Lursoft news

Uzņēmumu reģistrs mainījis līdzšinējo praksi kapitālsabiedrību vienkāršotās likvidācijas gadījumos

2021. gada 8. jūlijs

Uzņēmumu reģistrs ziņo, ka tas, pamatojoties uz 2021.gada 1. jūnijā pieņemto Senāta lēmumu, mainījis savu līdzšinējo praksi kapitālsabiedrību vienkāršotās likvidācijas gadījumos.

Tas nozīmē, ka gadījumos, kad, saskaņā ar Komerclikuma 314.1 pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrības darbība izbeigta pamatojoties uz VID vai UR lēmumu, un pēc publikācijas “Latvijas Vēstnesī” kapitālsabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona mēneša laikā nav vērsusies Uzņēmumu reģistrā ar pieteikumu likvidatora iecelšanai, reģistrs neatjaunos nokavēto termiņu pieteikumam par likvidatora iecelšanu, ja vien nav konstatējams kāds būtisks cilvēktiesību aizskārums. Tāpat arī Uzņēmumu reģistrs šādos gadījumos neatcels pieņemto lēmumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra.

Šāda prakse attiecināma ne tikai uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrībām, bet arī uz kooperatīvajām sabiedrībām. 

Uzņēmumu reģistrs aicina kapitālsabiedrības sekot līdzi tam, lai tās būtu sasniedzamas juridiskajā adresē, un to valde būtu ar pārstāvības tiesībām, savukārt kreditoriem svarīgi sekot līdzi tam, vai kādam no debitoriem nav izbeigta darbība un “Latvijas Vēstnesī” nav publicēts aicinājums mēneša laikā iesniegt Uzņēmumu reģistrā pieteikumu likvidatora iecelšanai.

Visērtāk izmaiņām klientu juridiskajā statusā, tostarp, informācijai par amatpersonu atcelšanu, iespējams sekot ar Lursoft Klientu Portfeļa monitoringa palīdzību.

Monitorings ļauj sekot līdzi gadījumiem, kad uzņēmumiem atceltas visas amatpersonas, tādējādi palīdzot izvairīties no situācijām, kad tiek turpināta sadarbība ar klientiem, kuru valdei nav pārstāvības tiesības. Atcelto amatpersonu monitorings informē, ja uzņēmumam ir atceltas visas amatpersonas, uzņēmumam nav valdes ar pārstāvības tiesībām jau 2 nedēļas, 1, 3, 6 vai 12 mēnešus. 

Šobrīd reģistrēti 4,5 tūkstoši uzņēmumi bez aktīvas valdes

Atgādinām, ka Komerclikuma 314.1 pants paredz, ka gadījumos, ja uzņēmuma valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību un trīs mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsts norādītais trūkums, tā darbība var tikt izbeigta.

Savu interešu aizsardzībai svarīgi sekot līdzi arī kreditoriem paredzētajiem paziņojumiem “Latvijas Vēstnesī”, lai savlaicīgi reaģētu uz tur publicētajām ziņām. Lursoft lietotāju ērtībām paziņojumu uzraudzībai pieejams monitorings, kas informē, ja klients vai piegādātājs “Latvijas Vēstnesī” publicējis šāda veida paziņojumu. Visbiežāk paziņojumi tiek publicēti, lai informētu kreditorus par reorganizācijas iecerēm, pamatkapitāla samazināšanu, plāniem apturēt saimniecisko darbību vai arī pilnībā izbeigt darbību.

Lursoft Klientu Portfeļa monitorings nodrošina pastāvīgu klientu, piegādātāju un konkurentu uzraudzību, atvieglojot un uzlabojot ikdienas biznesa procesus un ļaujot būtiski samazināt biznesa riskus. Lai iegūtu plašāku informāciju par Klientu Portfeļa iespējām, aicinām sazināties  ar savu klientu konsultantu vai Lursoft Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@lursoft.lv vai zvanot 67844300.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*