Blog

Kurās nozarēs 2023. gadā visstraujāk audzis darbinieku skaits?

2024. gada 18. aprīlis

Nodarbināto skaits Latvijas uzņēmumos pērn, salīdzinot ar gadu iepriekš, saglabājies praktiski nemainīgs, liecina Lursoft pētījums, kurā apkopota Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskotā informācija. Dati rāda, ka 2023. gadā Latvijas uzņēmumos bija nodarbināti 701,69 tūkstoši strādājošo.

Salīdzinot ar 2019. gadu, kopējais nodarbināto gan skaits sarucis par 53,21 tūkstoti jeb 7%. Lursoft apkopotajos datos redzams, ka straujākais kritums bijis vērojams 2020. gadā, kad pasauli pārņēma Covid-19 pandēmija, kuras ierobežošanai tika pieņemti lēmumi, kas daudzās nozarēs būtiski samazināja darbības apjomus. Gadu vēlāk atkal sekojis neliels darbinieku skaita pieaugums. Otrs lielākais darbinieku skaita samazinājums sekojis 2022. gadā.

Lai arī ar tendenci darbinieku skaitam sarukt, vislielākais nodarbināto skaits aizvien ir mazumtirdzniecības nozarē, liecina Lursoft pētījuma dati. 2023. gadā mazumtirdzniecības nozare ar darba vietām nodrošināja 82,5 tūkstošus darbinieku. Tas ir par 2,07% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt, salīdzinot ar 2019. gadu, kritums ir pat par 8,79%. Faktiskos skaitļos tas veido samazinājumu par teju 8 tūkstošiem darbinieku. Mazumtirdzniecība ir skaitliski lielākā uzņēmējdarbības nozare Latvijā, apvienojot vairāk nekā 15,7 tūkstošus uzņēmumu. Pērn tās kopējais samaksāto nodokļu apjoms valsts kopbudžetā veidoja 1,6 miljardus eiro, no tiem 317,92 milj. EUR veidoja nozares samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 139,27 milj. EUR – iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Rēķinot nodokļu iemaksas uz vienu nozarē strādājošo darbinieku, redzams, ka mazumtirdzniecībā tās bijušas zemākas nekā Latvijā vidēji.

TOP nozares ar lielāko kopējo darbinieku skaitu 2023. gadā:

 1. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus:  82,53 tūkstoši darbinieku;
 2. Veselības aizsardzība: 48,57 tūkstoši darbinieku;
 3. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 42,95 tūkstoši darbinieku;
 4. Sauszemes un cauruļvadu transports: 40,1 tūkstotis darbinieku;
 5. Ēdināšanas pakalpojumi: 26,4 tūkstoši darbinieku.

Lursoft pētījumā aprēķināts, ka 2023. gadā vidējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu darbinieku sasniedza 5,19 tūkst. EUR, iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas – 2,74 tūkst. EUR. Tikmēr mazumtirdzniecības nozarē tie pagājušajā gadā bijuši, attiecīgi, 3,85 tūkst. EUR un 1,69 tūkst. EUR. Kopējie uzņēmumu samaksātie nodokļi vidēji uz vienu darbinieku mazumtirdzniecības nozarē pagājušajā gadā sasniedza 19,59 tūkst. EUR.

Otra lielākā nozare, vērtējot pēc kopējā darbinieku skaita, 2023. gadā Latvijā bijusi veselības aizsardzība, kurā pērn nodarbināti 48,57 tūkstoši cilvēku. Lursoft izpētījis, ka pēdējo gadu laikā nodarbināto skaits šajā nozarē ik gadu audzis, pieaugumam kopš 2019. gada veidojot 8,35%. Vidēji katrā veselības aprūpes uzņēmumā pērn bija nodarbināts 21 darbinieks, liecina Lursoft pētījuma dati. Šo gadu laikā arī palielinājušās veselības aprūpes nozares vidējās nodokļu iemaksas uz vienu darbinieku, pērn valsts sociālās aprūpes obligāto iemaksu apjomam uz vienu strādājošo sasniedzot 5,86 tūkst. EUR, bet iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksām – 3,20 tūkst. EUR.

Veselības nozare ar diviem uzņēmumiem pārstāvēta arī starp TOP 10 lielākajiem darba devējiem 2023. gadā – SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (2023. gadā bija vidēji 5307 darbinieki) un VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (3743 darbinieki). No privātā kapitāla veselības aprūpes nozares uzņēmumiem sarakstā visaugstāk ierindojas AS “Veselības centru apvienība”, kas ar 1768 strādājošajiem pagājušajā gadā bijis 18. lielākais uzņēmums valstī.

Nozares ar lielāko darbinieku skaitu 2023. gadā uz 1 uzņēmumu:

 1. Azartspēles un derības: 125 darbinieki uz 1 uzņēmumu;
 2. Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu: 62 darbinieki uz 1 uzņēmumu;
 3. Gaisa transports: 62 darbinieki uz 1 uzņēmumu;
 4. Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana: 42 darbinieki;
 5. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde: 25 darbinieki.

Analizējot datus par vidējo strādājošo skaitu uzņēmumos, pirmajā vietā pagājušajā gadā bijusi azartspēļu nozare, kur katrā uzņēmumā nodarbināti vidēji 125 darbinieki. Jāteic, ka darbinieku skaita amplitūda šajā nozarē, gluži tāpat kā citās uzņēmējdarbības sfērās, bijusi gana plaša. Tā, piemēram, SIA “Oliympic Casino Latvia” 2023. gadā nodarbināja 733 darbiniekus, SIA “Alfor” – 557, kamēr SIA “LAIMZ” tie bijuši 7 strādājošie. Jāpiebilst, ka, salīdzinot ar 2020. gadu, pērn vidējais nodarbināto skaits azartspēļu nozares uzņēmumos bijis par teju 10% mazāks.

Pretēja situācija bijusi ar apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un pensiju uzkrāšanas, kā arī gaisa transporta nozarēm, kurās vidējam darbinieku skaitam bijusi tendence palielināties.

Salīdzinot ar 2020. gadu, kad apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un pensiju uzkrāšanas nozares uzņēmumos katrā strādāja vidēji 46 darbinieki, šo gadu laikā vidējais nodarbināto skaits audzis par 34,46%, sasniedzot 62 darbiniekus uz vienu uzņēmumu, savukārt gaisa transporta nozarē šo gadu laikā pieaugums bijis par 42,19%. Pērn katrā gaisa transporta nozares uzņēmumā strādāja vidēji 62 darbinieki. Lursoft izpētījis, ka laika periodā kopš 2020. gada gaisa transporta nozarē bijis otrs straujākais strādājošo skaita pieaugums, rēķinot uz vienu uzņēmumu. Vēl straujāks pieaugums bijis vien sociālās aprūpes (bez izmitināšanas) nozarē, kur vidējais nodarbināto skaits vienā uzņēmumā kopš 2020. gada audzis par 84% (5 darbinieki 2020. gadā, 9 darbinieki – 2023. gadā).

Nozares, kurās 2023. gadā visstraujāk audzis vidējais darbinieku skaits uz 1 uzņēmumu (pret 2020. gadu):

 1. Sociālā aprūpe bez izmitināšanas: +84,12%;
 2. Gaisa transports: 42,19%;
 3. Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu: +34,46%;
 4. Sociālā aprūpe ar izmitināšanu: 28,59%:
 5. Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide: +27,27%.

Kamēr gaisa transporta nozare ierindojas starp tām jomām, kurās pēdējo gadu laikā visstraujāk audzis darbinieku skaits, ūdens transporta nozarē bijis viens no lielākajiem strādājošo skaita kritumiem, liecina Lursoft pētījuma dati. Ja vēl 2019. gadā nozarē bija nodarbināti 1677 darbinieki, tad nākamajā gadā tas jau bijis kritums par 22,18%. Darbinieku skaita samazinājums ūdens transporta nozarē sekojis arī turpmākajos gados, izpētījis Lursoft. Pērn nozarē bija nodarbināti vairs tikai 798 darbinieki. Vidējais nodarbināto skaits ūdens transporta nozares uzņēmumos kopš 2020. gada sarucis par 35,48%.

Starp nozarēm ar lielāko darbinieku skaita kritumu, rēķinot uz vienu strādājošo, arī pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzēji. Lursoft aprēķinājis, ka vidējais strādājošo skaits šajā nozarē kopš 2020. gada samazinājies par 27,26%. Darbinieku skaita kritums ik gadu tiek reģistrēts arī nozares lielākajam uzņēmumam VAS “Latvijas Pasts”. Vēl pirms desmit gadiem uzņēmumā bija nodarbināti 4,4 tūkstoši darbinieku, bet visos turpmākajos gados sekojis darbinieku skaita samazinājums. Pērn uzņēmumā strādājuši 2,5 tūkstoši darbinieku. Tas ir par teju ceturto daļu mazāk nekā 2020. gadā un par 42,25% mazāk nekā 2014. gadā.

Nozares, kurās 2023. gadā visstraujāk samazinājies vidējais darbinieku skaits uz 1 uzņēmumu (pret 2020. gadu):

 1. Ūdens transports: -35,38%;
 2. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana: -27,58%;
 3. Pasta un kurjeru darbība: -27,26%;
 4. Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības: -26,32%;
 5. Sauszemes un cauruļvadu transports: -24,02%.

Datu avots: Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamā informācija par nodokļu maksājumiem un uzņēmumu vidējo darbinieku skaitu

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*