Lursoft news

Plāno uzņēmuma budžetu 2024.gadam gudri!

2023. gada 16. novembris

Veiksmīgas budžeta plānošanas pamatā ir spēja padziļināti izvērtēt biznesa vidi, kas ir svarīgi, nosakot nākotnes attīstības prognozes. Tāpat arī ne mazāk nozīmīgi ir iepazīt savu tuvāko konkurentu stiprās un vājās puses, lai izmantotu tās sava uzņēmuma attīstības labā.

Pirmais solis 2024.gada budžeta plānošanā ir esošo klientu segmentācija, lai labāk izprastu savu klientu portfeli un tā potenciālu. Šim nolūkam daudzi uzņēmēji izmanto Datu atlasi, kas noder ne tikai esošās klientu datu bāzes aktualizēšanai, bet arī nozares izpētei un potenciālo klientu atlasei visas Baltijas mērogā, lai atlasītu perspektīvos nozaru uzņēmumus, kuri šobrīd nav esošajā klientu portfelī, taču ir potenciālie klienti ar augstu pirktspēju.

Datu atlase plānošanas procesā palīdz sakārtot savu esošo klientu portfeli, izņemot no tā neperspektīvos klientus – likvidētos, maksātnespējīgos uzņēmumus, vai arī kompānijas ar reģistrētiem apgrūtinājumiem vai apturētu saimniecisko darbību. Tāpat arī ar atlases palīdzību iespējams gūt priekšstatu par sava klientu portfeļa struktūru, aprēķināt apgūto tirgus daļu un identificēt mērķa klientus.

Lai veiktu plašāku konkurentu un arī partneru izvērtēšanu, Uzņēmumu izvērstā analīze vienkopus nodrošinās visu svarīgāko informāciju par uzņēmuma darbības rezultātiem pēdējos gados, ietverot visus nozīmīgākos finanšu rādītājus, kas labākai pārskatāmībai atspoguļoti arī grafiskā veidā. Ātram izvērtējumam analīzē iekļauts arī speciāli veidots Lursoft reitings, kas noteikts, kombinējot būtiskākos uzņēmējdarbības finanšu rādītājus – maksātspēju, peļņu pirms nodokļiem, likviditāti, apgrozījuma pieaugumu, kapitāla atdevi, saistības (kreditoru apriti).

Budžeta plānošanas procesā lieti noderēs arī gada pārskatos pieejamās informācijas iepazīšana, jo ar tās starpniecību iespējams atklāt citkārt nepamanītu informāciju par tuvāko konkurentu darbību un nākotnes mērķiem.

Lai plānošanas procesā varētu veikt vispārēju nozares analīzi, lieti noder Nozaru finanšu koeficienti, kas vienkopus ataino svarīgākos nozari raksturojošos finanšu rādītājus, kuri aprēķināti, par primāro avotu izmantojot nozarē strādājošo uzņēmumu finanšu datus. Pakalpojums ļaus noskaidrot nozares maksātspēju, peļņas un apgrozījuma rādītājus, kapitāla un aktīva atdeves un citus rādītājus, kas palīdzēs finanšu plānus balstīt uz reālo situāciju nozarē. Uzņēmējdarbības izpētei labs atbalsta rīks ir arī Lursoft Statistika, kas sniedz vispārēju ieskatu Latvijas biznesa vidē – priekšstatu par ārvalstnieku ieguldījumiem, uzņēmējdarbības attīstību reģionos, uzņēmumu reģistrēšanu un likvidēšanu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumiem, kuri Jums būs noderīgi, plānojot sava uzņēmuma budžetu, aicinām sazināties ar savu klientu konsultantu vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@lursoft.lv vai zvanot 67844300.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*