Blog

Reģistros atrodami vairāki simti uzņēmumu, kas atrodas dažu soļu attālumā no likvidācijas

2022. gada 17. oktobris

Komercreģistrā un uzņēmumu reģistrā atrodams ievērojams uzņēmumu skaits, taču realitātē daļa no tiem sen vairs neveic saimniecisko darbību un ir vien formāls ieraksts reģistrā.

Lursoft pētījuma dati atklāj, ka šobrīd komercreģistrā un uzņēmumu reģistrā reģistrēti 181,3 tūkstoši uzņēmumi, no kuriem 72,2% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet 13,5% – zemnieku saimniecības. Jānorāda, ka pārskatu par 2020.gadu iesnieguši 83,4% sabiedrību ar ierobežotu atbildību, bet par 2021.gadu – 78,5%. Gada pārskatu iesniegšanas aktivitāte ir tikai viens no aspektiem, kam jāpievērš uzmanība un kas var liecināt par riskiem, izvērtējot potenciālo sadarbības partneri vai klientu. Lursoft vērš uzmanību, ka reģistros šobrīd atrodami arī daudzi uzņēmumi, kuriem, izvērtējot to statusu, drīzumā draud likvidācija vai tā procesa uzsākšana.

Uzņēmumi bez valdes

Šogad jūnijā Lursoft jau vēstīja, ka bez amatpersonām komercreģistrā atrodamas vairāk nekā 3300 sabiedrības ar ierobežotu atbildību. No tiem 2043 gadījumos uzņēmums bez aktuālām amatpersonām bijis jau ilgāk nekā 3 mēnešus.

Lursoft savulaik veiktais pētījums atklāj, ka vairāk nekā pusei no visām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kurām nav aktīvu amatpersonu, ir reģistrēti nodrošinājumi, kā arī nodokļu parādi. To vidū ir, piemēram, 2011.gadā reģistrētais SIA “myWorld Latvia”, kas bez aktuālām amatpersonām pastāv jau kopš 2022.gada aprīļa. Uzņēmuma kapitāldaļu turētājs ir Londonā reģistrētais myWorld International Limited, savukārt patiesais labuma guvējs – Austrijas valstspiederīgais Hubert Freidl. Lursoft izziņas informācija rāda, ka vēl 2021.gadā SIA “myWorld Latvia”, vairākkārt saņēmis atbalstu algu subsīdijām. Pērn uzņēmumā bija nodarbināti 5 strādājošie.

Komerclikuma 314.1 pants nosaka, ka uzņēmumadarbību var izbeigt, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra  lēmumu, ja sabiedrības valdei  ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību un sabiedrība triju mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu.

Nebeidzamais likvidācijas process

Lursoft izpētījis, ka ne mazums ir arī tādu uzņēmumu, kuriem likvidācijas process ilgst jau vairāk nekā 10 gadus. Tādi šobrīd ir 1489 uzņēmumi, kā arī 70 nevalstiskās organizācijas. To vidū arī 2005.gadā Politisko partiju reģistrā reģistrētā partija “Demokrāti.lv”, par kuras darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu partijas valde lēmusi jau 2011.gada pavasarī, savukārt kopš 2015.gada politiskajai partijai vairs nav arī valdes.

Apkopotie dati rāda, ka lielākā daļa, t.i., 72,3%, no visiem uzņēmumiem, kuru likvidācijas process ilgst jau vairāk nekā 10 gadus, ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tāpat arī to skaitā ir teju 200 individuālie uzņēmumi un 154 zemnieku saimniecības. Jāpiebilst, ka šādu uzņēmumu, kuru likvidācijas process ieildzis uz vairāk nekā 10 gadiem, ir teju visās Latvijas pašvaldībās.

Absolūts rekordists, analizējot likvidācijas procesa uzsākšanas gadu, ir Aizkraukles SIA “CELTNIEKS”. Lursoft dati atklāj, ka uzņēmuma likvidācijas process uzsākts jau 1992.gada decembrī, vien nedaudz kā gadu pēc tā reģistrācijas. Šo trīsdesmit gadu laikā uzņēmums tā arī nav likvidēts. Lursoft izpētījis, ka bez Aizkraukles SIA “CELTNIEKS” ir vēl 32 uzņēmumi, kuriem likvidācijas process ieildzis uz vairāk nekā 20 gadiem. To skaitā ir arī vairākas paju sabiedrības, kā arī pašvaldībām piederoši uzņēmumi. Piemēram, Inčukalna pagasta pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Inčukalna ambulance”.

Lursoft izpētījis, ka starp uzņēmumiem, kuriem jau vairāk nekā 10 gadus ilgst likvidācijas process, ir gan tādi, kuri vēl neilgi pirms tam strādājuši ar atzīstamiem finanšu rezultātiem, gan arī tādi, kuri savā darbības laikā nav iesnieguši nevienu gada pārskatu. Tā tas ir SIA “Aušupes partneri” gadījumā. Uzņēmums reģistrēts 2002.gadā, tā likvidācija uzsākta 2012.gadā, taču šo desmit gadu periodā starp šiem abiem notikumiem nav iesniegts neviens gada pārskats. Tāda pati situācija ir arī ar 2002.gadā reģistrēto SIA “ATV TRADING” u.c. uzņēmumiem.

Īpašnieks jau likvidēts

Lursoft apkopotie dati rāda, ka šobrīd Latvijā ir 6960 uzņēmumi, kuru kapitāldaļas vismaz 50% apmērā pieder juridiskai personai. Analizējot šos datus, atklājas, ka 226 gadījumos šo uzņēmumu kapitāldaļu turētājs ir jau likvidēts. Vairumā gadījumu (150) tās ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Atsevišķos gadījumos šiem likvidētajiem uzņēmumiem saglabājušās kapitāldaļas vienlaikus pat vairākos uzņēmumos. Piemēram, šogad martā likvidētais nekustamā īpašuma jomas uzņēmums SIA “BAZILEUS” kā kapitāldaļu turētājs vēl aizvien ir sešos uzņēmumos. Tiesa, to liktenis nav daudzsološs. Neviens no likvidētajam SIA “BAZILEUS” piederošajiem uzņēmumiem nav iesniedzis gada pārskatu par 2021.gadu, tiem visiem ir uzkrāti nodokļu parādi, savukārt atsevišķiem uzņēmumiem reģistrēti arī nodrošinājumi un saimnieciskās darbības apturēšana. Lursoft izpētījis, ka Danielam Neibergam, kurš bijis SIA “BAZILEUS” patiesais labuma guvējs pēdējos gadus pirms uzņēmuma likvidēšanas,  patiesā labuma guvēja statuss šobrīd reģistrēts 19 uzņēmumos. Lielākoties intereses šajos uzņēmumos tiek īstenotas caur D. Neiberga izveidoto arodbiedrību “Arodbiedrība Latvijas darbinieku aizsardzībai”, kas, savukārt, ir vairāku uzņēmumu kapitāldaļu turētāja. Šie uzņēmumi pārstāv plašu darbības spektru, sākot ar datorprogrammēšanu, beidzot ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem. Vienlaikus jāuzsver, ka no šiem astoņiem uzņēmumiem, kas pieder Arodbiedrībai Latvijas darbinieku aizsardzībai, tikai divi iesnieguši pārskatus par 2021.gadu, un šo uzņēmumu apgrozījums bijis neliels. Lielākais no tiem ir SIA “FURŠETS”, kas pērn apgrozījis 11 tūkst. EUR un nopelnījis 2,95 tūkst. EUR.

Jānorāda, ka SIA “BAZILEUS” nebūt nav vienīgais likvidētais uzņēmums, kurš aizvien ir kapitāldaļu turētājs citos uzņēmumos. Tādi ir arī vairāki citi, tostarp šogad maijā likvidētais sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums SIA “Key to Languages”, kuram vēl joprojām 100% apmērā pieder deviņi uzņēmumi. Lursoft izziņas informācija rāda, ka uzņēmuma darbība izbeigta, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu. Jāpiebilst, ka vēl gadu iepriekš, 2021.gada jūnijā, SIA “Key to Languages” saņēmis atbalstu algu subsīdijām, kā arī izmaksāta atlīdzība dīkstāvē esošajiem darbiniekiem. Kopējā saņemtā atbalsta summa par abiem atbalsta veidiem kopā gan ir neliela – nepilni 600 eiro. Lursoft izpētījis, ka lielākoties SIA “Key to Languages” piederošie uzņēmumi nav bijuši naski uz savlaicīgu gada pārskatu iesniegšanu, līdz ar to pārskatu par aizvadīto gadu nav iesniedzis neviens no deviņiem uzņēmumiem, arī SIA “KOKAPSTRĀDE PLUSS”, kas 2020.gadā apgrozīja 1,5 milj. EUR un nopelnīja 52,56 tūkst. EUR. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta publiskotās informācijas, pērn SIA “KOKAPSTRĀDE PLUSS” bija darba devējs 12 strādājošajiem.

Lursoft izpētījis, ka likvidētā SIA “Key to Languages” patiesajai labuma guvējai Marianai Sidjakovai šobrīd 100% apmērā pieder kravu pārvadājumu nozarē strādājošais SIA “USKALEX TRANS”, kura darbību gan šogad jūlijā apturējis Uzņēmumu reģistrs. SIA “USKALEX TRANS” reģistrēta dalība 3 uzņēmumos, taču Marianai Sidjakovai patiesā labuma guvēja statuss šobrīd ir kopskaitā 32 uzņēmumos.

Iepriekš minētie piemēri uzskatāmi parāda, ka klientu analīzē svarīgi skatīt ne tikai sadarbības partnera – uzņēmuma datus, bet padziļinātāk būtu jāvērtē arī šādi gadījumi, kur uzņēmuma  darbību var ietekmēt saistīto personu, tai skaitā saistīto uzņēmumu darbības izbeigšana, apturēšana vai arī gadījumi, kad tas atrodas likvidācijas procesā vai arī tas jau ir likvidēts.

Pats savu daļu īpašnieks

Vēl viens būtisks riska faktors, kam jāpievērš uzmanība, – vai uzņēmums nav pats savu kapitāldaļu turētājs. Lursoft izpētījis, ka šobrīd reģistros atrodams 191 uzņēmums, kas ilgāk nekā vienu gadu ir pats savu kapitāldaļu turētājs.

Šeit jāatzīmē, ka Komerclikums nosaka, ka uzņēmumam savas iegūtās  daļa jāatsavina gada laikā no iegūšanas dienas, bet, ja tas netiek izdarīts, uzņēmumam jāveic pamatkapitāla samazināšana.

Lielā daļā gadījumu (71) uzņēmumi 100% apmērā pieder paši sev. Šāda situācija jau kopš 2019.gada novembra ir, piemēram, SIA “B Capital” gadījumā. Līdz tam uzņēmuma vienīgais dalībnieks un reizē arī patiesais labuma guvējs bija Mārtiņš Šveds. Pārbaudot SIA “B Capital” informāciju reģistros, redzams, ka šobrīd uzņēmumam nav neviena apgrūtinājuma, proti, tam nav ne nodrošinājumu, ne arī maksātnespējas procesu vai nodokļu parādu, tiesa, tas nav līdz šim vēl iesniedzis gada pārskatu par aizvadīto gadu. Pētot SIA “B Capital” vēsturi padziļināti, redzams, ka 2018.gadā tam tika pasludināts maksātnespējas process, bet pēc tā izbeigšanas uzsākts ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kas izbeigts pagājušā gada aprīlī.

Lursoft izpētījis, ka starp uzņēmumiem, kuri ir paši savu kapitāldaļu turētāji, ir arī vairāki tādi, kuriem šāda dalībnieku informācija reģistrēja jau 10 un pat vairāk gadus, tostarp tāds ir arī SIA “AG Farm”. Uzņēmuma 51% kapitāldaļu turētājs iepriekš bija ASV reģistrētais GORTECH LLC, savukārt pārējo 49% īpašniece – Gaļina Dubrovska, kura jau devusies mūžībā. Pie SIA “AG Farm” dalībniekiem šobrīd aizvien atrodams uzņēmējas vārds, taču kopš 2004.gada ASV kapitālsabiedrībai iepriekš piederējušās kapitāldaļas pārgājušas paša SIA “AG Farm” īpašumā. 2020.gada beigās gan Uzņēmumu reģistrs pieņēmis lēmumu par SIA “AG Farm” darbības izbeigšanu, savukārt pērn janvārī uzsākts uzņēmuma likvidācijas process. Lursoft dati atklāj, ka bez SIA “AG Farm” likvidācijas process uzsākts vēl 18 uzņēmumiem, kuri jau ilgāk par gadu ir paši savu kapitāldaļu turētāji.

Iepriekš minētie piemēri parāda, ka stingrākas uzraugošo institūciju darbības rezultātā faktiski būtu jāuzsāk šo uzņēmumu likvidācija, jo uzņēmums pēc likumā noteiktajiem kritērijiem  un norādītajos termiņos nav veicis/ pieteicis reģistrācijai nepieciešamās izmaiņas komercreģistrā.

Jāatzīmē, ka Komerclikums nosaka arī citus gadījumus, kad Uzņēmumu reģistrs var izbeigt uzņēmuma darbību. Piemēram, praksē bieži izplatīts gadījums uzņēmuma darbības izbeigšanai ir situācijas, kad tas nav sasniedzams  juridiskajā adresē un divu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas norādītais trūkums nav novērsts.

Vēl viena plaši izplatīta neatbilstība likuma prasībām sastopama arī situācijās, kad SIA parakstītā pamatkapitāla apmaksa netiek veikta likumā noteiktajā termiņā. Proti, Komerclikums nosaka, ka daļas pilnībā  apmaksājama viena gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā.

Šādi gadījumi, kad uzņēmumu dalībnieks ir likvidēts, vai arī pašam uzņēmumam ilgāku laiku nav aktuālas valdes, ir būtisks signāls, kuram jāpievērš uzmanība, izvērtējot savus potenciālos klientus un sadarbības partnerus. Tostarp, svarīgi pievērst uzmanību ne tikai potenciālā klienta esošajam statusam un finanšu rādītājiem, bet arī tā saistītajiem uzņēmumiem un patieso labuma guvēju ķēdēm. Ņemot vērā, ka ik dienu reģistros tiek reģistrēti vairāki simti izmaiņu, būtiski veikt arī pastāvīgu savu klientu uzraudzību, lai nepalaistu garām notikumus, kas var radīt nozīmīgus biznesa riskus nākotnē.

Lai uzzinātu vairāk, kā veikt vispusīgu savu klientu un piegādātāju izvērtēšanu, kā arī to uzraudzīšanu, aicinām sazināties ar savu Lursoft klientu konsultantu vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas daļu.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*