Blog

Iespējamajā būvniecības kartelī iesaistīto uzņēmumu apgrozījums 2019.gadā – 448,47 milj. EUR, 2018.gadā – 513,39 milj. EUR

2021. gada 25. augusts

Konkurences padomes konstatētajā pārkāpumā par būvniecības karteļa izveidi, lai panāktu sev izdevīgus iepirkumus gan valsts un pašvaldību, gan arī privātajos būvniecības iepirkumos, norādīti desmit uzņēmumi. Konkurences padomes lēmumā norādīts, ka karteļa dalībnieki bijuši iesaistīti vismaz 70 iepirkumos, kuru kopējā līgumsumma sasniegusi nepilnus 687 miljonus eiro. Kopējais Konkurences padomes veiktais karteļa izpētes periods ir par laiku vismaz no 2011.gada līdz 2019.gadam.

Būvniecības kartelī iesaistīto uzņēmumu kopējais apgrozījums, piemēram, 2019.gadā, sasniedza 448,47 milj. EUR, kas veido 8,54% no visiem Latvijas būvniecības nozarē strādājošo uzņēmumu kopējā apgrozījuma. Savukārt, no kopējā ēku būvniecības apgrozījuma, pēc Konkurences padomes aplēsēm, karteļa lietas dalībnieku apgrozījums laika posmā no 2015.līdz 2019.gadam veidojis 16% – 20%. Lursoft, apkopojot datus par būvniecības kartelī iesaistīto uzņēmumu finanšu rādītājiem, secinājis, ka pēdējos gados šo uzņēmumu apgrozījuma rezultāti bijuši mainīgi. 2015.gadā to apgrozījums bija 415,42 milj. EUR, bet jau nākamajā gadā tas samazinājies līdz 274,23 milj. EUR, pēc kura turpmākos divus gadus atkal sekojis apgrozījuma pieaugums (2017.gadā – 418,73 milj. EUR, 2018.gadā – 513,39 milj. EUR). Pēdējo gadu periodā visaugstāko peļņas rādītāju kartelī iesaistītie uzņēmumi sasnieguši 2017.gadā, kopā pēc nodokļu nomaksas nopelnot 20,62 milj. EUR.

Konkurences padome konstatējusi, ka karteļa vienošanās ietvēra dažādas būvniecības jomas un būvdarbu veidus, tāpēc šajā lietā potenciāli ietekmēts viss būvniecības tirgus Latvijā. Konkurences padomes lēmumā norādīts, ka karteļa dalībnieku mērķis bija ierobežot savstarpējo konkurenci un nodrošināt lielāku peļņu uz pasūtītāja rēķina. Aprēķināts, ka būvnieku izveidotā karteļa rezultātā valsts varētu zaudēt vismaz 18 milj. EUR Eiropas Savienības struktūrfondu naudas.

Ņemot vērā karteļa dalībnieku pārkāpumu smagumu, pārkāpuma ilgumu un samazinājumu, noteiktais soda apmērs, kas tiek aprēķināts no pēdējā pilnā finanšu gada, par kuru iesniegts pārskats, svārstās no 4,6% SIA “Velve” līdz 6,1% SIA “RE & RE” un SIA “Skonto būve”.

Pārskatus par 2020.gadu līdz pētījuma sagatavošanas brīdim iesnieguši 6 no 10 būvniecības kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem, savukārt SIA “RBSSKALS Būvvadība” jau kopš 2017.gada ir pasludināta maksātnespēja, un uzņēmumam šobrīd uzkrāts 111,56 tūkst. EUR liels nodokļu parāds.

Būvniecības karteļa uzņēmumu kopējais apgrozījums 2019.gadā – 448,47 milj. EUR, 2018.gadā – 513,39 milj. EUR, 2017.gadā – 418,73 milj. EUR;

Būvniecības karteļa dalībnieku kopējā peļņa 2019.gadā – 9,71 milj. EUR, 2018.gadā – 11,81 milj. EUR, 2017.gadā – 20,62 milj. EUR;

2019.gadā kartelī iesaistītie uzņēmumi nodarbināja 1360 darbiniekus, 2018.gadā – 1336, 2017.gadā – 1182;

2019.gadā karteļa dalībnieki nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājuši 4,73 milj. EUR, 2020.gadā – 7,49 milj. EUR.

Salīdzinot  kartelī iesaistīto uzņēmumu 2020.gada finanšu rādītājus ar 2019.gada rezultātiem, visām pārskatus iesniegušajām kompānijām aizvadītajā gadā sarucis apgrozījums, kritumam svārstoties no 23,41% AS “LNK Industries” gadījumā, līdz pat 72,49% samazinājumam SIA “RERE BŪVE”. Par vairāk nekā 70% pērn sarucis arī SIA “Skonto būve” apgrozījums.  SIA “Skonto būve” apgrozījuma kritumu savā iesniegtajā vadības ziņojumā skaidro ar apjomīgu projektu pabeigšanu 2019.gadā, kā arī to, ka Covid-19 pandēmijas ietekmes rezultātā ir mazinājušies būvdarbu tempi, tādējādi samazinot apgūstamo darbu apjomu.

Gadu būs liegums piedalīties publiskos iepirkumos

Konkurences padome būvnieku kartelī iesaistītos uzņēmumus sodījusi ar naudas sodu kopumā 16,65 milj. EUR apmērā, papildus tam, kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem, lēmumam stājoties spēkā, tiks noteikts arī liegums vienu gadu piedalīties publiskos iepirkumos. Lielākā daļa no minētajiem uzņēmumiem jau paziņojuši, ka Konkurences padomes lēmumu pārsūdzēs tiesā, kas nozīmē, ka attiecīgais liegums spēkā vēl nestāsies.

Apskatot publiskos iepirkumu rezultātus redzams, ka lēmumā norādītie būvniecības uzņēmumi turpina piedalīties un uzvarēt iepirkumu konkursos. Izņēmums gan ir SIA “Skonto būve” un SIA “Latvijas Energoceltnieks”, kuri, balstoties uz Lursoft izziņās pieejamo informāciju, šogad vēl nav uzvarējuši nevienā būvniecības iepirkumā. 

Lielākais iepirkums, kurā šogad uzvarējis kāds no būvniecības kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem, ir konkurss par Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakāžu būvdarbiem. Konkursā, kura līgumcena ir 236,96 milj. EUR, uzvarējuši trīs uzņēmumi, tostarp arī AS “LNK Industries”. Tikmēr visvairāk iepirkumos šogad uzvarējis SIA “RE & RE”, kopskaitā 4 konkursos. Lursoft dati rāda, ka visos iepirkumos, kuros šogad vinnējis SIA “RE & RE”, tas uzvarējis kopā ar SIA “RERE MEISTARI” vai arī SIA “RERE BŪVE”. Vērtīgākais no tiem bijis SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” izsludinātais konkurss par būves Hipokrāta ielā 2 pārbūvi par aptiekas loģistikas ēku, kā arī stacionārus savienojošas virszemes pārejas izveidošanu. Konkursa līgumcena – 4,98 milj. EUR. Jāpiebilst, ka SIA “RE & RE” kopā ar SIA “RERE MEISTARI” uzvarējis arī SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” konkursā par stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbiem (2,18 milj. EUR).

Būvniecības kartelī iesaistītie uzņēmumi šogad uzvarējuši divos Jūrmalas pilsētas domes iepirkumos, tāpat arī Jelgavas pilsētas, Liepājas pilsētas, Smiltenes novada un Stopiņu novada domes izsludinātajos iepirkumos. 

Lai gan pasūtītājiem būtu jānodrošina efektīva konkurence iepirkumos, iegūtā informācija norāda uz pretējo, secinājusi Konkurences padome. Lietas dalībnieki aktīvi izmantojuši iespēju nepastarpināti komunicēt ar dažādu iepirkumu pasūtītāju pārstāvjiem, lai ietekmētu šo iepirkumu norises gaitu un sasniegtu tādu rezultātu, kas atbilstu karteļa dalībnieku kopējam mērķim. 

Iepriekš desmit kartelī iesaistītie uzņēmumi uzvarējuši ne tikai dažādos pašvaldību, bet arī valsts pārvaldes izsludinātajos konkursos. Tā, piemēram, SIA “Abora” kopš 2017.gada uzvarējusi četros Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra konkursos (līgumcenas kopā veido 27,93 milj. EUR), savukārt SIA “Arčers” šajā periodā – pat sešos Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra konkursos (kopējā līgumcena – 15,26 milj.EUR).

Starp būvniecības karteļa uzņēmumu uzvarētajiem konkursiem atrodami vairāki pašvaldību izsludinātie konkursi, tostarp, ne tikai Rīgas domes departamentu iepirkumi par būvniecības darbiem, bet arī, piemēram, Jūrmalas, Rēzeknes pilsētas domes. Jau iepriekšminētais SIA “Arčers” par 7,35 milj. EUR aizvadītajā gadā īstenojis projektu par rekreācijas centra būvdarbiem Kvošu ezera krastā, savukārt 2017.gadā tas būvējis Rēzeknes Olimpiskā centra sporta arēnu (16,99 milj. EUR). Šajā pašā gadā SIA “Arčers” arī no Rēzeknes netālajā Ludzā projektējis un būvējis pilsētas ģimnāzijas peldbaseinu (1,97 milj. EUR līgumcena).

Saņēmuši valsts atbalstu

Tiesa, neskatoties gan uz pērn, gan uz šogad uzvarētiem vairākiem iepirkumiem, atsevišķi būvniecības kartelī iesaistītie uzņēmumi pēdējā pusotra gada laikā izmantojuši arī iespēju saņemt valsts piedāvātos COVID -19 atbalstus, kas uzņēmumiem tika piedāvāti krīzes seku pārvarēšanai.

Lursoft apkopotā informācija rāda, ka šādu iespēju izmantojuši seši no desmit kartelī iesaistītajiem būvniecības uzņēmumiem. Tā, piemēram, no Valsts ieņēmumu dienesta publiskotajiem datiem redzams, ka SIA “Skonto būve” šogad trīs mēnešu laikā apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai no valsts saņēmusi kopumā 300 tūkst. EUR, SIA “Velve” apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai šogad kopumā saņēmusi 200 tūkst. EUR. Jānorāda, ka grantus apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai saņēmuši visi 6 valsts atbalsta saņēmēji, savukārt SIA “Latvijas Energoceltnieks” atbalstīta arī nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku, bet SIA “Abora” saņēmusi arī atbalstu algu subsīdijām.

Būvniecības kartelī iesaistītie uzņēmumi, kuri saņēmuši valsts atbalstu Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai

Nr.p.k.UzņēmumsSaņemtie atbalsta veidi
1.SIA “Skonto būve”Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
2.SIA “Latvijas Energoceltnieks”Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, atbalstīta nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem
3.SIA “Velve”Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
4.SIA “RE & RE”Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
5SIA “Arčers”Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
6.SIA “Abora”Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, atbalsts algu subsīdijai

Pēdējos gados uzvarējuši vairākos Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra iepirkumos

Lursoft izpētījis, ka laika periodā kopš 2017.gada būvniecības kartelī iesaistītie uzņēmumi visbiežāk uzvarējuši Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (11 iepirkumi), kā arī Valsts nekustamo īpašumu organizētajos iepirkumos (9 konkursi), savukārt no pašvaldību struktūrām karteļa dalībnieki visbiežāk uzvarējuši Rīgas domes Īpašuma departamenta organizētajos konkursos (7).

Analizējot datus par publisko iepirkumu līgumcenu apjomiem, lielākos ieņēmumus nodrošinājuši divi Eiropas dzelzceļa līnijas organizētie iepirkumi saistībā ar Rail Baltic. Tajos, kopā ar citiem uzņēmumiem, uzvarējuši SIA “RERE BŪVE” un AS “LNK Industries”. Trešais vērtīgākais iepirkums, kurā uzvarējis kāds no karteļa dalībniekiem, pēdējo četru gadu periodā ir pērn noslēgtais Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas iepirkums par A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanu, kur ar 88,36 milj. EUR līgumcenu uzvarējusi SIA “Velve”.  Balstoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja publiskoto informāciju, konkursā bija saņemti piedāvājumi no 8 pretendentiem. 

TOP 10 lielākie publiskie iepirkumi pēc līgumcenas, kuros uzvarējuši būvniecības kartelī iesaistītie uzņēmumi*par periodu 2017.-2021.gads:

Nr.p.k.PasūtītājsIepirkuma aprakstsUzvarētājs/-iKopējā līgumcena, milj. EURGads, kurā pasludināts iepirkuma rezultāts
1.Eiropas dzelzceļa līnijasRīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbiSIA “RERE BŪVE”, N.V. Besix S.A.464,92 (summa pēc izmaiņām)2019.
2. Eiropas dzelzceļa līnijas“Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakāžu būvdarbiCeļu būves firma SIA “BINDERS”, AS “LNK Industries”, Swietelsky AG236,962021.
3. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcaA korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanaSIA “Velve”88,362020.
4.Rīgas Brīvostas pārvaldeSatiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecībaCeļu būves firma SIA “Binders”, AS “LNK Industries”, AS “Latvijas tilti”39,772019.
5.Rīgas domes Satiksmes departamentsSatiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļam “Rīga-Skulte” ar pievedceļiem 1.kārtas būvniecība Ceļu būves firma SIA “Binders”, AS “LNK Industries”, AS “Latvijas tilti”35,11 2020.
6.Valsts nekustamie īpašumiJaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija, autoruzraudzība, būvniecība, inženierkomunikāciju apkopeSIA “Skonto būve”, SIA “Skonto Construction”29,912020.
7.Jūrmalas ūdensJaunu ārējo kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūves darbi, kanalizācijas sūkņu staciju izbūves darbiSIA “Re & Re”,SIA “RERE VIDE”, SIA “Ostas celtnieks”, Ceļu būves firma SIA “Binders”22,762020.
8.Valsts nekustamie īpašumiMuzeju krātuvju kompleksa būvdarbi Rīgā, Pulka ielā 8SIA “Re & Re”,SIA “RERE04”20,48(summa pēc izmaiņām)2016. (grozījumi veikti 2019.gadā)
9.Rīgas domes Īpašuma departamentsMežaparka Lielās estrādes pārbūves B posma B2 kārtas darbiAS “LNK Industries”18,462020.
10.Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālā pārvaldeDaudzfunkcionālās inovāciju centra jaunbūves būvniecība VentspilīAS “Latvijas Tilti”, AS “LNK Industries”, SIA “LNK Construction”17,682019.

*dati par iepirkumiem vai to grozījumiem laika periodā no 2017.gada

Avoti: Lursoft apkopoti dati tikai par publiskajiem iepirkumu konkursiem, kuru rezultāti publiskoti Iepirkumu Uzraudzības datu bāzē

Valsts ieņēmumu dienesta dati par COVID19 atbalstu saņēmējiem

Konkurences padomes lēmums 30.07.2021. lēmums

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*