Lursoft news

Veikts pētījums par Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmām un risinājumiem

2021. gada 19. aprīlis

Izmantojot Lursoft sagatavotos datus par nevalstisko sektoru un tā darbības jomām, Providus, datu analīzē piedaloties arī Lursoft, veicis pētījumu par Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmām un iespējamajiem risinājumiem.

Pētījumā secināts, ka, lai arī dažādas klasificēšanas sistēmas eksistē, tās nedod skaidru priekšstatu par biedrībām un nodibinājumiem, jo nereti organizācijas nespēj identificēt savu darbību piedāvātajā rāmi, kas ir neatbilstošs sektora specifikai. Tāpat pētījumā atklājies, ka dažādos reģistros atrodamā informācija ir fragmentēta un par vienu organizāciju reģistrā uzkrātie dati var atšķirties.

Neskaidra kopēja nevalstiskā sektora aina rada negatīvas segas. Bez visaptverošiem un pilnīgiem datiem nav iespējams analizēt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to darbības jomas, kā arī finanšu un citus rādītājus, tai skaitā attīstības tendences. Nevalstiskā sektora uzskaites neskaidrība liedz mērķēti sasniegt noteiktu jomu organizācijas, kad tas ir nepieciešams, piemēram, lai identificētu potenciālos valsts atbalsta saņēmējus COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai. Šī nenoteiktība arī rada paaugstinātu NVO riska novērtējumu organizāciju attiecībās ar finanšu sektoru, uz ko norāda Finanšu izlūkošanas dienests.

Pētījums sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, savukārt, ar datu kopu atlasi tā tapšanā palīdzēja Lursoft.

Viss pētījuma saturs pieejams ŠEIT.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*