Lursoft news

Akciju sabiedrībām būs jāsniedz informācija par akcionāriem

2021. gada 15. decembris

Otrdien, 14. decembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Komerclikumā, likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Finanšu instrumentu tirgus likumā, kuru galvenais mērķis ir reformēt akciju sabiedrību līdzšinējo regulējumu, lai nodrošinātu to caurspīdīgumu, radot pieeju informācijai par akciju sabiedrību īpašniekiem.

Grozījumi paredz visām akciju sabiedrībām neatkarīgi no izvēlētā akciju veida iesniegt informāciju par akcionāriem Uzņēmumu reģistrā. Informācija par vārda akciju turētājiem Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz, tiklīdz tiek veiktas izmaiņas akcionāru reģistrā. Savukārt akciju sabiedrībai, kuras akcijas ir reģistrētas finanšu instrumentu kontos, Uzņēmumu reģistrā ir jāsniedz informācija par lielākajiem akcionāriem, un tā ir sniedzama, tiklīdz akcionāri ir informējuši akciju sabiedrību par akciju iegūšanu. 

Pēc Lursoft pieejamās informācijas, šobrīd reģistrētas 967 akciju sabiedrības.

Papildus grozījumi paredz virkni jaunumu, kuru mērķis ir modernizēt un atvieglot gan akciju sabiedrību, gan SIA procedūru veikšanu. Ar grozījumiem tiek modernizēta akcionāru sapulču sasaukšanas kārtība, kā arī akcionāru un dalībnieku sapulču dokumentu pieejamība un akcionāru sapulces norises kārtība, piemēram, akcionāru un dalībnieku sapulču dokumentus nodrošinot primāri elektroniskā vidē, nevis papīra formātā sabiedrības juridiskajā adresē. 

Plānots, ka grozījumi likumos stāsies spēkā 2023. gada 1. jūlijā, un akciju sabiedrībām tiks dots viens gads laika, lai visu nepieciešamo informāciju iesniegtu Uzņēmumu reģistram. Tās akciju sabiedrības, kuras nebūs izpildījušas šo pienākumu un atklājušas savus akcionārus, varēs tikt pakļautas to darbības izbeigšanai un izslēgšanai no Komercreģistra.

Ar grozījumiem var iepazīties ŠEIT un tie vēl ir jāizskata Saeimai.

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*