Blog

Lursoft pēta, kā mainījies ārvalstu ieguldījumu apjoms pašvaldībās pēc reģionālās reformas

2022. gada 14. jūnijs

Lai izveidotu ekonomiski spēcīgākas un attīstītākas pašvaldības, kas spēj piesaistīt investīcijas, nodrošināt līdzsvarotāku attīstību un sniegt kvalitatīvākus pakalpojumus saviem iedzīvotājiem, 2021.gada 1. jūlijā spēkā stājās jaunais Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums, kura ietvaros no līdzšinējām 119 pašvaldībām izveidotas 43.

Kopš reģionālās reformas īstenošanas apritējis teju gads, tāpēc Lursoft pētījis, kādas izmaiņas kopš aizvadītā gada jūlija sākuma vērojamas ārvalstu ieguldījumu apjomā uzņēmumu pamatkapitālos, – kurās pašvaldībās ieguldījumu apjoms audzis, bet kurās, tieši otrādi, sarucis.

Lursoft apkopotie dati atklāj, ka ārvalstu ieguldījumu apjoma kopsumma uzņēmumu pamatkapitālos kopš aizvadītā gada 1. jūlija augusi 22 pašvaldībās. Jānorāda gan, ka sešos gadījumos pieauguma apjoms bijis mazāks par 1%. Ārvalstu ieguldījumu apjoma pieauguma ziņā īpaši izceļamas divas pašvaldības – Siguldas novads un Rēzekne –, kurās ieguldījumu apjoms nepilna gada laikā audzis vairāk nekā divas reizes.

Lursoft dati rāda, ka pagājušā gada jūlijā Siguldas novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki bija ieguldījuši 22,38 milj. EUR, savukārt šobrīd ieguldījumu apjoms audzis jau līdz 88,13 milj. EUR, kas nepilna gada laikā ir kāpums teju četras reizes. Ārvalstu ieguldījumu izmaiņas apskatītajā periodā lielākoties gan bijušas ar mīnusa zīmi, tā, piemēram, pērn oktobrī uzkrāto ieguldījumu summa samazinājās par 324,58 tūkst. EUR, nākamajā mēnesī vēl par 32,5 tūkst. EUR. Uzkrātā ārvalstu ieguldījuma apjoma pieaugums kopš aizvadītā gada jūlija līdz šim reģistrēts tikai trīs mēnešos, no kuriem jāizceļ š.g. februāris, kuram pateicoties arī Siguldas novads ārvalstu ieguldījumu apjoma pieauguma ziņā tik strauji aizvirzījies priekšā citām pašvaldībām. Lursoft izpētījis, ka šī gada februārī Siguldas novadā reģistrētā SIA “Alrojo Holding” vienīgais dalībnieks Jorge Santiago Fernandez Murillo savu ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā palielinājis no 10 tūkst. EUR līdz 64,6 milj. EUR. Jānorāda, ka savu pirmo gada pārskatu aizpērn reģistrētais uzņēmums vēl nav iesniedzis. Tikmēr VID publiskotā informācija liecina, ka 2021.gadā telekomunikācijas pakalpojumu nozarē strādājošais SIA “Alrojo Holding” nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 24,44 tūkst. EUR, ar darba vietām nodrošinot 2 strādājošos. Dati rāda, ka vēl bez SIA “Alrojo Holding” Jorge Santiago Fernandez Murillo pieder arī Siguldā reģistrētais SIA “Orion Holding” (2,7 tūkst. EUR pamatkapitāls) un Liepājā esošais SIA “Aeternal Mentis” (22,6 tūkst. EUR pamatkapitāls).

Otrs straujākais uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoma pieaugums kopš pagājušā gada jūlija reģistrēts Rēzeknē. Jānorāda, ka ievērojamais pieaugums, gluži tāpat kā Siguldas novada gadījumā, arī reģistrēts pateicoties viena uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanai. Lursoft izpētījis, ka 2021.gada novembrī zviedru Silvestica Green Forest AB palielināja savu ieguldījumu SIA “Silvestica Green Forest” pamatkapitālā no 10,65 milj. EUR līdz 37,71 milj. EUR. Tas arī sekmējis ārvalstu ieguldījumu apjoma pieaugumu Rēzeknes uzņēmumu pamatkapitālos par 146,29%. Jānorāda, ka š.g. maijā ieguldījumu apjoms Rēzeknes uzņēmumu pamatkapitālos sasniedza 45,09 milj. EUR. 

Lursoft aprēķinājis, ka ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos veido 11,4 miljardus eiro. Kopš aizvadītā gada jūlija sākuma uzkrājums audzis par 44,3%.

Saraksta galvgalī piesaistīto ārvalstu ieguldījumu apjoma ziņā kopš aizvadītā gada jūlija nemainīgs bijis pirmais četrinieks. Pirmajā vietā ar 9,5 miljardiem eiro pārliecinoši izvirzījusies Rīga, aiz kuras ar 205,43 milj. EUR seko Mārupes novads, 3. vietā – Ropažu novads ar 204,26 milj. EUR, bet 4. vietā – Ķekavas novads ar 204,05 milj. EUR. Ventspils, kas vēl pērn jūlijā pēc piesaistīto ārvalstu ieguldījumu apjoma uzņēmumiem atradās 5. pozīcijā, nu noslīdējusi uz 6.vietu, apmainoties vietām ar Liepāju. Lursoft apkopotā informācija rāda, ka Liepājā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstu ieguldījumu apjoms kopš pagājušā gada jūlija audzis par 5,42%, sasniedzot 140,22 milj. EUR, savukārt Ventspilī tas sarucis par 4,70%, samazinoties līdz 131,67 milj. EUR. 

TOP 10 sarakstu nācies atstāt Olaines novadam, kas pēc uzņēmumu pamatkapitāliem piesaistīto ārvalstu ieguldījuma apjoma iepriekš atradās 8. pozīcijā, taču patlaban noslīdējis uz 11. vietu, savu pozīciju atdodot Siguldas novadam. Lursoft izpētījis, ka nepilna gada laikā uzkrātais ārvalstu ieguldījumu apjoms uzņēmumu pamatkapitālos Olaines novadā sarucis par 16,79%. Būtisku ieguldījumu kritumu radījis Nordic Partners Properties Limited ieguldījuma apjoma samazinājums SIA “NP Jelgavas biznesa parks” pamatkapitālā no 14,81 milj. EUR līdz 7,81 milj. EUR. Šī gada maijā kopējā summa, kuru ārvalstnieki bija ieguldījusi Olaines novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos, veidoja 71,96 milj. EUR. 

Olaines novads ir viena no septiņām pašvaldībām, kurās ārvalstu ieguldījumu apjoms vietvaras teritorijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos kopš reģionālās reformas brīža sarucis par vairāk nekā 10%. Visstraujākais kritums reģistrēts Varakļānu novadā. Šobrīd ārvalstu ieguldījumi reģistrēti tikai vienā Varakļānu novada teritorijā esošā uzņēmumā – SIA “QUANTUM”. Pārskatu par 2021.gadu uzņēmums vēl nav iesniedzis, taču 2020.gadā tas nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

Pretstatā Rēzeknei, kur apskatītajā periodā bijis otrs straujākais ārvalstu ieguldījumu apjoma kāpums, blakus esošajā Rēzeknes novadā uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms sarucis par 47,12%. Būtisko kritumu ietekmējusi SIA “Dzirnavu 11” likvidācija aizvadītā gada decembrī, kā rezultātā ārvalstu ieguldījumu apjoms Rēzeknes novada uzņēmumu pamatkapitālos sarucis uzreiz par 1,4 milj. EUR. Šobrīd Rēzeknes novada uzņēmumos ārvalstu ieguldījumu apjoms veido 1,61 milj. EUR, no tiem 1,06 milj. EUR veido dāņu ieguldījums lauksaimniecības uzņēmuma SIA “Per Frandsen” pamatkapitālā. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka 2021.gadā SIA “Per Frandsen” apgrozīja 918,33 tūkst. EUR, papildus tam gūstot 496,61 tūkst. EUR lielus ieņēmumus no pārējās saimnieciskās darbības. Pēc nodokļu nomaksas SIA “Per Frandsen” aizvadītajā gadā guva 519,49 tūkst. EUR lielu peļņu. Pēc piesaistīto ārvalstu ieguldījumu apjoma uzņēmumu pamatkapitāliem Rēzeknes novads starp visām pašvaldībām šobrīd atrodas 38. pozīcijā, blakus Balvu un Alūksnes novadiem.

Mazāk nekā 1 milj. EUR lieli ārvalstu ieguldījumi  šobrīd reģistrēti Valkas, Ludzas, Preiļu un jau iepriekšminētajā Varakļānu novadā. Visos ieguldījumu apjoms kopš reģionālās reformas sākuma sarucis. 

Papildu informācija: Lursoft statistika par ārvalstu ieguldījumiem novados/ pilsētās

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*