Lursoft news

Lursoft organizē semināru “Ceļvedis iekšējās kontroles sistēmas izveidē un klientu izpētē”

2021. gada 26. augusts

Biznesa  vidē  princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem uzņēmējiem – ārpakalpojumu grāmatvežiem, juristiem, starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nekustamo īpašumu jomā u.c. ir kļuvusi par obligātu prasību.

Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana uzņēmumā nav tikai “ķeksītis” likuma izpildei, bet arī process, kura īstenošana ikdienā mazinās iespējamos biznesa riskus. Veidojot iekšējo kontroles sistēmu, rodas daudzi jautājumi  – kādu informāciju iekļaut šajā sistēmā, kur meklēt nepieciešamo informāciju par klientu, kā veikt klientu uzraudzību, kā pierādīt, ka klientu izpēte veikta u.c. Tā kā likumdošanas prasības šajā jomā ir visai biežas, tos, kuriem sistēma jau izveidota, bažīgus dara jautājums, vai tā pilnībā atbilst šībrīža likuma prasībām.

SEMINĀRĀ:
Runāsim par iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatprincipiem un sniegsim atbildes uz biežākajiem jautājumiem, kuri rodas, uzņēmējiem ieviešot šo sistēmu un pielietojot to ikdienā. Pievērsīsim uzmanību niansēm un likuma izmaiņām, kas skar šo jomu – piemēram,  par ziņošanas kārtību, sliekšņa deklarācijām un citiem svarīgiem jautājumiem.  Sniegsim praktiskus ieteikumus, kā veikt klientu izpēti un īstenot uzraudzību, kādos avotos meklēt nepieciešamo informāciju, kam pievērst uzmanību.

Seminārs būs noderīgs gan tiem, kuri jau ir izveidojuši savu iekšējās kontroles sistēmu, gan tiem, kuri vēl tikai to veido, gūstot atbildes uz praktiskiem jautājumiem.

SEMINĀRU VADA:

  • Gints Metāls, Mg. iur, doku.lv AML projektu vadītājs, International Compliance Association (ICA) sertificēts AML speciālists
  • Jānis Rozenbergs, “Lursoft IT” SIA Korporatīvo klientu konsultants

SEMINĀRA NORISE: 2021.gada 23.septembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 tiešsaistes video platformā Zoom

DALĪBAS MAKSA:
Klientiem, kuriem ir aktīvs līgums ar SIA “LURSOFT IT”, dalība seminārā bez maksas.
Uzņēmumiem, kuriem nav noslēgts sadarbības līgums, dalības maksa 20,00 EUR + PVN

PIESAKIES SEMINĀRAM ŠEIT