Lursoft news

Pārbaudot patiesos labuma guvējus, ziņo par gadījumiem, kad esi atklājis neprecīzu informāciju!

2020. gada 6. marts

“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” (AML) paredz, ka no šā gada 1.jūlija sāks darboties speciāla kārtība informācijas apmaiņai starp valsts iestādēm un šī likuma subjektiem, kas ļaus ziņot par gadījumiem, kad klienta izpētes procesā tiek konstatēts, ka uzņēmuma sniegtās ziņas par patiesajiem labuma guvējiem ir nepatiesas.

Lai sekmētu datu kvalitāti un nodrošinātu ērtu informācijas nosūtīšanu atbildīgajai institūcijai, Lursoft jau pagājušā gada nogalē izveidojis ziņošanas sistēmu, kas autorizētajiem lietotājiem ļauj nosūtīt ziņojumu gadījumos, kad tie konstatējuši kļūdainu informāciju.

Izveidotais risinājums ir ērts un neprasa papildus ieguldījumus paziņojuma sagatavošanā. Svarīgi uzsvērt, ka šis risinājums klientam nodrošina arī iespēju uzraugošajām iestādēm pierādīt, ka tas rīkojies atbilstoši likumā noteiktām prasībām. Līdz ar to, jo īpaši AML likuma subjektiem, tas palīdz, piemēram, iekšējās kontroles sistēmas atsevišķu procedūru nodrošināšanā.

Kopš oktobra šādu iespēju izmantojušas jau vairāk nekā 50 personas, ziņojot gan par gadījumiem, kad kā patiesie labuma guvēji kļūdaini norādītas citas personas, gan situācijām, kad uzņēmumam ir vairāki patiesie labuma guvēji, taču faktiski norādīts tikai viens. Tāpat arī Lursoft autorizētiem lietotājiem ir iespēja pārbaudīt datus par sevi un noskaidrot, kuros uzņēmumos tie reģistrēti kā patiesie labuma guvēji, lai kļūdainas informācijas gadījumā par to ziņotu Uzņēmumu reģistram.

Neprecīzi dati par patiesajiem labuma guvējiem var būt norādīti, jo daļai uzņēmumu šo informāciju Uzņēmumu reģistrs reģistrējis automatizēti (pēc noklusējuma). Pēc Lursoft apkopotās statistikas, pērn jūlijā patiesie labuma guvēji automatizēti tika piereģistrēti vairāk nekā 100 tūkstošiem Latvijas uzņēmumu.

Jānorāda, ka Krimināllikuma 195.1 pants paredz, ka persona tiek sodīta, ja Uzņēmumu reģistram nesniedz ziņas par patieso labuma guvēju vai arī apzināti sniedz nepatiesas ziņas. Pēc pieejamajiem statistikas datiem, pēdējo trīs gadu laikā par šādu nepatiesu ziņu sniegšanu uzsākti 67 kriminālprocesi, savukārt 57 gadījumi nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Seko līdzi informācijai par izmaiņām savu klientu patiesajos labuma guvējos ar Lursoft monitoringa palīdzību!

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*