Lursoft news

Datu atlase. Aktualizē savu klientu datu bāzi ar jaunāko finanšu informāciju un atlasi potenciālo klientu datu bāzi

2023. gada 20. novembris

Precīza un uzticama datubāze, kas izveidota, balstoties uz uzņēmuma izvēlētajiem kritērijiem un mērķiem, samazina uzņēmuma turpmākās izmaksas, ļaujot izvairīties no datu kvalitātes kļūdām un koncentrēties tikai uz rezultātu sasniegšanu.

Izveidojot savu datubāzi, jārēķinās, ka tā pastāvīgi jāatjauno, kā arī, balstoties uz uzņēmuma nākotnes plāniem, nepieciešamības gadījumā jāpapildina.

Viens no variantiem, kā uzturēt savu klientu datubāzi, ir cilvēkresursu piesaistīšana, uzticot kādam no darbiniekiem manuāli pārvaldīt, atjaunot un labot klientu datus. Taču tas ir ne tikai dārgi, bet arī riskanti, jo uzņēmuma reputācija var ciest no nekvalitatīvu un neprecīzu datu izmantošanas.

Mūsdienīgāku risinājumu piedāvā Lursoft, kura nodrošinātais pakalpojums “Datu atlase” ļauj ne tikai izveidot aktuālu datubāzi, kas balstīta uz pašu izvēlētiem kritērijiem un pirmavotos pieejamiem datiem, bet arī regulāri atjaunot tajā iekļautos kontaktus un atlasīt potenciālos klientus, kas ļaus palielināt savu tirgus daļu.

Datu atlases risinājumus iespējams pielāgot jebkuras nozares uzņēmumu vajadzībām, ņemot vērā gan pašreizējo klientu loku, gan attīstības ieceres, darbības mērogu un citus nosacījumus.

Šobrīd 2022. gada finanšu dati pieejami jau par vairāk nekā 106 tūkstošiem uzņēmumu

Pakalpojums „Datu atlase” nodrošina iespēju atlasīt uzņēmumus pēc dažādiem kritērijiem, tos kombinējot atbilstoši Jūsu vajadzībām. Populārākie atlases kritēriji:

 • Adrese atbilstoši Adrešu reģistra datiem (reģiona, novada, pilsētas griezumā);
 • Uzņēmuma pamatdati (reģistrācijas datums, tiesiskā forma);
 • Pamatkapitāls un tā piederība;
 • Patiesā labuma guvēja valsts;
 • Kontaktinformācija;
 • Nozare jeb darbības sfēra;
 • Uzņēmuma finanšu rādītāji: apgrozījums, darbinieku skaits, peļņa;
 • Uzņēmuma samaksāto nodokļu apjoms;
 • Nodokļu parādi;
 • Uzņēmumam nozīmētās tiesas sēdes;
 • Uzņēmumam reģistrētās komercķīlas;
 • Reģistrētie maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesi;
 • Ir/ nav PVN maksātājs;
 • Ir/ nav reģistrēti kavēti maksājumi;
 • Vai un kādi transportlīdzekļi reģistrēti uzņēmumam;
 • Informācija no Ganāmpulku, Traktortehnikas reģistriem.

Izmantojot pakalpojumu “Datu atlase”, jūs varat:

 • izveidot pirmreizēju savu potenciālo klientu datubāzi;
 • atjaunot jau esošu datubāzi, papildinot to arī ar jaunu informāciju;
 • apzināt savu tirgus daļu, atlasot informāciju par konkurentiem;
 • veikt savu esošo klientu analīzi, kas palīdzēs nākotnē piedāvāt to vajadzībām atbilstošākos pakalpojumus un produktus.

Aktualizēta datu bāze ļaus sekmīgāk plānot 2024. gada attīstības ieceres un izveidot saviem klientiem atbilstošākos piedāvājumus.

Lai uzzinātu, kā Datu atlase var palīdzēt veicināt Jūsu uzņēmuma izaugsmes potenciālu, aicinām sazināties ar savu klientu menedžeri vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@lursoft.lv vai zvanot 67844300.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*