Blog

TOP lielākie nodokļu maksātāji reģionos 2019.gadā

2020. gada 5. maijs

Pagājušajā gadā Latvijas uzņēmumi nodokļos valsts kopbudžetā samaksājuši  7,58 miljardus eiro, no tiem 5,28 miljardus eiro – Rīgā reģistrētie uzņēmumi. Lielāko nodokļu maksātāju saraksta galvgalī atrodas degvielas tirgotāji, kā arī valsts lielās kapitālsabiedrības.

Lai izceltu arī reģionos reģistrēto uzņēmumu nozīmi tautsaimniecībā un pienesumu valsts budžetam, Lursoft apkopojis informāciju par lielākajiem nodokļu maksātājiem reģionos.

 

Kurzeme

Puse no TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem Kurzemē reģistrēti Liepājā, liecina Lursoft apkopotā informācija. Vēl sešiem uzņēmumiem juridiskā adrese reģistrēta Ventspilī, bet vēl pa vienam ir no Dundagas, Grobiņas, Priekules un Rojas novadiem.

Lielākais nodokļu maksātājs starp Kurzemes uzņēmumiem 2019.gadā bijis AS “UPB”, kas VID administrētajos nodokļos samaksājis 8,86 milj.EUR. Tas ir par 15,77% vairāk nekā gadu iepriekš.

Straujākais samaksāto nodokļu pieaugums starp Kurzemes TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem pēdējā gada laikā bijis SIA “Quality Jobs” no Ventspils. Lursoft dati rāda, ka 2018.gadā nodokļos uzņēmums samaksājis 1,33 milj.EUR, bet pagājušajā gadā tie bijuši jau 2,13 milj.EUR. Uzņēmums nodarbojas ar elektronisko sistēmu produktu ražošanu un ražošanas pakalpojumu sniegšanu, darbojoties industriālo sistēmu, datu tīklu infrastruktūras, ierīču interneta, kā arī medicīnas un vairāku citu tirgu nišu segmentos. Uzņēmuma vienīgā kapitāldalu turētāja ir Santa Toča.

Ceturtā daļa no sarakstā iekļuvušajiem TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem Kurzemē saistīti ar tirdzniecību. Jānorāda, ka kopumā visi Kurzemes teritorijā reģistrētie uzņēmumi aizvadītajā gadā valsts kopbudžetā nodokļos samaksājuši 312,70 milj.EUR, no tiem 78,07 milj.EUR – TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji. Salīdzinot Kurzemes lielāko nodokļu maksātāju pērn samaksātās nodokļu summas apjomu ar 2018.gadu, redzams, ka gada laikā pieaugums bijis par 6,61%.

Lursoft apkopotā informācija rāda, ka Kurzemē reģistrētie uzņēmumi 2019.gadā ar darba vietām nodrošinājuši 60,99 tūkstošus cilvēku (8,07% no visiem darbiniekiem, kurus 2019.gadā nodarbinājuši Latvijā reģistrētie uzņēmumi), no tiem 7,8 tūkstošus – TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji.

 

Vidzeme

Atšķirībā no Kurzemes, kur puse no visiem TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem koncentrēti vienā pilsētā, Vidzemē situācija ir atšķirīga. Lursoft apkopotā informācija rāda, ka 6 no TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem reģistrēti Cēsu novadā, 4 – Valmierā, vēl 2 – Smiltenes novadā un 2 – Valkas novadā. Sarakstā ar vienu uzņēmumu pārstāvēti arī Burtnieku, Jaunpiebalgas, Madonas, Naukšēnu un Strenču novadi. Ceturtā daļa no līderiem pēc samaksātajiem nodokļiem pagājušajā gadā bijuši no mazumtirdzniecības sektora, savukārt ar četriem uzņēmumiem pārstāvēta arī veselības aizsardzības nozare. Tie ir SIA “Vidzemes slimnīca”, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” un SIA “Cēsu klīnika”.

Lursoft aprēķinājis, ka Vidzemē reģistrētie uzņēmumi 2019.gadā nodokļos valsts kopbudžetā samaksāja 263,02 milj.EUR, no kuriem 102,29 milj.EUR – reģiona TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji. Līderis to vidū ir AS “Cēsu alus”, kas VID administrētajos nodokļos pērn samaksājis trešo daļu no šīs summas – 34,25 milj.EUR. Pēdējo piecu gadu laikā AS “Cēsu alus” samaksāto nodokļu apjoms audzis par 63,6%.f

Kā liecina VID publiskotā informācija, 2019.gadā Vidzemes reģionā reģistrētajos uzņēmumos strādāja 42,41 tūkstotis darbinieku (5,61% no kopējā uzņēmumos nodarbināto cilvēku skaita Latvijā 2019.gadā), kas ir par 858 strādājošajiem vairāk nekā 2018.gadā. TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji Vidzemē aizvadītajā gadā nodrošinājuši darba vietas 6,94 tūkstošiem darbinieku.

 

Zemgale

Zemgalē teju puse no visiem TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem pārstāv tirdzniecības sektoru. Divi no tiem – AS “Virši-A” un SIA “Astarte-Nafta” – arī ierindojušies saraksta pirmajā un otrajā vietā. Lursoft aprēķinājis, ka Zemgalē reģistrētie uzņēmumi 2019.gadā VID administrētajos nodokļos samaksājuši 323,92 milj.EUR, no kuriem desmito daļu (32,93 milj.EUR) – AS “Virši-A”, bet vēl 6,71% – SIA “Astarte-Nafta”. TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji, kas reģistrēti Zemgalē, valsts budžetu nodokļu maksājumos pērn papildinājuši par 123,12 milj.EUR.

Straujākais samaksāto nodokļu apjoma pieaugums no TOP 20 sarakstā iekļuvušajiem bijis lietuviešu kapitāla uzņēmumam SIA “Agrochema Latvia”. Ja 2018.gadā uzņēmums valsts kopbudžetā nodokļos samaksājis 3,47 milj.EUR, tad aizvadītajā gadā tie bijuši jau 5,18 milj.EUR, kas ir par 49,50% vairāk.

Lielāko nodokļu maksātāju sarakstā Zemgalē dominē trīs pašvaldības – Ozolnieku un Dobeles novadi, kā arī Jelgava. TOP 20 sarakstā iekļuvuši četri uzņēmumi no katras iepriekšminētās pašvaldības.

Salīdzinot ar pārējiem reģioniem, Zemgalē reģistrētie uzņēmumi ierindojas otrajā vietā pēc nodrošināto darba vietu skaitu. Vēl augstāks rādītājs ir vien Kurzemē. Lursoft aprēķinājis, ka Zemgalē reģistrētie uzņēmumi ar darba vietām pagājušajā gadā nodrošināja 51,2 tūkstošus cilvēku, t.i., 6,78% no visām darba vietām, kuras 2019.gadā bija Latvijas uzņēmumos.

Lursoft aprēķinājis, ka pērn tieši Zemgalē, salīdzinot ar pārējiem reģioniem, uzņēmumi uz vienu darbinieku samaksājuši vislielākos nodokļus – 6,33 tūkst.EUR. Vidzemē tie bijuši 6,2 tūkst.EUR uz vienu darbinieku, Kurzemē – 5,13 tūkst.EUR, savukārt Latgalē – 4,47 tūkst.EUR uz vienu strādājošo.

 

Latgale

Divpadsmit no TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem reģistrēti Daugavpilī, liecina Lursoft apkopotā informācija. Vēl četriem uzņēmumiem juridiskā adrese reģistrēta Rēzeknē, bet pa vienam – Balvu, Ilūkstes, Līvānu un Rēzeknes novados.

Lursoft aprēķini rāda, ka Latgalē TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji pagājušajā gadā valsts kopbudžetā samaksājuši 67,79 milj.EUR. Ja salīdzinām ar pārējo reģionu TOP 20 lielāko nodokļu maksātāju rezultātiem, jāteic, ka tas ir zemākais rādītājs. Pagājušajā gadā bez Latgales vēl tikai Kurzemē TOP 20 lielāko nodokļu maksātāju kopējā samaksāto nodokļu summa bijusi mazāka par 100 milj.EUR.

Latgales lielāko nodokļu maksātāju TOP 20 sarakstā vienādā skaitā pārstāvēti gan veselības aizsardzības, gan arī tirdzniecības uzņēmumi – no katras nozares pa 4 komersantiem. Arī pirmajās vietās pēc samaksāto nodokļu apjoma valsts kopbudžetā Latgalē ierindojušies abu iepriekšminēto nozaru pārstāvji. Lielākais maksātājs ir SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, kas nodokļos 2019.gadā samaksājusi 9,45 milj.EUR. Pērn slimnīca nodokļos samaksājusi par 6,74% vairāk nekā 2018.gadā.

Otrajā vietā ierindojusies SIA “INGRID A”. Lursoft apkopotā informācija rāda, ka gada laikā uzņēmuma samaksāto nodokļu apjoms palielinājies par 28,05%, aizvadītajā gadā tam sasniedzot 8,26 milj.EUR.

Jāpiebilst, ka Latgales reģiona lielākie nodokļu maksātāji 2019.gadā ar darbu nodrošināja 7,98 tūkstošus strādājošo.

 

Pierīga

Analizējot datus par Pierīgas reģiona TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem, redzams, ka to vidū teju puse reģistrēti Mārupes novadā. Tiesa, pirmajā vietā ar 107,28 milj.EUR lieliem nodokļu maksājumiem ierindojies Ķekavas novadā reģistrētais tabakas izstrādājumu importētājs SIA “Baltic Sales Network”. Kopš 2015.gada uzņēmuma samaksāto nodokļu apjoms palielinājies par 38,06%.

Straujākais samaksāto nodokļu apjoma pieaugums pēdējā laikā starp Pierīgas reģiona TOP 20 uzņēmumiem gan bijis IKEA veikala pārvaldītājam Latvijā SIA “Paul Mason Properties”. Lursoft dati rāda, ka uzņēmums 2018.gadā VID administrētajos nodokļos samaksāja 4,27 milj.EUR, bet pagājušajā gadā tie bija jau 14,30 milj.EUR. Pirmajā pilnajā darbības gadā uzņēmuma apgrozījums bija 81,93 milj.EUR, bet tā peļņa – 10,37 milj.EUR. 2019.gadā SIA “Paul Mason Properties” arī nodibinājis meitas uzņēmumu Igaunijā ar mērķi uzsākt IKEA produktu izplatīšanu arī Igaunijā.

TOP 20 lielākie Pierīgā reģistrētie nodokļu maksātāji aizvadītajā gadā nodokļos samaksājuši 414,98 milj.EUR jeb trešo daļu no visas summas, kuru VID administrētajos nodokļos 2019.gadā valsts kasē samaksājušas visas Pierīgas teritorijā reģistrētās kompānijas.

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.