmajā pusgadā jaunreģistrēto uzņēmumu skaitu pret visu rajonā nelikvidēto uzņēmumu skaitu, jāsecina, ka Rīgā pirmajā pusgadā šis skaits ir pieaudzis par 6,8%, savukārt Balvos un Balvu rajonā – tikai par 1,6%. Vienlaikus jāsecina, ka Rīgā ir bijis arī augstākais darbību izbeigušo uzņēmumu likvidāciju skaits šajā periodā, kā rezultātā pusgadā Rīgas rajona uzņēmumu kopskaits ir pieaudzis tikai par 0,3%. Vislielākais absolūtais uzņēmumu skaita pieaugums ir bijis Jelgavas rajonā (3,8%), bet Balvos, kuros jau tā ir mazākais uzņēmumu skaits, šī pusgada uzņēmumu skaita pieauguma tendence ir bijusi negatīva, t.i. ir vairāk likvidētu uzņēmumu, nekā dibināti jauni. Jāatzīmē, ka Balvu rajons atrodas 20. vietā pēc uzņēmumu skaita uz 10,000 iedzīvotājiem, tādēļ būtu jānoskaidro cēloņi šai mazajai aktivitātei ekonomiskajā jomā. Kā redzams, tas nav saistīts tikai ar nelielo iedzīvotāju skaitu rajonā. Jāatzīmē, ka šobrīd Rīgā un Rīgas rajonā atrodas 52,6% no nelikvidētājām valsts komercsabiedrībām (80910).

Rīgas rajonā reģistrēto komercsabiedrību pamatkapitālos ir ieguldīta lielākā daļa ārvalstu tiešo investīciju – 83,3% jeb 1,5 miljardi latu (kopējais tiešo investīciju apjoms sabiedrību pamatkapitālos uz 19/7/2007 ir 1,84 miljardi latu). Kopš pagājušā gada beigām, šī gada pirmajos 6 mēnešos valstī kopumā par 11,5% ir pieaudzis ārvalstu tiešo investīciju kopapjoms (no 1,65GLVL 2006.gada 31.decembrī, līdz 1,84GLVL).

Rīgas rajona komercsabiedrības ir aktīvākās arī komercķīlu un ar to saistītās kreditēšanās jomā, jo 45,3% no valsts komercķīlas devēju kopskaita ir reģistrēti Rīgā vai Rīgas rajonā.

Sīkāku informāciju par visiem rajoniem skat. 1.Tabulā, savukārt, ar statistikām citos griezumos varat iepazīties internetā: www.lursoft.lv/stat/region.html

Kā jau Lursoft informēja iepriekš, konstatēts, ka šī gada pirmajos 6 mēnešos valstī turpinās straujš vairāku komercdarbības aktivitātes rādītāju pieaugums. Šajā periodā ir reģistrētas 7525 jaunas komercsabiedrības un uzņēmumi (no tām 5479 jeb 72,3% Rīgas rajonā). Tas ir augstākais rādītājs pēdējo 13 gadu laikā (1994. gada pirmajos 6 mēnešos tika nodibināti 10510 jauni uzņēmumi, un kopš 1994. gada šī rādītāja vērtība ir kritusies). Pirmajos 6 mēnešos ir reģistrēti par 14,36% vairāk jaunu komersantu, kā pagājušā gadā tādā pašā periodā. Taču, analizējot šo rādītāju pieauguma tempus, jāsecina, ka tie stabilizējās, jo 2006. gada pirmajos 6 mēnešos šis rādītājs bija 26,3%. Apskatot arī pagājušo gadu kopumā, jāsecina, ka šis rādītājs bija augstāks,– 2006. gadā tika nodibināti par 22,6% vairāk jaunu uzņēmumu, kā iepriekšējā – 2005. gadā.
Respektīvi, lai arī strauji pieaug jaunu uzņēmumu dibināšana, tās tempi ir mazāki, kā gadu iepriekš, kā arī kā vidējie rādītāji iepriekšējā gada periodā.

1.Tabula

Pilsēta un rajons Nelikvidēto skaits Reģistrētie-likvidētie Jaundibināto skaits Absolūtais pieaugums Jaundibināto pieaugums
Rīgas rajons 80910 250 5479 0,3 6,8
Ogres rajons 3413 111 220 3,3 6,4
Jelgavas rajons 5122 194 292 3,8 5,7
Daugavpils rajons 4495 84 255 1,9 5,7
Saldus rajons 2534 48 103 1,9 4,1
Ventspils rajons 3383 63 131 1,9 3,9
Rēzeknes rajons 3184 33 121 1,0 3,8
Liepājas rajons 7987 136 302 1,7 3,8
Valmieras rajons 3833 78 144 2,0 3,8
Jēkabpils rajons 2642 57 98 2,2 3,7
Krāslavas rajons 1006 17 36 1,7 3,6
Cēsu rajons 4700 96 168 2,0 3,6
Talsu rajons 3069 74 109 2,4 3,6
Gulbenes rajons 1175 15 36 1,3 3,1
Bauskas rajons 3060 37 88 1,2 2,9
Dobeles rajons 1911 19 54 1,0 2,8
Tukuma rajons 3778 14 100 0,4 2,6
Limbažu rajons 2491 32 63 1,3 2,5
Ludzas rajons 1034 9 26 0,9 2,5
Kuldīgas rajons 2647 25 66 0,9 2,5
Aizkraukles rajons 2022 9 46 0,4 2,3
Madonas rajons 2597 17 47 0,7 1,8
Valkas rajons 1845 9 33 0,5 1,8
Preiļu rajons 2109 12 37 0,6 1,8
Alūksnes rajons 1788 12 31 0,7 1,7
Balvu rajons 1352 -1 21 -0.1 1.6

Bezmaksas statistikas atskaites, kas tiek aktualizētas reizi dienā, ir apskatāmas UR un Lursoft mājas lapās: www.ur.gov.lv, www.lursoft.lv

Tāpat Lursoft aicina:

  • Uzņēmumu vadītājus izmantot speciāli izveidotu abonementu “Uzņēmēja palīgs”, sīkāk par abonementam pieejamajiem pakalpojumiem varat uzzināt: http://www.lursoft.lv/up/index.html Šobrīd abonementam “Uzņēmēja palīgs” ir pieteikušies un to izmanto jau vairāk kā 40 tūkstoši uzņēmumu vadītāji.
  • Lursoft sadarbībā ar vairākiem valsts reģistriem, autorizētiem lietotājiem, kā arī AS “Hansabanka” (www.hanzanet.lv), AS ”DnB Nord” (www.dnbnord.lv), AS ”Norvik Banka” (www.norvik.lv) un AS \”Latvijas Krājbanka\” (www.lkb.lv) internetbanku lietotājiem piedāvā bez maksas noskaidrot valsts reģistros ierakstīto par sevi.
  • Izmantot Bezmaksas abonementu, kas paredzēts potenciālajiem klientiem un dod iespēju bez maksas iepazīties ar Lursoft piedāvātajiem datu apstrādes pakalpojumiem. Vairāk varat uzzināt: http://www.lursoft.lv/?a=31&v=lv

Papildus informācija:

Lursoft datu bāzes: www.lursoft.lv/

Laikrakstu bibliotēka Internetā: www.news.lv

Lursoft meklēšanas serviss: www.latne.lv

Lursoft WAP pakalpojumi: wap.news.lv

Jaunākie tiesvedības dati: http://court.jm.gov.lv/statresult/html/index.html

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*