Blog

Apturēto saimniecisko darbību šogad mazāk nekā pērn

2020. gada 6. novembris

Ik mēnesi saimnieciskā darbība tiek apturēta vairākiem simtiem uzņēmumu. Lursoft pētīja, kas ir šie uzņēmumi, kādas nozares pārstāv un cik sekmīga bijusi to līdzšinējā darbība.

Šogad desmit mēnešos saimnieciskā darbība apturēta 3,5 tūkstošiem uzņēmumu. Ja salīdzina ar 2019.gada datiem, šogad saimnieciskā darbība apturēta par 22,30% uzņēmumu mazāk nekā pērn. Lielāks apturēto saimniecisko darbību skaits nekā aizvadītajā gadā reģistrēts vien janvārī. Ja šī gada janvārī saimnieciskā darbība apturēta 266 uzņēmumiem, tad pagājušajā gadā tie bijuši 228 uzņēmumi.

Padziļināti analizējot tos uzņēmumus, kuriem saimnieciskā darbība apturēta pēdējo divu mēnešu laikā, redzams, ka 2019.gada pārskatu iesnieguši vien 8,39% uzņēmumu. To vidējais apgrozījums pagājušajā gadā bijis 39,81 tūkst. EUR.

Tiesa, starp uzņēmumiem, kuriem pēdējo divu mēnešu laikā apturēta saimnieciskā darbība, 11 komersantiem 2019. gada apgrozījums pārsniedzis 100 tūkst. EUR. Lielākais to vidū ir 2016.gadā dibinātais SIA “AFLA SP”, kas pērn apgrozījis 826,97 tūkst. EUR. Salīdzinot ar 2018.gadu, rādītājs gada laikā pieaudzis par 145,25%. Neskatoties uz apgrozījuma kāpumu un to, ka uzņēmums strādājis ar peļņu, tam izveidojies nodokļu parāds, kas oktobra beigās pieaudzis līdz 24,38 tūkst. EUR. Interesanti, ka apgrozījuma ziņā augošais SIA “AFLA SP” kopš augusta vidus palicis bez valdes, savukārt, attiecībā uz patiesajiem labuma guvējiem norādīts, ka tos nav iespējams noskaidrot. Interesanti, ka arī SIA “AFLA SP” vienīgais kapitāldaļu turētājs SIA “ROSARY TRADE HOLDING” jau kopš š.g. augusta vidus ir bez aktuālām amatpersonām, un arī šim uzņēmumam reģistrēta informācija, ka tā patiesos labuma guvējus noskaidrot nav iespējams.

No uzņēmumiem, kuriem pēdējo 2 mēnešu laikā apturēta saimnieciskā darbība:

– 2019.gada pārskatus iesnieguši 8,39%;

– 56,16% ir reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro;

– 97,29% no visiem uzņēmumiem ir reģistrēti nodrošinājumi;

– Ceturtā daļa no visiem uzņēmumiem saistīti ar tirdzniecību;

– 53,04% no visiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā.

Jāteic, ka no visiem uzņēmumiem, kuriem pēdējo divu mēnešu laikā apturēta saimnieciskā darbība, SIA “AFLA SP” nebūt nav vienīgais, kas ir bez aktuālām amatpersonām. Tādi, pēc Lursoft aprēķiniem, ir 3,11% no visiem uzņēmumiem. Lai gan daži uzņēmumi bez valdes ir mēnesi vai divus, atsevišķi komersanti bez aktuālas valdes pastāv jau ilgāk nekā gadu. Visilgāk – jau teju divus gadus – bez valdes ir Valmierā reģistrētais SIA “Auto Neo”. Uzņēmuma saimnieciskā darbība, neskatoties uz to, ka tas tik ilgu laiku pastāvējis bez valdes, apturēta vien š.g. septembra beigās. Vienlaikus SIA “Auto Neo” ir reģistrēti vairāki nodrošinājumi, tāpat arī kavēti maksājumi  un šobrīd tā nodokļu parādu apjoms sasniedzis 30,35 tūkst. EUR. 

Vairāk nekā gadu bez aktuālas valdes ir arī SIA “DANLATGAZ”, SIA “Svelet” un SIA “DIESEL EXPERT”.

Vairāk nekā puse ar nodokļu parādiem

Lursoft izpētījis, ka 56,16% no visiem uzņēmumiem, kuriem pēdējo divu mēnešu laikā apturēta saimnieciskā darbība, ir nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro. Jānorāda, ka vairākumam uzņēmumu pašreizējais nodokļu parāda apmērs ievērojami pārsniedz pērn veikto nodokļu iemaksu apjomu, savukārt daļa uzņēmumu nodokļu iemaksas 2019.gadā nemaz nav veikuši.

Piemēram, š.g. 13. oktobrī saimnieciskā darbība apturēta kompānijas “Duty Free Trading LLP” filiālei Latvijā. Uzņēmums pagājušajā gadā nodokļos valsts kopbudžetā samaksājis 52,06 tūkst. EUR, savukārt tā nodokļu parāds šogad oktobra sākumā pārsniedzis jau 2,03 milj. EUR. Otrs lielākais nodokļu parādnieks, kuram arī pēdējo divu mēnešu laikā apturēta saimnieciskā darbība, ir 2012.gadā reģistrētais SIA “MARINEX”. Nespecializētās vairumtirdzniecības uzņēmums pagājušajā gadā nodokļos samaksājis 2,71 tūkst. EUR, taču šobrīd tā nodokļu parāds jau sasniedzis 875,27 tūkst. EUR. Tiesa, ja 2018.gadā SIA “MARINEX” apgrozījis 2 milj. EUR, tad pagājušajā gadā nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības. Iesniegtajā vadības ziņojumā gan tas norādījis, ka šogad plāno meklēt jaunus partnerus, kā arī piesaistīt vairāk uzmanības tiešo izmaksu efektīvai samazināšanai un administratīvo izdevumu kontrolei. Pēc Lursoft pieejamās informācijas, SIA “MARINEX” aizvadītā gada februārī izslēgts no PVN maksātāju reģistra. Vienlaikus uzņēmumam arī reģistrēti divi nodrošinājumi, kas liedz gan reģistrēt, pārreģistrēt, pārjaunot un grozīt komercķīlas, gan arī uzņēmumu reorganizēt, likvidēt, atsaukt amatpersonas vai izslēgt daļu īpašniekus. Šogad septembra beigās VID uzņēmumam piemērojis vēl vienu liegumu – aizliegumu veikt reorganizāciju. Lursoft dati rāda, ka SIA “MARINEX” vienīgajam īpašniekam – Radi Capturi no Moldovas – pieder vēl viens uzņēmums – SIA “INTEGRUS”. Šim uzņēmumam šobrīd nav reģistrētu ne nodokļu parādu, ne arī apgrūtinājumu. 

Viena būtiska pazīme, kas raksturo teju visus uzņēmumus, kuriem kopš septembra sākuma apturēta saimnieciskā darbība, ir tiem reģistrētie nodrošinājumi. Lursoft aprēķinājis, ka no apskatītajiem uzņēmumiem tikai 20 firmām nav aktīvu nodrošinājumu, kas ir vēl viens signāls tam, ka ir svarīgi pastāvīgi sekot līdzi savu klientu statusam un darbībai. Visērtāk to darīt, izmantojot Klientu Portfeļa monitoringu, kas vienmēr informēs par gadījumiem, kad uzņēmumam reģistrēti apgrūtinājumi, veiktas izmaiņas valdē, dalībniekos vai arī fiksētas citas izmaiņas.

Lai gan vairākumam no uzņēmumiem, kuriem kopš septembra sākuma apturēta saimnieciskā darbība, reģistrēts viens nodrošinājums, netrūkst arī tādu firmu, kurām vienlaikus piemēroti vairāki liegumi. Analizējot datus, Lursoft atklājis, ka uzņēmumu vidū ir arī kāda firma, kurai šobrīd reģistrēti pat 9 nodrošinājumi. Tas ir pirms desmit gadiem reģistrētais SIA “ROSS LINE”, kura saimnieciskā darbība apturēta š.g. 9.septembrī. Septembrī uzņēmumam VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa piemērojusi liegumu reorganizācijai un dalībnieku maiņai, kā arī astoņus šobrīd aktīvus nodrošinājumus uzņēmuma dalībniekiem piemērojuši zvērināti tiesu izpildītāji. SIA “ROSS LINE” kapitāldaļu turētāji ir Romāns Čimbars un Aleksanders Simonovs.

Pēdējo gada pārskatu SIA “ROSS LINE” iesniedzis vien par 2012.gadu, norādot, ka šajā gadā nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības. Lursoft izziņas dati liecina, ka uzņēmuma pamatkapitāls ir 3 eiro.

Visbiežāk – tirgotāji un būvnieki

Tirdzniecība, kas ir skaitliski visplašāk pārstāvētā nozare Latvijas uzņēmumu vidū, pirmajā vietā izvirzījusies arī starp uzņēmumiem, kuriem apturēta saimnieciskā darbība.

Pēc Lursoft aprēķiniem, ceturtā daļa no šiem uzņēmumiem strādā tirdzniecības sektorā, tostarp, teju trešdaļa no tiem ir mazumtirgotāji. 

Aiz tirgotājiem otra lielākā grupa uzņēmumu, kuriem pēdējo divu mēnešu laikā visbiežāk apturēta saimnieciskā darbība, ir būvniecības uzņēmumi. Ja no inženierbūvniecības sektorā strādājošajiem uzņēmumiem saimnieciskā darbība kopš septembra sākuma apturēta tikai 2 komersantiem, tad būtiski vairāk ir to uzņēmumu, kuri nodarbojas ar ēku būvniecību vai specializētajiem būvdarbiem. Trešā lielākā grupa, kurai visbiežāk apturēta saimnieciskā darbība, ir sabiedriskajā ēdināšanā strādājošie uzņēmumi. Tiesa, skaitliski to ir uz pusi mazāks nekā būvniecībā strādājošo uzņēmumu, kuriem kopš septembra sākuma apturēta saimnieciskā darbība.

Viens no šādiem ēdināšanas uzņēmumiem, kuram pēdējo divu mēnešu laikā apturēta saimnieciskā darbība, ir Liepājā reģistrētais SIA “M Caffee”. Pārējo pētījumā analizēto uzņēmumu vidū tas izceļas arī ar augstāko darbinieku skaitu. Pēc Lursoft pieejamās informācijas, Agnesei Albertai piederošais uzņēmums 2019.gadā ar darba vietām nodrošinājis 9 strādājošos. Tikpat daudz darbinieku aizvadītajā gadā bijis arī tirgotājam SIA “STYLEX”, savukārt pārējiem uzņēmumiem, kuriem kopš septembra sākuma apturēta saimnieciskā darbība, – mazāk. Nepilnu nedēļu pēc tam, kad apturēta SIA “M Caffee” saimnieciskā darbība, uzņēmums palicis bez aktuālām amatpersonām. Lai gan kopš š.g. augusta uzņēmumam nav nodokļu parādu, septembra sākumā VID Nodokļu pārvalde tam piemērojusi nodrošinājumu, kas liedz veikt reorganizāciju vai dalībnieku maiņu. Pēc Lursoft pieejamās informācijas, SIA “M Caffee” īpašniecei Agnesei Albertai šis ir vienīgais piederošais uzņēmums. Tam kopš 2017.gada novembra līdz š.g. augusta beigām bijusi reģistrēta viena struktūrvienība – SPA bārs Liepājā, Brīvības ielā 39. Šajā adresē reģistrēts Liepājas Olimpiskais centrs.

*dati par 2020.gada oktobri apkopoti uz 27.10.2020.

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.