Blog

Kurās nozarēs pērn bijis visvairāk jaunu uzņēmumu?

2023. gada 23. marts

Lursoft jau vēstīja, ka pērn reģistrēts zemākais jauno uzņēmumu skaits kopš 2004. gada. Apkopotā informācija atklāj, ka 2022. gadā reģistrēti 8826 jauni uzņēmumi, kas ir par 4,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Vienlaikus arī samazinājies likvidēto uzņēmumu skaits, jo pagājušajā gadā to bijis par 22,6% mazāk nekā gadu iepriekš. Jānorāda, ka 2022. gadā Latvijā likvidēti 10959 uzņēmumi.

Lursoft pēta, kurās nozarēs 2022. gadā reģistrēts visvairāk jaunu uzņēmumu, kā arī lūko, kurās no tām kopējais uzņēmumu skaits audzis.

Lai gan vairumā nozaru likvidēto uzņēmumu aizvadītajā gadā bijis vairāk nekā jaunreģistrēto, Lursoft apkopotie dati atklāj arī izņēmumus. Piemēram, 2022. gadā ievērojami lielāks jauno uzņēmumu skaits reģistrēts sauszemes un cauruļvadu transporta nozarē. Ja vēl gadu iepriekš nozarē reģistrēti 582 jauni uzņēmumi, tad pērn jau 1143. Vienlaikus nozarē samazinājies likvidēto uzņēmumu skaits, kā rezultātā gada izskaņā bijis par 657 sauszemes un cauruļvadu transporta uzņēmumiem vairāk. Lursoft apkopotie dati atklāj, ka kopumā šajā nozarē 2022. gada izskaņā bija reģistrēti 7520 uzņēmumi. Atšķirībā no citiem gadiem, kad visvairāk jauno uzņēmumu bijis tieši tirdzniecības sektorā, 2022. gadā pēc reģistrēto jauno uzņēmumu skaita līderos izvirzījusies sauszemes un cauruļvadu transporta nozare.

TOP 5 nozares, kurās 2022. gadā reģistrēts vislielākais jauno uzņēmumu skaits:

 1. Sauszemes un cauruļvadu transports: 1143 jauni uzņēmumi;
 2. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 799 jauni uzņēmumi;
 3. Operācijas ar nekustamo īpašumi: 474 jauni uzņēmumi;
 4. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 407 jauni uzņēmumi;
 5. Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītās darbības: 397 jauni uzņēmumi.

Pagājušajā gadā ievērojami palielinājies arī to jauno uzņēmumu skaits, kas savu pamatdarbību saista ar elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu. Lursoft izpētījis, ka 2021. gadā šajā nozarē bija reģistrēti 57 jauni uzņēmumi, bet pērn – jau 184, kamēr likvidēti 24. Tas ir būtisks nozares uzņēmumu skaita pieaugums, ņemot vērā, ka kopumā uz 2022. gada beigām elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē bija reģistrēti 858 uzņēmumi. Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa skaidro: “Statistika parāda, ka tik straujš jaunreģistrēto uzņēmumu skaita pieaugums  elektroenerģija, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē, visticamāk, lielā mērā skaidrojams ar to, ka pagājušā gadā energokrīzes apstākļu ietekmē gan uzņēmumi un pašvaldības, gan mājsaimniecības diversificēja savu līdzšinējo elektro un siltumapgādi, tai skaitā ar mērķi mazināt šīs izmaksas ilgtermiņā . Pieprasījums pēc saules paneļiem, zemes siltumsūkņu, granulu apkures katliem u.c. apkures risinājumiem pieauga būtiski, līdz ar to, saprazdami tirgus pieprasījumu, gan šo iekārtu piegādātāji, gan uzstādītāji steidza veidot jaunus uzņēmumus, kas var nodrošināt šādus pakalpojumus.” Viņa norāda, ka papildu ietekmi straujai apkures sistēmu nomaiņai no gāzes uz citiem alternatīviem apkures  variantiem, tāpat arī mājsaimniecībām elektroapgādes nodrošināšanu  pašpatēriņa vajadzībām, sekmēja arī valsts (Altum un Vides investīciju fonda programmas),  nodrošinot līdzfinansējuma maksājumu ar fondu līdzekļiem. “Tādējādi varam secināt, ka šādu atbalstu piešķiršana dod būtisku grūdienu nozares jaunu uzņēmumu veidošanai. Protams, ilgtermiņā raugoties, būtisks ir jautājums, vai šie uzņēmumi, tirgus pieprasījumam un apstākļiem mainoties, varēs pārprofilēties uz citām nišām,” uzsver Lursoft valdes locekle.

2022. gadā reģistrēto jauno uzņēmumu īpatsvars, attiecinot pret kopējo uzņēmumu skaitu nozarē:

 1. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana: 21,45%;
 2. Sauszemes un cauruļvadu transports: 15,20%;
 3. Pasta un kurjeru darbība: 10,36%;
 4. Sociālā aprūpe ar izmitināšanu: 10,17%;
 5. Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu: 9,61%.

Covid-19 pandēmijas periodā mainoties iedzīvotāju iepirkšanās paradumiem, lielāks pieprasījums veidojās pēc pasta un kurjeru pakalpojumiem, kā rezultātā 2021. gadā ievērojami pieauga šajā nozarē reģistrēto jauno uzņēmumu skaits (2021. gadā pasta un kurjeru darbību nozarē reģistrēti 49 jauni uzņēmumi). Lai arī pērn jaunu uzņēmumu skaits šajā nozarē ir sarucis uz pusi mazāks nekā gadu iepriekš, pērn jaunreģistrēto pasta un kurjera pakalpojumu skaits aizvien veido būtisku daļu no kopējā nozarē reģistrēto uzņēmumu skaita. Vienlaikus jānorāda, ka šī bijusi viena no nozarēm, kurās jauno uzņēmumu skaits, attiecinot pret 2021. gadu, sarucis visievērojamāk.

Nozares, kurās 2022. gadā, salīdzinot ar 2021. gadu, visvairāk sarucis jauno uzņēmumu skaits:

 1. Ūdens transports: -90%;
 2. Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana: -76,92%;
 3. Gaisa transports: -57,14%;
 4. Pasta un kurjeru darbība: -53,06%;
 5. Izdevējdarbība: -48,48%.

Vēl straujāks jauno uzņēmumu skaita kritums pērn bijis vien ūdens un gaisa transportu nozarēs, kā arī apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas jomā. Jānorāda, ka, piemēram, gaisa transporta nozarē pagājušā gada beigās bija reģistrēti vien 39 uzņēmumi, no tiem 3 reģistrēti 2022. gadā. Gadu iepriekš gaisa transporta nozarē reģistrēti 7 jauni uzņēmumi. Tikmēr ūdens transporta nozarē 2022. gada beigās bija reģistrēti 138 uzņēmumi, no tiem 1 reģistrēts pērn. Lursoft izpētījis, ka vēl 2021. gadā ūdens transporta nozarei piepulcējās 10 jauni uzņēmumi, savukārt 2020. gadā – 7.

Ar katru gadu aizvien mazāk jauno uzņēmumu ir apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas nozarē, liecina Lursoft pētījuma dati. Ja 2020. gadā nozarē reģistrēti 34 jauni uzņēmumi, tad 2021. gadā – 13, bet pērn – vien 3 jauni uzņēmumi. Kopumā nozarē pagājušā gada beigās bija reģistrēti 633 uzņēmumi. Jānorāda, ka šī nebūt nav vienīgā nozare, kurā jauno uzņēmumu skaits analizētajā periodā ik gadu sarucis. Līdzīga situācija vērojama arī mazumtirdzniecībā, vairumtirdzniecībā, tāpat arī būvniecībā un nozarēs, kuras tiešā veidā skāruši Covid-19 ierobežojošie pasākumi, piemēram, sports un izklaide, ēdināšanas pakalpojumi. Lursoft apkopotie dati rāda, ka ēdināšanas nozarē, kurā uz pagājušā gada beigām bija vairāk nekā 4,3 tūkstoši uzņēmumu, pērn reģistrēti 303 jauni uzņēmumi, kamēr 2020. gadā – 388.

Nozares kurās 2022. gadā, salīdzinot ar 2021. gadu, visvairāk pieaudzis jauno uzņēmumu skaits:

 1. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana: +222,81%;
 2. Sauszemes un cauruļvadu transports: +96,39%;
 3. Zinātniskās pētniecības darbs: +80%;
 4. Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde: +77,78%;
 5. Zivsaimniecība: +62,50%.

Analizējot datus par uzņēmējdarbības nozarēm, redzams, ka visvairāk uzņēmumu pagājušā gada izskaņā bija lauksaimniecības un mazumtirdzniecības nozarēs. Jānorāda, ka abās nozarēs jauno uzņēmumu skaits pēdējā gada laikā sarucis. Lauksaimniecībā aizvadītajā gadā reģistrēti 159 jauni uzņēmumi, kamēr likvidēto bijis par 277 vairāk, savukārt mazumtirdzniecībā – pagājušajā gadā 799 jauni uzņēmumi un 1227 likvidēti.

Dati par jaunreģistrēto uzņēmumu nozarēm un nozarēs strādājošo uzņēmumu skaitu apkopoti uz 21.03.2023.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*