Lursoft news

Lursoft jaunums: Pārbaude attīstības banku sarakstos

2024. gada 31. janvāris

Gan organizējot iepirkumus, gan arī ikdienā līgumu slēgšanas procesā izvērtējot savus klientus un piegādātājus, svarīgs ir efektīvi organizēts izpētes process, kas ļauj vispusīgi izvērtēt pretendentus – uzņēmumus, organizācijas un to saistītās personas.

Rūpējoties par drošu uzņēmējdarbības vidi, Lursoft ieviesis vairākus pakalpojumus, kas ikvienam interesentam palīdz ērti, ātri un efektīvi veikt izpētes procesus un pārbaudes sankciju sarakstos. Tie ļauj pārbaužu procesus veikt efektīvāk, jo visa nepieciešamā informācija no pirmavotiem pieejama vienuviet, nodrošinot kompleksu piekļuvi izpētes procesā nepieciešamajai aktuālajai informācijai.

Paplašinot šo pakalpojumu klāstu, Lursoft tagad piedāvā jaunu pakalpojumu – pārbaudi attīstības banku sarakstos. Jaunais pakalpojums aptver šādu sarakstu pārbaudi:

 • Pasaules banku saraksts;
 • Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas saraksts;
 • Amerikas Attīstības banku grupas saraksts;
 • Āfrikas Attīstības banku grupas uzturētajā saraksts;
 • Āzijas Attīstības bankas uzturētajā saraksts.

Lursoft nodrošina regulāru datu aktualizāciju no katra pirmavota.

Izmantojot Lursoft jauno pakalpojumu, veikt pārbaudi attīstības banku sarakstos iespējams gan veicot meklēšanu pa vienam subjektam, gan arī augšupielādējot datni, tādējādi masveidā pārbaudot uzreiz vairākus potenciālos klientus un piegādātājus.

Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka pārbaudes veikšana attīstības banku sarakstos rekomendējama, ja paredzētais iepirkums ir virs ES līgumcenu sliekšņa (būvdarbu līguma izpildes gadījumā ja līgumcena pārsniedz 5,538 milj. EUR, bet  pakalpojuma līguma izpildē – 143 tūkst. EUR). Jāvērš uzmanība, ka pārbaude attīstības banku sarakstos attiecināma ne tikai uz valsts vai pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām organizējot iepirkumus, bet arī situācijās, kad potenciālais piegādātājs – pretendents vai tā saistītās personas ir trešo valstu valstspiederīgie vai arī iepirkumā ir paredzēts Eiropas Savienības  finansējums. Tāpat pārbaude minētajos sarakstos būtu veicama arī finanšu institūcijām un valsts uzraugošajām institūcijām, kas vērtē ES līdzfinansējuma piešķiršanu un izlietojumu.

Kādi būs tavi ieguvumi, izpētes procesā izmantojot Lursoft ieviestos risinājumus nevis pārbaužu veikšanai izmantojot neskaitāmus resursus?

 • Ātrāka un ērtāka pārbaužu veikšana;
 • Laika ekonomija, jo visa nepieciešamā informācija pieejama vienuviet un nav papildus jāpārliecinās par tās aktualitāti vai patiesumu;
 • Pārskatāmi pārbaudes rezultāti;
 • Automatizētie pārbaudes procesi ļauj izslēgt cilvēcisko kļūdu rašanos;
 • Apliecinājums, kas ļauj pierādīt veikto klientu un piegādātāju izpētes procesu;
 • Profesionāls atbalsts un apmācības par klientu izpētes procesu veikšanu un sankciju pārbaudēm.

Lai sāktu lietot jauno pakalpojumu, aicinām sazināties ar savu Lursoft klientu konsultantu vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas daļu, rakstot uz info@lursoft.lv vai zvanot 67844300.

Uzzini vairāk par pārbaužu veikšanas nepieciešamību Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavotajā informācijā par Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumiem.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*