Blog

Uzņēmumu reģistrs skaidro: Sankciju ievērošana

2022. gada 16. marts

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 2.panta otro daļu visām personām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas.

Tas paredz, ka ikvienam ir pienākums veikt savu darījumu partneru izpēti un pārliecināties, vai attiecīgajai fiziskai vai juridiskai personai nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas. Tas attiecas arī uz kapitāla daļu atsavināšanas darījumiem un sankcionēto personu tiesībām dibināt juridiskās personas un reģistrēt darījuma attiecības Uzņēmumu reģistra reģistros.

Uzņēmumu reģistrs uzsver, ka juridisko personu gadījumā ir svarīgi noskaidrot to īpašniekus un patiesos labuma guvējus un pārliecināties, ka attiecībā uz tiem nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas. 

Attiecībā uz citu izmaiņu reģistrāciju Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierobežojumi nepastāv. Piemēram, ja tiek noskaidrots, ka juridiskās personas patiesais labuma guvējs ir sankcionēta persona, minētais nav šķērslis, lai konkrēto sankcionēto fizisko personu reģistrētu kā juridiskās personas patieso labuma guvēju, un šādā gadījumā juridiskai personai ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieteikt Uzņēmumu reģistram attiecīgo ziņu reģistrāciju.

Svarīgi ņemt vērā, ka Uzņēmumu reģistrs nodrošina publiskos reģistrus, kuros juridiskie fakti tiek reģistrēti balstoties uz iesniegtajiem dokumentiem, tāpēc uzņēmuma kapitāldaļu turētājs vai patiesais labuma guvējs netiek izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem, ja tas iekļauts sankciju sarakstos. Tas nozīmē, ka klientu izvērtēšana un pārbaude sankciju sarakstos katram jāveic individuāli, lai pārliecinātos, vai ar klientu saistītās personas nav iekļautas sankciju sarakstos.

Aktuālais sankciju saraksts

sankcijas.lursoft.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*