Blog

Pērn palielinājies uzkrātais ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos

2021. gada 13. janvāris

Pasaulē pēdējos gados kopumā ir vērojama investīciju pārrobežu plūsmu vājināšanās, ko izraisa pieaugušie ģeopolitiskie riski un ekonomikas attīstības nenoteiktība, kas tagad arī Covid-19 krīzes kontekstā arvien vairāk pieaug, secinājusi Latvijas Banka.*

Pēc Latvijas Bankas aprēķiniem, salīdzinot Latviju ar pārējām Baltijas kaimiņvalstīm, ārvalstu tiešo investīciju augstākie rādītāji jau vairākus gadus vērojami Igaunijā, savukārt Latvijā un Lietuvā tie ir salīdzinoši zemāki. Igaunijā ārvalstu tiešās investīcijas uz vienu iedzīvotāju ir aptuveni trīs reizes lielākas nekā abās pārējās Baltijas kaimiņvalstīs.

Latvijā pagājušais gads iezīmējies ar pozitīvu tendenci ārvalstu ieguldījumos uzņēmumu pamatkapitālos – ja gan 2018., gan 2019.gadā piedzīvots uzkrāto ieguldījumu kritums, tad pērn ārvalstnieku ieguldītā summa Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos atkal palielinājusies.

Lursoft apkopotā informācija parāda, ka ārvalstu ieguldījumu kopējā summa Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos 2020.gada beigās sasniedza 7,60 miljardus eiro, kas gada laikā ir pieaugums par 156,68 milj. EUR. Vairāk nekā puse, t.i., 5,80 miljardi eiro, no visas uzkrātās summas ieguldīta Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos.

Uz 2020.gada beigām kopumā Latvijā bija 19747 uzņēmumi, kuriem reģistrēts ārvalstu ieguldījums pamatkapitālā, savukārt ārvalstu ieguldītāju skaits bijis gandrīz 20,7 tūkstoši. 

Jānorāda, ka pēdējo gadu laikā gan ievērojami sarucis to uzņēmumu skaits, kuros reģistrēti ārvalstu ieguldījumi, jo 2016.gadā tādi bija pat 29374 uzņēmumi, tātad, pat par 32,77% vairāk nekā pērnā gada izskaņā. 

Vienlaikus, ja analizējam uzkrāto ieguldījumu summu, attiecinot pret 2016.gadu tā pat ir pieaugusi. Jānorāda, ka uzņēmumu skaita kritums skaidrojams ar Uzņēmumu reģistra veikto vienkāršoto uzņēmumu likvidāciju, izslēdzot no reģistriem tās firmas, kuras nav norādījušas savus patiesos labuma guvējus, tādējādi sakārtojot uzņēmējdarbības vidi, padarot to caurskatāmāku un, līdz ar to, arī kvalitatīvākus un izsekojamākus ārvalstu ieguldījumus.

Analizējot ārvalstu ieguldījumu apjomu 2020.gadā pa mēnešiem, redzams, ka piecos no tiem izņemto ieguldījumu apjoms bijis lielāks nekā ieguldīto. Tā, piemēram, jūlijā uzkrātā ieguldījuma summa pat samazinājusies par 87,25 milj. EUR. 

Lursoft izpētījis, ka ieguldījumu pieauguma ziņā rekordists ir 2020.gada decembris, kura beigās ārvalstu ieguldījumu kopsumma Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos palielinājusies par 100,32 milj. EUR.

Papildu informācija:

Lursoft statistika par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos

*Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā: https://www.makroekonomika.lv/arvalstu-tiesas-investicijas-latvija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*