Blog

Uzņēmuma nodokļa parāds var liegt ieņemt amatu biedrībā

2022. gada 3. augusts

Valdes locekļi, kuru uzņēmumiem ir nodokļu parādi, nevar ieņemt valdes locekļa amatu nevalstiskās organizācijās, tostarp uzņēmēju organizācijās un asociācijās, 2. augusta numurā vēsta žurnāls “Dienas bizness”.

Lursoft apkopotie dati liecina, ka nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, ir 30,9 tūkstošiem uzņēmumu (neskaitot zemnieku saimniecības, individuālos komersantus u.tml), tajos valdes locekļu amatus ieņem teju 29,4 tūkstoši personu. No tiem 3,3 tūkstoši personas ieņem amatus biedrībās.

Šāda situācija izveidojusies, jo Likuma Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru 4.16. pants regulē informācijas nosūtīšanu pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestā, lai ierobežotu tādu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto subjektu – juridisko veidojumu dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu darbību, kuri nav iesnieguši VID ziņojumu par savu darbības veidu.

Vērtējot informāciju par uzņēmumu amatpersonām un dibinātājiem pirms ierakstu veikšanas Komercreģistrā, VID ņem vērā ne tikai šīm personām konstatētos riskus, bet arī visu komersantu, kuros personas jau ir reģistrētas kā valdes locekļi, saimniecisko darbību kopumā, nodokļu parādu esamību un atskaišu iesniegšanu, VID kontroles pasākumu un audita rezultātus.

Kā skaidro Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu parādu esamība ir viens no riskiem un iemesliem, kādēļ VID sniedz atzinumu Uzņēmumu reģistram par personai konstatētajiem nodokļu riskiem. Vērtēšanā tiek ņemts vērā, vai nodokļu maksātājs ir vienojies ar VID par samaksas termiņa pagarinājumu vai labprātīgas parāda nomaksas grafiku, kā arī tas, vai maksājumu grafiki tiek ievēroti.

Lasīt visu rakstu

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*